Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.

Котировки на злато и сребро

Код Купува Продава Най-висок Най-нисък
GOLD1490.3531490.9531490.7671479.877
GOLD-cash
SILVER17.3917.4317.45417.265
SILVER-cash