или

Европейски регулации при търговията с договори за разлики (CFD)

От 1 август 2018 година Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA), възползвайки се от правото си да наложи мерки по чл. 40 от Регламент (ЕС) 600/2014 (MiFIR), въвежда ограничения относно търговията с договори за разлики (CFD) с цел осигуряване на защита на Непрофесионалните клиенти.

Какво означава това за клиентите?

Регулациите ще доведат до промени в условията за търговия както на Непрофесионалните, така и на Професионалните клиенти.

Мерките за Непрофесионални Клиенти се изразяват в следното:

  • Максимални нива на ливъридж между 30:1 (3.33% марджин) и 2:1 (50% марджин) за всички позиции;
  • Служебно закриване на позиция (close out) при недостиг на марджин от 50% на база клиентска сметка;
  • Защита при отрицателен баланс;
  • Забрана на парични и непарични стимули (с изключение на информативни материали и обучения);
  • Стандартизирано предупреждение за риск, включително конкретни данни за процента губещи клиентски сметки.

Професионалните клиенти се третират различно. Те не ползват част от защитите, предвидени за Непрофесионални клиенти, но остават с достъп до по-висок ливъридж. Непрофесионален клиент, който отговоря на определени критерии, може да поиска да бъде категоризиран като Професионален клиент и да остане незасегнат от тези промени.

Критерии за категоризация като Професионален клиент

Обем на търговията: През последните четири тримесечия сте сключвали средно по 10 сделки за тримесечие със значителен обем на съответния пазар.

Размер на портфейла: Стойността на вашия инвестиционен портфейл, който включва финансови инструменти и парични депозити, е повече от равностойността на 500 000 EUR.

Професионален опит: Работите или сте работили във финансовия сектор не по-малко от една година на длъжност, която изисква познания за съответните сделки или услуги.

Забележка: За да бъдете класифицирани като Професионален клиент, е необходимо да отговаряте поне на два от горните три критерия. Ние приемаме, че Професионалните клиенти притежават съответните нива на знания и опит и са наясно с рисковете при търговията на продукти с ливъридж.

Сравнение между Професионални и Непрофесионални клиенти – преди и след регулациите

Таблицата по-долу показва лимитите върху нивата на ливъридж, както и основните характеристики на сметките на Непрофесионални и Професионални клиенти

CFD Изискуем марджин
Преди 30.07.2018 След 30.07.2018
Всички клиенти Непрофесионални клиенти Професионални клиенти
Валути Основни FX двойки1 0,5–1% 3,33%2 0,5%2
Други FX двойки3 0,5–1% 5% 0,5%
Ценни метали Злато 1% 5% 1%
Сребро 1% 10% 1%
Акции 5–100% 20–100% 5–100%
ETFs 5–100% 20–100% 5–100%
Индекси Основни индекси4 1% 5% 1%
Други индекси5 1% 10% 1%
Фючърси Енергийни 1-5% 10% 1–5%
Метали 5% 10% 5%
Селскостопански 5% 10% 5%
Финансови 1% 10% 1%
Dollar Index 1% 20% 1%
Криптовалути 25% 50% 25%
Характеристики на сметката
Правило за close out при 50% марджин / ниво на close out / 0–80% / 50%6 / 50%7
Защита при отрицателен баланс
Право на компенсация (Фонд за компенсиране на инвеститорите)
* Важи за непрофесионални клиенти
*
Клиентските средства са отделени от средствата на "Делтасток"
Най-добро изпълнение при сключване на сделки
Основни информационни документи
Парични и непарични стимули
Забележка: Съгласно Общите условия, Делтасток има право по своя собствена преценка да променя размера на минимално изискуемата Гаранционна сума както за определени ДЗР, така и за отделни Нареждания и/или Позиции или сметки на Клиента. В случаи на подобна промяна Делтасток ще уведоми клиента по имейл.

