Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.
Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.
Урок

Пренос на позиции

Какво представлява "пренос на позиция" и как се изчислява?

"Пренос на позиция" е таксата, формирана на база суап числото за съответната валутна двойка, която ще бъде начислена в 24:00 часа, ако имате отворена позиция във валута или благородни метали, която трябва да бъде прехвърлена за следващия ден.

Колко дълго ще държите дадена позиция отворена зависи от вашето желание. Обърнете внимание, че суап числата могат да бъдат както положителни, така и отрицателни. В първия случай сумата за пренос на позиция бива начислявана (добавяна) към вашата сметка, докато при втория тя се приспада (удържа).

Сумата, която ще платите или ще получите за отворена позиция, зависи от валутната двойка, която търгувате, тъй като сделката с дадена валутна двойка представлява покупка на едната срещу продажбата на другата валута от двойката.

Пренос на позиция = (Суап число/10 000) × Позиция × Брой дни

Когато JPY участва във валутната двойка:

Пренос на позиция = (Суап число/100) × Позиция × Брой дни

Така получената сума е във втората валута от валутната двойка. Ако сметката ви е в друга валута, сумата ще бъде преизчислена във валутата, в която се води сметката ви по съответния курс на затваряне на валутната двойка.

Пример: Сключвате сделка "купува" за 100 000 (100 лота) ЕUR/USD. Това означава, че купувате 100 000 ЕUR и продавате равностойността им в USD. Това се нарича "дълга" позиция. И обратно, ако сключвате сделка "продава" за 100 000 ЕUR/USD, това означава, че продавате 100 000 EUR и купувате равностойността им в USD. Това се нарича "къса" позиция.

Ако останете на дълга позиция от 100 000 ЕUR/USD за следващия работен ден, получавате лихва за купените от вас 100 000 ЕUR, а заплащате лихва за продадените като равностойност USD.

Ако останете на къса позиция от 100 000 ЕUR/USD за следващия работен ден, получавате лихва за купените от вас като равностойност USD, а заплащате лихва за продадените 100 000 EUR.

Лихвите са съобразени с практиката на световните финансови институции.

Ако лихвата на закупената от вас валута е по-висока от тази на продадената, Вие получавате разликата (сумата за пренос на позиция).

И обратно, ако лихвата на закупената от вас валута е по-ниска от тази на продадената, дължите съответната разлика.

Сумата за пренос на позиция се начислява върху крайната позиция, която се пренася от предния ден.

Обърнете внимание, че валутните сделки се сключват със спот вальор (Т+2 работни дни), т. е.:

  • При откриване на позиция в понеделник (04.06.2012 г.) спот вальорът е сряда (06.06.2012 г.) и съответно при закриването й във вторник (05.06.2012 г.) спот вальорът е четвъртък (07.06.2012 г.) и в дневното извлечение за вторник (05.06.2012 г.) ще ви бъде начислена сума за пренос на позиция за един работен ден (от 06.06.2012 г. до 07.06.2012 г.).
  • При откриване на позиция в сряда (06.06.2012 г.) спот вальорът е петък (08.06.2012 г.) и съответно при закриването й в четвъртък (07.06.2012 г.) спот вальорът е понеделник (11.06.2012 г.) и в дневното извлечение за четвъртък (07.06.2012 г.) ще ви бъде начислена сума за пренос на позиция за три работни дни (от 07.06.2012 г. до 11.06.2012 г.).
  • При откриване на позиция в петък (08.06.2012 г.) спот вальорът е вторник (12.06.2012 г.) и съответно при закриването й в понеделник (11.06.2012 г.) спот вальорът е сряда (13.06.2012 г.) и в дневното извлечение за понеделник (11.06.2012 г.) ще ви бъде начислена сума за пренос на позиция за един работен ден (от 12.06.2012 г. до 13.06.2012 г.).

Забележка: Мненията, изразени на тази страница, имат единствено образователен характер и не представляват мнението на Делтасток или нейните служители. Тези мнения не представляват лична препоръка или инвестиционен съвет. Котировките на финансовите инструменти, показани на тази страница, са само ориентировъчни и не отразяват текущото състояние на пазара. Препоръчваме ви да потърсите независима консултация преди сключване на сделки.