Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.
Урок

Търговия с Борсово търгувани фондове (ETFs)


Идеята зад Борсово търгуваните фондове е да следват представянето на специално избрана кошница от активи. Обикновено те включват blue-chip индекси (US30, UK100), секторни индекси (като Real Estate Index ETF) или суровини (ценни метали, мед, суров петрол).

Борсово търгуваните фондове разпределят парите ви върху голяма група активи, в сравнение с купуването на определени акции или индекси. Това ви дава възможност да закупите разнообразен инвестиционен портфейл под формата на единична акция – при по-ниски разходи от купуването на всеки актив поотделно.

За разлика от индексите, ETF се търгуват като акции на основните фондови борси. ETF върху индекси се стремят да отразяват съответните индекси колкото се може по-точно – всякакви промени в състава на индекса ще бъдат отразени и в ETF.

Опростената структура на Борсово търгуваните фондове и начинът, по който работят, означават ниски разходи за управление, основно заради пасивната им инвестиционна стратегия в сравнение с взаимните фондове, например, които активно ребалансират портфейлите си.

Борсово търгуваните фондове предоставят прост и ефикасен начин да инвестирате в различни сектори на икономиката. Например, Energy Index ETF (VDEETF) се стреми да следва индекс, съставен от американски енергийни акции. Портфейлът му се състои от акциите на корпорации, участващи в разработка и производство на енергийни продукти като въглища, природен газ и петрол.

Накратко:

- Борсово търгуваният фонд представлява кошница от ценни книжа, обикновено съставена на базата на съществуващ индекс или различни суровини.

- ETF се търгуват като акции на световни борси като NASDAQ и NYSE.

- ETF предоставят прост и ефикасен начин да инвестирате в различни сектори на икономиката, като търгувате нишови пазари.

- Можете да търгувате CFD върху ETF както търгувате CFD върху акции: просто влезте в приложението за търговия и подайте поръчка “купува” или “продава”.


Делтасток предлага търговия с най-популярните европейски и американски ETF като CFD. Вижте пълния списък тук.


Пример за търговия с ETF

Нека приемем, че имате високи очаквания за американския пазар на недвижими имоти и се интересувате от търговия с акции на компании, които купуват офис сгради, хотели и друга недвижима собственост. Можете да отворите позиция в Real Estate Index ETF (VNQETF), който следва индекса, представящ голяма част от компаниите за недвижими имоти в САЩ.

Ако разполагате с $2000 по сметката си и искате да купите 100 CFD върху Real Estate Index ETF (VNQETF) на цена $80 всеки, това ще ви даде стойност на сделката от $8000.

Ако изискуемият марджин за този ETF е 10%, то имате нужда от $800 ($8,000 x 10%), за да сключите сделка. Това означава, че $800 ще бъдат блокирани по сметката ви като марджин, а $1200 остават на ваше разположение за търговия.

Ако цената се покачи с $5.00 до $85, ще спечелите $500 (100 x $5). Тези $500 ще бъдат добавени по сметката ви и ще имате наличност от $2500, като блокираните средства ще бъдат $850 (100 x $85 x 10%), а свободните – $1650.

В този случай имате две опции:

  • Да приберете печалбата си от $500, като продадете вашите ETF по текущата пазарна цена от $85, при което ще имате $2500 салдо по сметката,
  • или да задържите позицията си в очакване на по-изгодна цена (като например покачване до $90, което ще ви донесе още $500), но с риск от спад в цената.

Ако вместо да се покачи, цената падне с $5 до $75, то вие ще загубите $500, които ще бъдат приспаднати от сметката ви. Блокираната сума ще стане $750 (100 x $75 x 10%), а свободните средства ще намалеят до $750, което ще ви даде салдо по сметката от $1500.

В този случай имате две опции:

  • Да продадете CFD върху ETF на текущата пазарна цена от $75 с цел минимизиране на по-големи бъдещи загуби – и наличността по сметка ви ще остане $1500,
  • или да задържите позицията в очакване на по-изгодна цена, поемайки риск обаче от още по-голям спад в цената.

Дивиденти

Дивидент представлява част от печалбата на дадена компания, която се разпределя между акционерите.

За разлика от индексите, всеки ETF има свой собствен календар за дивидентни плащания, които не съвпадат с тези на компаниите, включени в съответния ETF. Когато има плащане на дивиденти, това ще бъде отразено във вашата сметка, ако имате отворена позиция в този ETF.

Ако държите дълга позиция, вашият брокер ще ви плати дивидент, докато при къса позиция сумата на дивидента ще бъде удържана от сметката ви.

Научете повече за дивидентите при CFD търговията: какво е „ex-date“, как влияе на цените на акциите и как се изчисляват дивидентите.


Лихви

Когато търгувате на марджин, вие всъщност заемате пари от вашия брокер, за да можете да отворите позиция. Върху заетата сума се начислява или изплаща лихва, ако имате отворени позиции в CFD върху ETF, които трябва да бъдат прехвърлени за следващия работен ден (00:00 ч. EET).

Важно: При търговия със CFD върху ETF на 100% марджин (т.нар. Cash CFD) лихви нито се начисляват, нито изплащат.

Ако държите дълга позиция, лихвата ще бъде удържана от сметката ви.

Ако държите къса позиция, лихвата ще ви бъде платена по сметката, ако лихвеният процент по позицията ви е положително число. Лихва ще ви бъде удържана, ако лихвеният процент по позицията ви е отрицателно число.

Научете повече за лихвите при CFD търговията: кога се начисляват или получават и как можем да ги изчислим.


Допълнителни ресурси за обучение:

Въведение в договорите за разлика (CFDs)


Забележка: Информацията на тази страница има единствено образователен характер и не представлява препоръка или инвестиционен съвет. Котировките на финансовите инструменти в примерите на тази страница са само ориентировъчни и не отразяват текущото състояние на пазара.