Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.
Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.

List of CFDs on Indices

Symbol Name Margin requirement Type
Professional clients Retail clients
AUSTRALIA200AUSTRALIA200 Index-Tracker15AU INDEX
AUSTRALIA200-cashAUSTRALIA200 Index-Tracker (Cash)100100AU INDEX
miniAUS200-cashmini AUSTRALIA200 Index-Tracker (Cash)100100AU INDEX
miniAUSTRALIA200mini AUSTRALIA200 Index-Tracker15AU INDEX
EUGERMANY30EUGERMANY30 Index-Tracker15EUROPEAN INDICES
EUGERMANY30-cashEUGERMANY30 Index-Tracker (Cash)100100EUROPEAN INDICES
EUGERMANYMID50EUGERMANYMID50 Index-Tracker110EUROPEAN INDICES
EUGERMANYMID50-cashEUGERMANYMID50 Index-Tracker (Cash)100100EUROPEAN INDICES
EUGERMANYTEC30EUGERMANYTEC30 Index-Tracker110EUROPEAN INDICES
EUGERMANYTEC30-cashEUGERMANYTEC30 Index-Tracker (Cash)100100EUROPEAN INDICES
miniEUGER30-cashmini EUGERMANY30 Index-Tracker (Cash)100100EUROPEAN INDICES
miniEUGERMANY30mini EUGERMANY30 Index-Tracker15EUROPEAN INDICES
miniEUGERMANYMID50mini EUGERMANYMID50 Index-Tracker110EUROPEAN INDICES
miniEUGERMID50-cashmini EUGERMANYMID50 Index-Tracker (Cash)100100EUROPEAN INDICES
EUSPAIN35EUSPAIN35 Index-Tracker110EUROPEAN INDICES
EUSPAIN35-cashEUSPAIN35 Index-Tracker (Cash)100100EUROPEAN INDICES
miniEUSPAIN35mini EUSPAIN35 Index-Tracker110EUROPEAN INDICES
miniEUSPAIN35-cashmini EUSPAIN35 Index-Tracker (Cash)100100EUROPEAN INDICES
EU50EU50 Index-Tracker15EUROPEAN INDICES
EU50-cashEU50 Index-Tracker (Cash)100100EUROPEAN INDICES
miniEU50mini EU50 Index-Tracker15EUROPEAN INDICES
miniEU50-cashmini EU50 Index-Tracker (Cash)100100EUROPEAN INDICES
EUFRANCE40EUFRANCE40 Index-Tracker15EUROPEAN INDICES
EUFRANCE40-cashEUFRANCE40 Index-Tracker (Cash)100100EUROPEAN INDICES
miniEUFR40-cashminiEUFRANCE40 Index-Tracker (Cash)100100EUROPEAN INDICES
miniEUFRANCE40miniEUFRANCE40 Index-Tracker15EUROPEAN INDICES
miniUK100miniUK100 Index-Tracker15UK INDICES
miniUK100-cashminiUK100 Index-Tracker (Cash)100100UK INDICES
UK100UK100 Index-Tracker15UK INDICES
UK100-cashUK100 Index-Tracker (Cash)100100UK INDICES
HONGKONG33HONGKONG33 Index-Tracker110HONG KONG INDEX
JAPAN225JAPAN225 Index-Tracker15JP INDEX
miniUS30mini US30 Index-Tracker15US INDICES
miniUS30-cashmini US30 Index-Tracker (Cash)100100US INDICES
miniUS500mini US500 Index-Tracker15US INDICES
miniUS500-cashmini US500 Index-Tracker (Cash)100100US INDICES
miniUSTECH100mini USTECH100 Index-Tracker15US INDICES
miniUSTECH100-cashmini USTECH100 Index-Tracker (Cash)100100US INDICES
US30US30 Index-Tracker15US INDICES
US30-cashUS30 Index-Tracker (Cash)100100US INDICES
US500US500 Index-Tracker15US INDICES
US500-cashUS500 Index-Tracker (Cash)100100US INDICES
USTECH100USTECH100 Index-Tracker15US INDICES
USTECH100-cashUSTECH100 Index-Tracker (Cash)100100US INDICES