Как да активирате или деактивирате JavaScript

Проверете в документацията на браузера, който използвате, как да разрешите javascript