Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.
Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.Делтасток с най-висок рейтинг от КФН за 2017 г.


В съответствие с европейското законодателство в сферата на финансовите услуги, Комисията за финансов надзор (КФН) определи Делтасток като „друга системно значима финансова институция“ с най-висок рейтинг за 2017 г. сред инвестиционните посредници, притежаващи пълен лиценз за извършване на дейност в България по Закона за пазарите и финансовите инструменти (ЗПФИ).

Критериите, използвани от КФН, са по Директива 2013/36/ЕС за капиталовите изисквания и Наредба № 50 за капиталовата адекватност, ликвидността и надзора на инвестиционните посредници, а именно:

- размер на компанията: общо активи, задължения и приходи от такси и комисиони

- значимост за капиталовия пазар в България и ЕС: заменяемост и инфраструктура на компанията, а също така клиентски активи, стойност на сключените сделки, както и пазарен дял

- значимост на трансграничните дейности: обхват и допълнителни усложнения при тези дейности като например задължения/вземания към и от субекти в други юрисдикции и членство в инфраструктура на финансовите пазари

- взаимосвързаност на компанията с финансовата система: стойност на инвестиционния и търговски портфейл, брой чуждестранни/местни дъщерни предприятия, капиталови ценни книжа и др.

КФН е определила шест компании като „други системно значими институции“ спрямо горните критерии, което означава, че това са инвестиционните посредници в България с най-висока капиталова адекватност и ликвидност.


15.02.2018 - Нови CFD върху акции и ETFs

29.01.2018 - Нови криптовалути за търговия

12.01.2018 - Промени в часовете за търговия - 15 януари 2018 г.

29.12.2017 - Пакети с инвестиционни продукти на дребно и основни информационни документи

28.12.2017 - Промени в начина на разплащанията (29.12.2017 г.)

22.12.2017 - Неработни дни на централния офис на Делтасток

20.12.2017 - Часове за търговия по Коледа и Нова година

30.11.2017 - Промени в условията за търговия

29.11.2017 - Промени в условията за търговия

28.11.2017 - Нови CFD, свързани с криптовалути

Уведомление за риск: Tърговията на марджин носи висока степен на риск! Съществува възможност да понесете частична или пълна загуба на вложените от вас средства. Поради тази причина, не трябва да инвестирате пари, които не можете да си позволите да загубите. Високото ниво на ливъридж увеличава както вашата печалба, така и вашата загуба. Повече за рисковете можете да прочетете тук.


Всички права запазени © 1999-2018 "ДЕЛТАСТОК" АД - 1784 София, бул. "Цариградско шосе" 115Г, Офис сграда "Мегапарк", Тяло "Е", ет. 6, тел. 8115010, GSM 0897 818030, 0889 919669; office@deltastock.bg;