Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.
Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.

График на курсовете

На тази страница можете да намерите график с нашите предстоящи семинари и уебинари. Изберете най-подходящия за вас и се запишете за участие!

Уебинар - безплатно онлайн обучение
Семинар - безплатно обучение за търговия
Офисен семинар - семинар в Делтасток

Януари 2018

Вид
семинар
Кога? Къде? Тема Регистрация
16 януари
2018
София
Уебинар 5/8: Тренд, съпротиви и подкрепи. Надеждни ценови модели

Февруари 2018

Вид
семинар
Кога? Къде? Тема Регистрация
20 февруари
2018
София
Уебинар 6/8: Психология на трейдинга. Управление на текуща позиция
Запиши се!