Условия на "Делтасток" АД за откриване на демо сметка за търговия в електронната платформа за търговия Делтасток MetaTrader 5

1. Условията на "Делтасток" АД за откриване на демо сметка за търговия в електронната платформа за търговия Делтасток MetaTrader 5 са, както следва:

1.1. за откриването на демо сметка трябва да предоставите на "Делтасток" АД актуални имейл и телефонен номер, като на номера ще получите верификационен код, за да довършите и активирате регистрацията си;

1.2. след като потвърдите актуалността на телефонния си номер посредством верификационния код, "Делтасток" АД активира Вашата демо сметка;

1.3. за откриване на демо сметка не е нужно да подписвате договор с "Делтасток" АД, а само да приемете и да се съгласите с настоящите условия;

1.4. след откриването на демо сметката можете да търгувате предлаганите в електронната платформа за търговия финансови инструменти, без да внасяте парични средства и да носите риск от реална загуба, но и без да можете да реализирате реални печалби;

1.5. след откриването на демо сметката "Делтасток" АД може да Ви изпраща анализи, актуални пазарни новини, информация за предстоящи ключови глобални икономически събития, обучения и други известия на посочения от Вас имейл или да Ви информира за такива чрез телефонен разговор на посочения от Вас номер или чрез мобилни нотификации;

1.6. след откриването на демо сметката "Делтасток" АД може да инициира и провежда телефонни разговори на посочения от Вас телефонен номер относно параметрите на демо сметката Ви и по други теми от взаимен интерес;

1.7. след откриването на демо сметката "Делтасток" АД може да използва Вашите данни, като IP адрес, история на търговията и други, за да Ви предоставя релевантна информация като новини, проучвания, анализи и други;

1.8. след откриването на демо сметката "Делтасток" АД може да използва предоставените от Вас имейл и телефонен номер, за да изпраща или провежда проучвания, свързани с подобряване на услугата;

1.9. "Делтасток" АД, във връзка с демо сметката Ви, има право да се свързва с Вас единствено чрез своите служители и няма право да ползва други физически лица или търговски дружества за тази цел;

1.10. "Делтасток" АД няма право да предоставя имейла, телефонния номер и IP адресa Ви на трети лица с маркетингови или други търговски цели;

1.11. Всяка демо сметка е с период на съществуване 30 (тридесет) дни, след което автоматично се деактивира и изтрива от "Делтасток" АД, без значение дали я използвате, или не в този период;

11.12. ако искате да продължите да търгувате чрез демо сметка след посочения период, Вие трябва да откриете нова демо сметка по указания по-горе ред;

1.13. имате право по всяко време да откриете реална сметка за търговия с финансови инструменти в електронната платформа за търговия, в която сте открили демо сметката, като в този случай демо сметката Ви ще бъде активна до изтичане на срока по точка 1.11;

1.14. можете да откриете демо сметка по всяко време, без значение дали вече имате открита реална сметка за търговия в електронната платформа за търговия, в която искате да откриете демо сметката.

2. С приемането на настоящите Условия за откриване на демо сметка за търговия в електронната платформа за търговия MetaTrader 5, Вие приемате и се съгласявате с всички права и задължения на страните, посочени в тях.

3. Даденото от Вас съгласие може да бъде оттеглено по всяко време с имейл, като демо сметката Ви ще бъде закрита предсрочно и данните Ви ще бъдат заличени от масивите на "Делтасток" АД.

4. С приемането на настоящите Условия за откриване на демо сметка за търговия в електронната платформа за търговия MetaTrader 5, Вие декларирате изричното си съгласие предоставените от Вас лични данни да бъдат обработвани от "Делтасток" АД. "Делтасток" АД Ви уведомява, че събира и обработва личните Ви данни единствено за целите, посочени по-горе, и при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и другите разпоредби на приложимото право. Достъп до личните Ви данни имат само оправомощените лица, работещи по договор с "Делтасток" АД. "Делтасток" АД има право да предоставя личните Ви данни на трети лица само в предвидените в приложимото право случаи.