Intermediere de investiții în Bulgaria cu cel mai mare rating pentru anul 2017
Intermediere de investiții în Bulgaria cu cel mai mare rating pentru anul 2017
News

Companiei DeltaStock i-a fost acordat cel mai inalt rating pentru anul 2017 de catre autoritatile bulgare de reglementare


In conformitate cu legislatia UE din sfera serviciilor financiare, Comisia Bulgara de Supraveghere Financiara (FSC) a identificat DeltaStock ca o "institutie financiara importanta din punct de vedere sistemic" acordandu-I cel mai inalt rating pentru anul 2017 dintre intermediarii de investitii reglementati deplin in Bulgaria in conformitate cu  Legea privind Pietele de Instrumente Financiare (MiFIA).

Criteriile utilizate de FSC sunt stabilite in Directiva 2013/36 / UE privind cerintele de capital si Ordonanta nr. 50 privind adecvarea capitalului, lichiditatea si supravegherea intermediarilor de investitii. Acestea includ:

- marimea societatii: active, datorii si venituri din impozite si comisioane

- importanta pentru piata de capital a UE si a Bulgariei: substituibilitatea si infrastructura companiei, precum si activele clientilor, valoarea tranzactiilor efectuate, precum si cota de piata

- importanta activitatilor transfrontaliere: implicarea si complicatiile aferente in legatura cu anumite activitati cum sunt datriile/creantele fata de alte entitati din alte jurisdictii si parteneriatul in privinta infrastructurii pietelor financiare

- interconectarea societatii cu sistemul financiar: valoarea portofoliului de investitii si de tranzactionare, numarul de sucursale straine/locale, valorile mobiliare etc.

FSC a identificat sase companii ca "alte institutii financiare importante din punct de vedere sistemic", in conformitate cu criteriile de mai sus, ceea ce inseamna ca sunt intermediari de investitii din Bulgaria cu cea mai mare rata de adecvare a capitalului si lichiditatii.