или

Най-търгувани форекс, акции, индекси, фючърси

Тук можете да следите най-търгуваните финансови инструменти в "Делтасток", както и съотношението между купувачи и продавачи за последните 24 часа. Това ви дава възможност да наблюдавате какви са пазарните предпочитания във всеки един момент.

Изберете една от колонките (Форекс, Акции, Индекси или Фючърси) и кликнете върху реда на инструмента, за да видите неговата графика в различни времеви интервали.

Тази информация има единствено информативен характер и не представлява предложение или съвет за покупка/продажба на финансови инструменти, както и не подтиква към действия, базирани на съдържанието ѝ.

"Делтасток" НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ за загуби, реализирани в резултат на прилагането или съобразяването с изложената по-горе информация.

Символ
Име
Настроение
купува
продава