Intermediere de investiții în Bulgaria cu cel mai mare rating pentru anul 2017
Intermediere de investiții în Bulgaria cu cel mai mare rating pentru anul 2017

REZILIEREA CONTRACTELOR DE TRANZACTIONARE FARA NOTFICARE PREALABILA


Conform art. 12.2.1, punctul (iii), litera (a), coroborat cu art. 5.23, si cu Art. 5.21, punctul (i) din Termenii Generali de Afaceri ai Deltastock, pentru Tranzactionarea Instrumentelor Financiare si din cauza nefurnizarii de catre client a unei adrese de e-mail valide, accesibile si / sau active, care face imposibila comunicarea dintre parti, in ceea ce priveste indeplinirea obligatiilor contractuale, DELTASTOCK reziliaza mai devreme, in mod unilateral, fara notificare prealabila, urmatoarele Contracte de Tranzactionare