Intermediere de investiții în Bulgaria cu cel mai mare rating pentru anul 2017
Intermediere de investiții în Bulgaria cu cel mai mare rating pentru anul 2017

Permise în conformitate cu MiFID II

Deltastock deține licența nr. RG-03-0146 din 25 februarie 2011 emisă de bulgară Comisia de supraveghere financiară (FSC) pentru desfășurarea activității de intermediere de investiții pe teritoriul Republicii Bulgaria și în străinătate.

În 1998, Deltastock a obținut o licență de exercitare a activității de intermediere de investiții de către Comisia de Supraveghere Financiară, iar în anul 2000, pentru a-și extinde activitatea, Deltastock a obținut licență deplină, cu dreptul de a oferi servicii de investiții în străinătate.După intrarea în vigoare a MIFID I, Comisia de Supraveghere Financiară (FSC) a reafirmat Deltastock pentru a furniza servicii de investiții pe teritoriul Bulgariei și al UE sub licența nr. RG-03-0146 / 28.06.2007.

Deltastock are dreptul să desfășoare activități în Spațiul Economic European (SEE) din cadrul MiFID II (Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare). Deltastock are dreptul să desfășoare activități în cadrul libertății de a presta servicii în cadrul UE și este înregistrată la următoarele autorități europene de reglementare:

Lista autoritatilor nationae de reglementare din UE:
https://www.esma.europa.eu/investment-firms