DeltaStock - Global Forex and CFD Broker

Открийте реална сметка
БЕЗПЛАТНА демо сметка
Live HelpLive Help DTWebВход в DTWeb

Delta Broker - eлектронна търговия на БФБ

Заявка за прехвърляне на средства от сметка Delta Broker

Прехвърлянето на средства от Delta Broker в сметка Delta Trading или MetaTrader 4, по които титуляр е едно и също лице, може да се извърши в офисa на дружеството, директно от платформата Delta Broker или като попълните заявка за прехвърляне на средства и я изпратите сканирана на имейл frontoffice@deltastock.bg.

Такси и комисиони
Delta Broker e съвременна онлайн платформа за подаване на поръчки за ценни книжа, котирани на "Българска фондова борса – София" АД (БФБ), и предоставя следните основни предимства:

Безплатен достъп до всички оферти “купува” и “продава” на борсата (второ ниво на пазарна информация, Level 2)

Платформата Delta Broker осигурява видимост на най-добрите поръчки, въведени в системата на БФБ, както и хронология на котировките.

Всички видове поръчки, поддържани от системата за търговия на БФБ – Xetra

Единствено платформата Delta Broker предоставя на инвеститорите възможността да търгуват с всички видове поръчки, поддържани от търговската система на БФБ – Xetra, a именно:
  • “Айсберг поръчка” – лимит поръчка, при подаването на която имате възможност да “скриете” част от нея, така че пълният й обем да бъде невидим за останалите участници на пазара.
  • “Стоп поръчка” – платформата поддържа и двете разновидности на стоп поръчките – “Стоп-маркет” и “Стоп-лимит”, валидни за търговия с “XETRA”. “Стоп-маркет” е поръчка, която се активира и се превръща в пазарна, когато се достигне зададеното в нея ниво. “Стоп-лимит” е поръчка, която се активира и се превръща в лимитирана на заявената от вас цена, когато пазарът достигне предварително определено от вас ниво.
  • “Пазарни към лимитирани поръчки” – това са лимитирани поръчки за покупка или продажба, които се изпълняват по цената, постигната по време на аукцион или (при непрекъсната търговия) по най-добрата насрещна лимитирана поръчка при липса на насрещна пазарна поръчка. Евентуално неизпълнена част на поръчката тип “пазарна към лимитирана” се въвежда при останалите поръчки в системата като лимитирана с цена, равна на цената на изпълнената част.
  • “Лимит поръчка” – поръчки за покупка или продажба на определено количество финансови инструменти при посочена пределна цена.
  • “Пазарна поръчка” – на обикновените пазарни поръчки може да се задава начин на изпълнение, от вида:
    “Веднага или никога” (Immediate or Cancel – IOC) – изпълняват се незабавно и в пълен обем, или във възможно най-пълен обем. Неизпълнената част от поръчката се изтрива, без да се въвежда в системата.
    “Всичко или нищо” (Fill or Kill – FOK) – изпълняват се незабавно и в пълен обем или изобщо не се изпълняват. Ако поръчката не може да бъде изпълнена незабавно и в пълен обем, тя се изтрива, без да се въвежда в системата.
Tри вида кодове на финансовите инструменти, търгувани на борсата – стар код на БФБ, код на XETRA и ISIN код

За улеснение на потребителите Delta Broker поддържа три вида кодове на финансовите инструменти, търгувани на борсата – бивш код на БФБ, нов код на XETRA и ISIN код. Инвеститорите имат възможност да изберат вида код, по който да следят дадени ценни книжа.

Мигновено изпълнение на поръчките в рамките на 1-3 секунди

Delta Broker позволява едновременното подаване на 2 поръчки за различни инструменти към БФБ, както и подаване на лимит поръчки 24 часа в денонощието.

Видимост на всички сключени сделки на БФБ в реално време

Delta Broker предоставя информация за всички сключени сделки на борсата. Инвеститорите имат достъп, в реално време, до общия обем изтъргувани акции и до реализирания оборот за дадена търговска сесия. Информацията може да бъде филтрирана по дати.

Пресмятане на вероятна цена на изпълнение на зададените поръчки и средна цена на всички оферти

Изключително предимство за потребителите на платформата е, че могат да се информират за средната цена на офертите, за вероятна цена на изпълнение на зададените поръчки и така да бъдат улеснени в решенията си. Клиентите имат възможност да следят в реално време състоянието на паричните средства по сметката си, като портфейлът се оценява текущо по вероятните пазарни цени, на които могат да бъдат закрити позициите. Функцията „Формиращи поръчки” позволява да се проследи как се е формирала средната цена на дадена позиция в резултат на всички сключени по нея сделки. Също така инвеститорите имат достъп до списъка с всички свои поръчки и сделки, като информацията може да се филтрира по дати, инструменти, статус на поръчката, тип поръчка.

