Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.
Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.Делтасток с най-висок рейтинг от КФН за 2017 г.


В съответствие с европейското законодателство в сферата на финансовите услуги, Комисията за финансов надзор (КФН) определи Делтасток като „друга системно значима финансова институция“ с най-висок рейтинг за 2017 г. сред инвестиционните посредници, притежаващи пълен лиценз за извършване на дейност в България по Закона за пазарите и финансовите инструменти (ЗПФИ).

Критериите, използвани от КФН, са по Директива 2013/36/ЕС за капиталовите изисквания и Наредба № 50 за капиталовата адекватност, ликвидността и надзора на инвестиционните посредници, а именно:

- размер на компанията: общо активи, задължения и приходи от такси и комисиони

- значимост за капиталовия пазар в България и ЕС: заменяемост и инфраструктура на компанията, а също така клиентски активи, стойност на сключените сделки, както и пазарен дял

- значимост на трансграничните дейности: обхват и допълнителни усложнения при тези дейности като например задължения/вземания към и от субекти в други юрисдикции и членство в инфраструктура на финансовите пазари

- взаимосвързаност на компанията с финансовата система: стойност на инвестиционния и търговски портфейл, брой чуждестранни/местни дъщерни предприятия, капиталови ценни книжа и др.

КФН е определила шест компании като „други системно значими институции“ спрямо горните критерии, което означава, че това са инвестиционните посредници в България с най-висока капиталова адекватност и ликвидност.


09.11.2017 - Отмяна на форка при Bitcoin. Търгувайте BTC/USD на достъпни (mini) цени

08.11.2017 - Очакван хард форк при Bitcoin

07.11.2017 - Търгувайте криптовалути – вече и с DeltaStock

27.10.2017 - Промени в часовете за търговия (30.10 – 03.11.2017)

03.10.2017 - Нови акции и ETF Biotech

29.09.2017 - Промени в часовете за търговия (3 октомври 2017 г.)

21.09.2017 - Неработен ден на централния офис на Делтасток (22 септември 2017 г.)

14.09.2017 - Делтасток с най-висок рейтинг от КФН за 2017 г.

05.09.2017 - Неработен ден на централния офис на Делтасток (6 септември 2017 г.)

01.09.2017 - Промени в часовете за търговия (4 септември 2017 г.)

Уведомление за риск: Tърговията на марджин носи висока степен на риск! Съществува възможност да понесете частична или пълна загуба на вложените от вас средства. Поради тази причина, не трябва да инвестирате пари, които не можете да си позволите да загубите. Високото ниво на ливъридж увеличава както вашата печалба, така и вашата загуба. Повече за рисковете можете да прочетете тук.


Всички права запазени © 1999-2017 "ДЕЛТАСТОК" АД - 1784 София, бул. "Цариградско шосе" 115Г, Офис сграда "Мегапарк", Тяло "Е", ет. 6, тел. 8115010, GSM 0897 818030, 0889 919669; office@deltastock.bg;