Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.
Кои сме ние

Кои сме ние

Компания с 20 години опит на финансовите пазари

Основан през 1998 г., "Делтасток" АД е лицензиран инвестиционен посредник, предлагащ онлайн търговия на световните финансови пазари както за институционални, така и за индивидуални инвеститори от над 100 държави, като поддържа най-високи стандарти в своята дейност.

Като CFD брокер, регулиран в България и ЕС, стремежът на компанията е да осигури на клиентите си отлични условия за търговия, надеждна технология и качествено обслужване.

Платформи за търговия

Delta Trading: Още през 2000 г. "Делтасток" АД е първата българска компания, която предложи онлайн форекс търговия на индивидуалния инвеститор в България. Отново първа създаде и разработи собствена платформа за търговия - Delta Trading™ (Desktop , Web , Mobile), която позволява търговия с ДЗР (CFD) върху валутни двойки , злато и сребро , акции , индекси , фючърси , Борсово търгувани фондове (ETFs) и криптовалути .

Deltastock MetaTrader 4: "Делтасток" АД предлага и търговия през популярната платформа MetaTrader 4 (Desktop , Mobile) с ДЗР (CFD) върху валутни двойки, злато и сребро.

24/5 обслужване на клиенти

"Делтасток" АД се ангажира да отговори на високите изисквания на своите клиенти, като предлага професионално и персонализирано обслужване 24 часа в денонощието, от понеделник до петък - по телефон, чат и имейл.

Регулация

"Делтасток" АД притежава пълен лиценз от Комисията за финансов надзор (№ РГ-03-0146/23.11.2018 г.) за извършване на дейност като инвестиционен посредник на територията на Република България и в чужбина. Също така има право при условията на свободно предоставяне на услуги да извършва дейност на територията на държавите членки на ЕС.

"Делтасток" АД е регулиран в ЕС по MiFID II (Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти).

"Делтасток" АД съхранява своите активи отделно от активите на клиентите си, при спазване на регулаторните изисквания. Клиентските активи са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ), създаден съгласно Директива 97/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, до определен размер, съгласно нормативните изисквания.