Бекофис модул с незабавно отразяване на транзакциите

Виртуални портфейли – модул за тестване на стратегии, позволяващ съставянето на собствени индекси и търговията с тях

Основно предимство пред други платформи е уникалната в световен мащаб възможност за конфигуриране на виртуални портфейли и създаване на собствени индекси.

Чрез създаването на синтетични индекси клиентите могат да следят в реално време стойността на портфейла си, отразен в котировките на индекса, като в допълнение имат възможност да проследяват движението на индекса в графичен режим. Допълнителни екстри в графичния модул са визуализирането в реално време под формата на графика на текущия резултат по отделни портфейли, както и доходността по тях във всеки един момент. При достигане на желания резултат клиентът може да затвори портфейла си чрез подаване на поръчка за приключване на позицията си в този индекс. Предоставена е и възможност за експорт във файл на графични данни за отделните цени на акции. Виртуалните портфейли могат да бъдат експортирани във файл и обратно импортирани. Повече за модул Виртуални портфейли прочетете тук.

Баскет поръчка – подаване на групова поръчка за предварително създадена кошница от ценни книжа

Виртуалните портфейли могат да бъдат трансформирани в реални в рамките на секунди. Само с натискането на един бутон клиентите могат да подадат “баскет” поръчка на предварително създаден индекс (портфолио) от акции по избран от тях критерий за структуриране на портфейл - по отделни сектори, огледално на изчислявани от борсата индекси и др.

Захранване на сметка в рамките на минута с дебитна карта чрез ePay и кредитни карти VISA и MasterCard. Заявка за теглене на средства, вградена в платформата

Клиентите могат да захранват средства по своите сметки по всяко време и в рамките на минута посредством преводи с дебитна карта чрез ePay или чрез кредитни карти Visa и MasterCard. В платформата Delta Broker също така e вградена заявка за теглене на средства, която може да бъде подавана през Интернет.

Котировки през WAP

Професионални графики с възможност за визуализиране на откритите позиции върху тях и вградени инструменти за технически анализ

Персонално конфигуриране на платформата

Delta Broker се характеризира с интуитивен и лесен за работа интерфейс на български език. Инвеститорът може да променя визуализацията на Delta Broker по свой вкус, като избира инструментите, които се котират, параметрите, по които се класифицира подаваната информация, позициите и броя на прозорците, цветовите гами и шрифтове. Платформата позволява извеждането на прозорци с отделни котировки, което предоставя възможност на потребителя да следи пазарните движения успоредно с използването на други програми и приложения. Функцията "Карта на прозорците" осигурява ефективното управление на работното пространство (desktop), като във всеки един момент клиентът разполага с виртуален екран, в който могат да бъдат преместени кои да е отворени прозорци на платформата. Настройките и изгледът на Delta Broker могат да бъдат запазени в конфигурационен файл, който бързо и лесно се зарежда от прозореца за управление на платформата за търговия.


Ако желаете да се запознаете с платформата Delta Broker и нейните възможности, "Делтасток" АД ще ви предостави Ревю сметка с валидност 5 работни дни. Чрез нея ще имате възможност да се запознаете с пълната функционалност на Delta Broker и да опознаете всички модули на платформата. Единственото ограничение ще бъде подаването на поръчки. За повече информация, моля, пишете на DeltaBrokerDemo@deltastock.bg или се обадете в централния офис на "Делтасток" АД.


Видео
ЧАСОВЕ ЗА ТЪРГОВИЯ


Ревю сметка за Delta Broker
Инсталация на Delta Broker


Бекофис модул
Платформата осигурява информация относно всички движения по Вашата сметка, преглед на извършените операции за определен период от време, начислени комисионни, месечни извлечения. В платформата Delta Broker също така e вградена заявка за теглене на средства, която може да бъде подавана през Интернет.

Сигнали
Чрез менюто "Сигнали" Вие имате възможността да следите изменението в цената на даден финансов инструмент без да сте пред Вашия компютър. Сигнали могат да бъдат използвани и за уведомяване при изпълнението на дадена лимитирана поръчка. Сигнализирането може да става по два начина: Чрез звуков сигнал (като е възможно избирането на индивидуална мелодия за всеки финансов инструмент) и чрез SMS съобщение или по e-mail.
Уведомление за риск: Tърговията на марджин носи висока степен на риск! Съществува възможност да понесете частична или пълна загуба на вложените от вас средства. Поради тази причина, не трябва да инвестирате пари, които не можете да си позволите да загубите. Високото ниво на ливъридж увеличава както вашата печалба, така и вашата загуба. Повече за рисковете можете да прочетете тук.


Всички права запазени © 1999-2016 "ДЕЛТАСТОК" АД - 1784 София, бул. "Цариградско шосе" 115Г, Офис сграда "Мегапарк", Тяло "Е", ет. 6, тел. 8115010, GSM 0897 818030, 0889 919669; office@deltastock.bg;