Intermediere de investiții în Bulgaria cu cel mai mare rating pentru anul 2017
Intermediere de investiții în Bulgaria cu cel mai mare rating pentru anul 2017

Entitatea de Solutionare Alternativa a Litigiilor (SAL-FIN )

Entitatea de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar non-bancar, denumita in continuare SAL-FIN, este infiintata in cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F., in baza Ordonantei de Guvern 38/2015, privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti, denumita in continuare OG 38/2015 si care ofera solutionarea unui litigiu printr-o procedura SAL si functioneaza exclusiv in cadrul A.S.F.

In conformitate cu Regulamentul ASF nr.4/2016 consumatorii au dreptul de a apela la SAL-FIN pentru solutionarea unui litigiu cu o entitate autorizata, reglementata si/sau supravegheata de catre A.S.F prin aplicarea procedurii SAL, consumatorul trebuie sa isi exprime aceasta optiune in mod voluntar si sa se adreseze SAL-FIN in scris, direct la sediul SAL-FIN, prin posta sau prin mijloace electronice de comunicare.

SAL-FIN este singura entitate de solutionare alternativa a litigiilor in domeniile in care A.S.F. are competenta, care organizeaza şi administreaza proceduri SAL prin care se propune sau impune, dupa caz, o solutie partilor. Procedurile de solutionare a litigiilor (SAL) pot fi accesate pe site-ul www.salfin.ro

Procedurile administrate si organizate de catre SAL-FIN nu aduc atingere:

a) prevederilor Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificarile şi completarile ulterioare;

b) prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 233/2002;

c) dreptului persoanei de a se adresa instantelor judecatoresti competente, precum si informarii consumatorilor cu privire la caile de atac extrajudiciare continute in alte acte normative ce transpun acte juridice ale Uniunii Europene.

Consumatorul poate apela la oricare dintre aceste cai de solutionare a aspectelor reclamate, fara a se exclude una pe cealalta, cu exceptia cazurilor expres prevazute de OG nr. 38/2015.

Consumatorii pot supune litigiul procedurilor SAL administrate de SAL-FIN daca fac dovada ca, in prealabil, au incercat sa solutioneze litigiul direct cu comerciantul in cauza.

Procedurile SAL organizate de ASF se desfasoara in afara instantei si constau in interventia unui conciliator care, in functie de procedura aleasa de consumator, poate propune sau impune o solutie partilor. Procedurile SAL organizate de ASF sunt voluntare, independente, impartiale, transparente, eficace, rapide si echitabile.

Adresa de corespondenta a Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN) este in municipiul Bucuresti, Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, cod postal 050092, Romania. Site-ul Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN) poate fi accesat pe www.salfin.ro si office@salfin.ro si numar de telefon relatii cu publicul: 0800 825 627.