или

ETPs

Списък със CFDs върху ETPs

Символ Име Изискване за марджин (%) Държава
Професионални клиенти Непрофесионални клиенти
Търговията със CFD върху борсово търгуван продукт с ливъридж като METAx3, GOOGx3 и AAPLx3 е изключително рискована и може да доведе до загуби. Тези инструменти не са подходящи за всички инвеститори и изискват задълбочени познания на пазарната динамика. Помислете дали разбирате как функционират тези инструменти и дали можете да си позволите да поемете високия риск.