Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.

Марджин календар

Поради предстоящи корпоративни събития са в сила временни марджин изисквания за следните финансови инструменти:

СимволИмеМарджинНачална датаКрайна датаВременен марджин
Професионални клиентиНепрофесионални клиенти
NKENike Inc52021.03.2019 08:00:0022.03.2019 22:10:0020
RHATRed Hat Inc52025.03.2019 08:00:0026.03.2019 22:10:0020
PAYXPaychex Inc52026.03.2019 08:00:0027.03.2019 22:10:0020
BBRYBlackBerry102028.03.2019 08:00:0029.03.2019 22:10:0020
CTASCintas Corp52018.03.2019 08:00:0022.03.2019 22:10:0020
GISGeneral Mills Inc52019.03.2019 08:00:0020.03.2019 22:10:0020
FDXFedex Corp52019.03.2019 08:00:0020.03.2019 22:10:0020

Забележка: Делтасток Ви обръща внимание, че след влизане в сила на промяната е възможно открити позиции в посочените по-горе инструменти да бъдат затворени поради недостиг на средства. В тази връзка е необходимо да предприемете съответните мерки за гарантиране на необходимите средства за поддържане на отворените ви позиции.