Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.
Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.
Урок

Начисляване на лихви при търговия със CFD на марджин

Ако държите отворена позиция в CFD върху акции, индекси, ETFs или криптовалути в края на работния ден (24:00 ч.), се удържа или плаща лихва по сметката ви, тъй като търгувате на марджин – т.е. заемате пари от брокера си, за да отворите и поддържате позицията.

Важно: При търговия със CFD на 100% марджин (Cash CFD) лихви не се удържат или плащат!

Лихвеният процент, който определя дневната лихва, която ще платите или ще получите за отворена позиция, е равен на сумата на:

  • основния лихвен процент за валутата, в която се търгува базовият актив на CFD;
  • размера на надбавката (с положителeн или отрицателен знак) към основния лихвен процент – зависи дали позицията ви е къса или дълга.

Важно: Лихвеният процент може да бъде положително или отрицателно число! Лихвите се изчисляват върху общата стойност на позицията (брой CFD х цена на затваряне) в 24:00 ч. Подробна информация ще намерите в Тарифата за лихви, такси и комисиони на Делтасток.

Дневната лихва се изчислява по следната формула:

Дневна лихва = Брой CFD1 × Цена на затваряне × Лихвен процент
360 (или 365)

1 При изчисляване на лихвата се взима броят CFD, който съответства на позицията в края на работния ден.

Ако държите дълга позиция, лихвата ще бъде удържана от сметката ви.

Ако държите къса позиция, лихвата ще ви бъде платена, ако лихвеният процент по позицията е положително число. Лихвата ще ви бъде удържана, ако лихвеният процент по позицията е отрицателно число.

Получената сума е във валутата на търгувания инструмент. Ако сметката ви е в друга валута, то сумата на лихвата ще бъде преизчислена във валутата, в която се води сметката ви – използва се съответният курс на затваряне на валутната двойка.

Примери:

Имайте предвид, че цените и лихвите, показани по-долу, са само ориентировъчни и не отразяват текущото състояние на пазара.

1) Имате отворена ДЪЛГА позиция в акции на Apple (AAPL):

a) Позиция: 10 CFD

б) Цена на затваряне: 190,00 USD

в) 2,0% основна лихва на Фед (Федерален резерв на САЩ) плюс 3,0% надбавка за дълги позиции в американски акции е равно на 5,0% лихва за позицията

Дневна лихва = 10 CFD × 190 USD × 5% = 0,26 USD
360 дни

Лихвата, в размер на 0,26 USD, ще бъде удържана от вашата сметка.

2) Имате отворена ДЪЛГА позиция в индекса miniAUSTRALIA200:

a) Позиция: 10 CFD

б) Цена на затваряне: 620,00 AUD

в) 1,5% основна лихва на Reserve Bank of Australia (RBA) плюс 3,0% надбавка за дълги позиции в австралийски индекси е равно на 4,5% лихва за позицията

Дневна лихва = 10 броя CFD × 620 AUD × 4,5% = 0,78 AUD
360 дни

Лихвата, в размер на 0,78 AUD, ще бъде удържана от вашата сметка.

3) Имате отворена КЪСА позиция в акции на Apple (AAPL):

a) Позиция: -10 CFD

б) Цена на затваряне: 190,00 USD

в) 2,0% основна лихва на Фед минус 3,0% надбавка за къси позиции в американски акции е равно на -1,0% лихва за позицията

Дневна лихва = -10 броя CFD × 190 USD × -1% = 0,05 USD
360 дни

Лихвата, в размер на 0,05 USD, ще бъде удържана от вашата сметка.

4) Имате отворена КЪСА позиция в Ether USD (ETH/USD):

a) Позиция: -10 CFD

б) Цена на затваряне: 430,00 USD

в) 2,0% основна лихва на Фед плюс 3,5% надбавка за къси позиции в криптовалути е равно на 5,5% лихва за позицията

Дневна лихва = -10 CFD × 430 USD × 5,5% = -0.66 USD
360 дни

Лихвата, в размер на 0,66 USD, ще бъде добавена към вашата сметка.


Забележка: Мненията, изразени на тази страница, имат единствено образователен характер и не представляват мнението на Делтасток или нейните служители. Тези мнения не представляват лична препоръка или инвестиционен съвет. Котировките на финансовите инструменти, показани на тази страница, са само ориентировъчни и не отразяват текущото състояние на пазара. Препоръчваме ви да потърсите независима консултация преди сключване на сделки.