„Делтасток“ обслужва клиенти само дистанционно. Научете повече

или

Видове МТ4 сметки за търговия

“Делтасток” предлага два вида МТ4 сметки за търговия:

MT4 сметка
“Стандартна търговия”


- без комисиони за всички инструменти, налични за търговия в платформата Deltastock MetaTrader 4: (CFD върху валутни двойки, злато, сребро, индекси, стоки и криптовалути).

МТ4 сметка
“Търговия с комисиони”


- значително по-ниски спредове от тези в сметката “Страндартна търговия” за CFD върху валутните двойки, но с комисиони за тях. Условията за търговия за останалите CFD в МТ4 са същите, като тези за стандартната сметка. За повече информация, вижте раздел “Инструменти” на нашия сайт.

Спредове за МТ4 сметка “Търговия с комисиони”

Символ Описание Целеви спред
EURUSD Euro vs US Dollar 0.4
USDJPY US Dollar vs Japanese Yen 0.5
GBPUSD Great Britain Pound vs US Dollar 1.2
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc 0.5
USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar 0.7

Как се изчисляват комисионите в МТ4 сметка “Търговия с комисиони”?

При изчисляването на комисионите в МТ4 сметка “Търговия с комисиони”, “Делтасток” взима предвид факторите валута, в която е сметката и размера на минималния лот, в зависимост от инструмента, и използва следната формула:

Комисиона на нареждането = Брой минимални лотове Х Комисиона на 1 минимален лот

Размерът и валутата на комисионите се определят в зависимост от валутата, в която е сметката ви за търговия: BGN, EUR, USD или GBP.

Комисионите за сметките в различните валути са следните:

 • Сметка в BGN: 0.1 BGN на 1 минимален лот
 • Сметка в EUR: 0.05 EUR на 1 минимален лот
 • Сметка в USD: 0.06 USD на 1 минимален лот
 • Сметка в GBP: 0.04 GBP на 1 минимален лот

Размерът на лота и, съответно, на минималния лот, са различни за CFD върху различните активи, предлагани в МТ4:

За валутни двойки (Forex):

 • 1 лот = 100 000 единици от базовата валута.
 • Базовата валута е първата във валутната двойка (1 лот EUR/USD = 100 000 EUR).
 • 1 минимален лот = 0.01 (1000 единици от базовата валута)

За повече яснота, прилагаме няколко примера:

Пример 1:

 • Валута на сметката: EUR
 • EUR комисиона: 0.05 EUR на 1 минимален лот
 • Търгуван инструмент: EUR/USD
 • Търгуван обем: 1 лот (100 минимални лота EUR/USD = 100 000 EUR)

Изчисления:

 • Комисиона на нареждането = Брой минимални лотове Х Комисиона на 1 минимален лот
 • Комисиона (в евро) = 100 минимални лота (1 лот) X 0.05 = 5 EUR

Пример 2:

 • Валута на сметката: BGN
 • BGN комисиона: 0.1 BGN на 1 минимален лот
 • Търгуван инструмент: GBP/USD
 • Търгуван обем: 1 лот (100 минимални лота GBP/USD = 100 000 GBP)

Изчисления:

 • Комисиона на нареждането = Брой минимални лотове Х Комисиона на 1 минимален лот
 • Комисиона (в лева) = 100 минмални лота (1 лот) Х 0.10 BGN = 10 BGN

Пример 3:

 • Валута на сметката: USD
 • USD комисиона: 0.06 USD на 1 минимален лот
 • Търгуван инструмент: EUR/CHF
 • Търгуван обем: 0.1 лот (10 минимални лота EUR/CHF = 10 000 EUR)

Изчисления:

 • Комисиона на нареждането = Брой минимални лотове Х Комисиона на 1 минимален лот
 • Комисиона (в долари) = 10 минимални лота (0.1 лот) X 0.06 USD = 0.6 USD