Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.

CFD върху акции

Акциите на публично търгуваните компании са едни от най-популярните финансови активи както за търговия, така и за инвестиция. Търгувайте акциите на стотици големи компании като Facebook, Tesla, Google като CFD с привлекателни минимални спредове. Предлагат се и т.нар. „cash CFD“ на 100% марджин и без комисиони и скрити такси.

Изберете вид акции:

CFD (ДЗР) Cash CFD
Изискване за марджин1 Професионални клиенти 100%
Непрофесионални клиенти 100%
Служебно закриване на позиция (close out) при недостиг на марджин от -50% Ако салдото по сметка падне под 50% от използвания марджин, позицията/ите на клиента се затваря/т служебно, съгласно чл. 9.3.12 от Общите условия
Спред
Комисиони няма
Мин. количество на поръчката
Макс. количество на поръчката2
Кратност на поръчката
Лихва3 Дълга позиция
Къса позиция
Дивидент4 Дълга позиция Плаща се нетният размер*
Къса позиция Удържа се брутният размер
Часове за търговия 5
1 . Съгласно чл. 9.3.16 от Общите условия, Делтасток има право по своя собствена преценка да променя минимално изискуемата Гаранционна сума (Марджин) както за определени ДЗР, така и за отделни Нареждания и/или Позиции или сметки на Клиента. В случай на подобна промяна Делтасток ще уведоми Клиента по имейл.
Съгласно чл. 5.26 от Общите условия, Делтасток си запазва правото да ограничава размера на Гаранционната сума (Марджина), като уведомява за това Клиента, като налаганите ограничения могат да включват и всякакви други мерки, които се изисква да бъдат предприети, съгласно приложимото право, решения на ESMA и/или националните компетентни органи на държавите членки на ЕС, а също и мерки, за които Делтасток прецени, че трябва да наложи за собствена защита или за защита интересите на Клиента. Делтасток има право да въвежда мерките и ограниченията, предвидени в решенията на ESMA по чл. 40 от MiFIR и на местните регулатори по чл. 42 от MiFIR, съобразно тези решения и без предварително да уведоми Клиента.
2 Максимално количество отворени нетни позиции за акции на Bitcoin Group SE (ADE/g) е 100 CFD.
4Приравняващо дивидентно плащане: плащане, сходно на дивидент, което се получава/удържа от клиент, който притежава ДЗР върху акции, индекси и/или борсово търгувани фондове.
5 Източноевропейско време (EET)