Intermediere de investiții în Bulgaria cu cel mai mare rating pentru anul 2017
Intermediere de investiții în Bulgaria cu cel mai mare rating pentru anul 2017

(2) Persoane expuse politic în sensul al. 1 sunt persoane fizice care exercită sau care au exercitat următoarele funcții publice importante:

1. şefii de stat, şefii de guverne, miniștrii și miniștrii adjuncți sau consilieri
2. membrii parlamentelor sau ai altor organe legislative;
3. membrii curţilor constituţionale, membrii curţilor supreme sau ai altor înalte instanţe judecătoreşti ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin intermediul unor căi extraordinare de atac;
4. membrii curţilor de conturi;
5. membrii consiliilor de administraţie ale băncilor centrale;
6. ambasadorii și persoanele care gestionează misiuni diplomatice;
7. ofiţerii de rang înalt din cadrul forţelor armate;
8. membrii organelor administrative, de conducere sau de supraveghere ale întreprinderilor de stat și ale societăților comerciale ale cărui unic proprietar este statul;
9. primarii și viceprimarii municipiilor, orașelor și comunelor și președinții consiliilor locale;
10. membrii organelor de conducere ale partidelor politice;
11. președinții și vicepreședinții organizațiilor internaționale, membrii organelor executive sau de supraveghere ale organizațiilor internaționale sau persoanele care dețin o poziție echivalentă în cadrul acestor organizații.

(5) În sensul al. 1 drept ”persoane asociate” sunt considerate:

1. soții sau persoanele care trăiesc în concubinaj;
2. rudele de gradul întâi în linie descendentă și soții lor sau persoanele cu care acele rude trăiesc în concubinaj;
3. rudele de gradul întâi în linie ascendentă și soții lor sau persoanele cu care acele rude trăiesc în concubinaj;
4. rudele în linie colaterală de gradul al doilea și soții lor sau persoanele cu care acele rude trăiesc în concubinaj;
5. orice persoană fizică ce se dovedeşte a fi beneficiarul real, împreună cu oricare dintre persoanele prevăzute la alin. (2), al unei persoane juridice sau al unei entităţi juridice sau având orice altă relaţie privilegiată de afaceri sau profesională cu oricare dintre persoanele prevăzute la alin. (2);
6. orice persoană fizică ce este singurul beneficiar sau beneficiar real al unei persoane juridice sau al unei entităţi juridice cunoscute ca fiind înfiinţată în beneficiul uneia dintre persoanele prevăzute la alin. 2.
Cont de tranzacționare cu levier Contul de investiții DeltaSmart

Bine ați venit!

Deschideți un cont de tranzacționare a instrumentelor financiare la Deltastock rapid și ușor online. Selectați țara de origine si să parcurgeți pașii din formularul de aplicare.

Selecteaza țară:

NOTA: Dacă doriți să deschideți un cont pentru o persoana juridică, sau pentru o persoană fizică prin imputernicit, vă rugăm sa ne contactați.

NOTA: Informațiile pe care le furnizați sunt confidențiale și nu vor fi folosite de către o terța parte. Informațiile vor fi utilizate doar în scopul procesării cererii și închiderii pentru a intra intr-un contract cu dumneavoastră. Deltastock este administrator de date personale înregistrată la Comisia pentru Protecția Datelor Personale cu numarul 97916. Datele personale ale dumneavoastră sunt pastrate în condiții de confidențialitate stricte si sunt accesate și utilizate numai de angajați autorizați în scopul stabilirii relațiilor contractuale. Puteți afla mai multe din Politica noastra de Confidențialitate. aici.