Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.

Най-търгувани валутни двойки, акции, индекси, фючърси

Оттук можете да следите най-търгуваните финансови инструменти в Делтасток, както и съотношението между купувачи и продавачи за последните 24 часа. Това ви дава възможност да наблюдавате какви са пазарните предпочитания във всеки един момент.

Изберете една от колонките (Форекс, Акции, Индекси или Фючърси) и кликнете върху реда на инструмента, за да видите неговата графика в различни времеви интервали.


Тази информация има единствено информативен характер и не представлява предложение или съвет за покупка/продажба на финансови инструменти, както и не подтиква към действия, базирани на съдържанието й.

Делтасток НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ за загуби, реализирани в резултат на прилагането или съобразяването с изложената по-горе информация.