Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.

Условия за участие и правила на състезанието "Forex Masters"

I. Демо състезанието „Forex Masters“ започва в 00:00 ч. българско време на първия ден от всеки календарен месец. Желаещите да участват в Състезанието, които са регистрирали демо сметка преди тази дата, без да са избрали да участват в Състезанието, ще трябва да регистрират нова демо сметка.

II. Състезанието приключва в 24:00 ч. българско време на последния ден от всеки календарен месец, освен ако не е упоменат друг срок. Допуска се отклонение от точното време на приключване на състезанието, като за такова се приема засеченото на сървъра на Делтасток.

III. Всяко следващо месечно Състезание започва в 00:00 ч. българско време на първия ден от всеки календарен месец.

IV. С маркиране на полето „Желая да участвам в Демо състезанието „Forex Masters.“ при регистрацията на демо сметка, участникът декларира изричното си съгласие предоставените от него лични данни да бъдат обработвани. Делтасток събира и обработва личните данни на участника единствено за целите на участието му в Състезанието и при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и другите разпоредби на приложимото право. Достъп до личните данни на участника имат само оправомощените лица, работещи по договор с Делтасток, като последното предоставя личните данни на участника на трети лица само в предвидените в приложимото право случаи.

V. На всеки участник в Състезанието се открива демо сметка, която автоматично се захранва с 10 000 виртуални евро. В случай на промяна на сумата от страна на участника при процеса на регистрация, същият губи право на участие в Състезанието.