Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.
Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.
За нас

Оповестяване по чл. 38 от ЗПФИ

В качеството си на инвестиционен посредник "Делтасток" АД оповестява сключването на следните ОТС сделки:

2009.12.02 / AO0

2012.07.27 / 4DZ