1 Следните валутни двойки: CAD/CHF, CAD/JPY, CHF/JPY, EUR/CAD, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/USD, GBP/CAD, GBP/CHF, GBP/JPY, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY

2 Без право за избиране на различен марджин за валута

3 Следните валутни двойки: AUD/CAD, AUD/CHF, AUD/JPY, AUD/NZD, AUD/USD, EUR/AUD, EUR/NZD, GBP/AUD, GBP/NZD, NZD/CAD, NZD/CHF, NZD/JPY, NZD/USD, EUR/CZK, EUR/DKK, EUR/HKD, EUR/HUF, EUR/MXN, EUR/NOK, EUR/PLN, EUR/SEK, EUR/SGD, EUR/ZAR, GBP/CZK, GBP/DKK, GBP/HKD, GBP/HUF, GBP/NOK, GBP/PLN, GBP/SEK, GBP/SGD, GBP/ZAR, HKD/JPY, SGD/HKD, SGD/JPY, USD/CZK, USD/DKK, USD/HKD, USD/HUF, USD/MXN, USD/NOK, USD/PLN, USD/SEK, USD/SGD, USD/ZAR

4 CFD върху индекси, следващи борсов индекс от един от следните борсови индекси: UK100 Index-Tracker (UK100); EUFRANCE40 Index-Tracker (EUFRANCE40); EUGERMANY40 Index-Tracker (EUGERMANY40); US30 Index-Tracker (US30); US500 Index-Tracker (US500); USTECH100 Index-Tracker (USTECH100); JAPAN225 Index-Tracker (JAPAN225); AUSTRALIA200 Index-Tracker (AUSTRALIA200); EU50 Index Tracker (EU50) и съответните мини индекси

5 CFD върху индекси, следващи борсов индекс, който не е основен борсов индекси. EUGERMANYMID50 (EUGERMANYMID50 Index-Tracker); EUGERMANYTEC30 (EUGERMANYTEC30 Index-Tracker); EUHOLLAND25 (EUHOLLAND25 Index-Tracker); UITALY40 (EUITALY40 Index-Tracker); EUSPAIN35 (EUSPAIN35 Index-Tracker); HONGKONG33 (HONGKONG33 Index-Tracker); SWITZERLAND30 (SWITZERLAND30 Index-Tracker) и съответните мини индекси

6 Служебно закриване на позиция (close out) при недостиг на марджин от 50% на база клиентска сметка. Ако балансът по сметката падне под 50% от изискуемия марджин, позицията/ите на клиента се затваря/т служебно.

7 Служебното закриване на позиция (close out) при недостиг на марджин от 50% на база клиентска сметка, ще важи и за Професионалните клиенти.

Примери за марджин изисквания

Таблицата по-долу показва как нивата на марджин ще се отразят върху гаранционната сума на позициите след влизане на промените в сила:

Пазар Размер на сделката (единици) Цена на отваряне1 Изискуем марджин
Преди 30.07.2018 След 30.07.2018
Всички клиенти Непрофесионални клиенти Професионални клиенти
EUR/USD 10002 €1.1550 €5.00 (0.50%) €33.30 (3.33%) €5.00 (0.50%)
EUR/AUD 10002 €1.1550 €5.00 (0.50%) €50.00 (5.00%) €5.00 (0.50%)
miniEUGERMANY40 1 €1,200.00 €12.00 (1.00%) €60.00 (5.00%) €12.00 (1.00%)
miniEUSPAIN35 1 €1,100.00 €11.00 (1.00%) €110.00 (10.00%) €11.00 (1.00%)
BMW/g 10 €80.00 €40.00 (5.00%) €160.00 (20.00%) €40.00 (5.00%)
mini Bitcoin/USD 1 $800.00 $200.00 (25%) $400.00 (50%) $200.00 (25%)

1 Сумата на марджина се изчислява върху 1000 единици от базовата валута.

2 Цените, показани в таблицата, са само ориентировъчни и не отразяват текущото състояние на пазара.Моля, не се колебайте да се свържете с нас, ако имате някакви въпроси относно регулациите на ESMA.