Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.
Урок

Търговия със CFD (договори за разлика)

Договори за разлика (CFD - Contracts for Difference)

Договорът за разлика (ДЗР/CFD) е продукт, който ви дава възможност да печелите от движението в цената на базовите за продукта активи като акции, борсови индекси, фючърси и други, без реално да ги купувате или продавате. Това означава, че ако сте закупили CFD върху акции на компанията ABC, вие не придобивате реално съответния брой от акциите й, а получавате правото да печелите от разликата между цените „купува“ и „продава“. Сетълментът на сделката с "договор за разлика" се извършва в деня на сключването й.

Например, ако акциите на Intel струват по 30 USD всяка и вие смятате, че са подценени, можете да купите "договори за разлика" върху 150 акции на тази компания. В случай че цената на акциите се повиши с 1 USD до 31 USD, вие ще реализирате печалба в размер на 150 USD. Ако цената се понижи до 29,50 USD, ще реализирате загуба от 75 USD.

Търговията с борсови индекси представлява покупка или продажба на CFD върху тези инструменти с цел реализиране на печалба от промените в цените им. Индексът представлява усреднената стойност на акциите, от които е съставен. Индексът US30 е съставен от акциите на 30-те основни промишлени компании в САЩ, а индексът USTECH100 – от акциите на стоте най-популярни американски технологични компании.

Например, ако US30 е на цена 18 000 USD и желаете да го купите, трябва да разполагате с минимум 180 USD във вашата сметка (марджинът е 1% от стойността на индекса). Ако цената на US30 се повиши до 18 200, ще реализирате печалба в размер на 200 USD. И обратно, ако индексът спадне до 17 800, ще реализирате загуба от 200 USD.

Независимо че е финансов инструмент, а не реален актив, договорът за разлика отразява корпоративните събития на емитентите на базовите активи. Такива събития са: право на дивидент, сплит, сливания на акционерен капитал и др. Договорите за разлика не дават право на собственост върху активите на компанията или право на глас в Общото събрание, не са свободно прехвърляеми и не се търгуват на регулирани пазари. Маркет-мейкърът, който предлага тези инструменти, има право да затвори позициите на клиентите си, ако сметне това за необходимо, независимо дали базовите акции все още се търгуват на борса, или не.

Продажби „на късо“

С продажбите „на късо“ можете да печелите и при понижение на цените. Ако смятате, че цените на базовите акции или индекси ще се понижават, имате възможност да продадете CFD върху съответната акция (индекс) в настоящия момент, с идеята да го купите по-късно на по-ниска цена и така да реализирате печалба. Късите позиции се закриват чрез сключване на сделки за покупка на същия брой акции или индекси.

Например, ако акциите на Intel струват по 30 USD всяка и вие смятате, че са надценени, можете да продадете 100 акции на тази цена. По-късно, когато цената на акциите падне до 27 USD, купувате същия брой акции, като по този начин закривате късата си позиция и реализирате печалба от 300 USD (по 3 долара на акция). Ако цената се повиши до 33 USD, ще загубите 300 USD (по 3 долар на акция).


Забележка: Информацията на тази страница има единствено образователен характер и не представлява препоръка или инвестиционен съвет. Котировките на финансовите инструменти в примерите на тази страница са само ориентировъчни и не отразяват текущото състояние на пазара.