или

Изискване за марджин1

Професионални клиенти

Непрофесионални клиенти

Служебно закриване на позиция (close out) при недостиг на марджин от -50%

Ако салдото по сметка падне под 50% от използвания марджин, позицията/ите на клиента се затваря/т служебно, съгласно чл. 9.3.12 от Общите условия

Спред

Променлив

Комисиони

няма

Минимален размер на нареждането

1 CFD = 1 брой

Максимален размер на позицията

Кратност на нареждането

1 брой

Лихва2

Дълга позиция

Къса позиция

Дивидент3

Часове за търговия3

1 Съгласно чл. 9.3.16 от Общите условия"Делтасток" има право по своя собствена преценка да променя минимално изискуемата Гаранционна сума (Марджин) както за определени ДЗР, така и за отделни Нареждания и/или Позиции или сметки на Клиента. В случай на подобна промяна "Делтасток" ще уведоми Клиента по имейл.
Съгласно чл. 5.26 от Общите условия, "Делтасток" си запазва правото да ограничава размера на Гаранционната сума (Марджина), като уведомява за това Клиента, като налаганите ограничения могат да включват и всякакви други мерки, които се изисква да бъдат предприети, съгласно приложимото право, решения на ESMA и/или националните компетентни органи на държавите членки на ЕС, а също и мерки, за които "Делтасток" прецени, че трябва да наложи за собствена защита или за защита интересите на Клиента. "Делтасток" има право да въвежда мерките и ограниченията, предвидени в решенията на ESMA по чл. 40 от MiFIR и на местните регулатори по чл. 42 от MiFIR, съобразно тези решения и без предварително да уведоми Клиента.

2

3 Приравняващо дивидентно плащане: плащане, подобно на дивидент, което се получава/удържа от клиент, който притежава ДЗР върху акции, индекси и/или борсово търгувани фондове (ETF).

* Считано от 01.03.2017, "Делтасток" удържа 30% такса върху плащанията, еквивалентни на дивидент, на всички клиенти, които не са подали формуляр W8-BEN. Допълнителна информация можете да намерите в секцията "Моята сметка".

3 Източноевропейско време (ЕЕТ)

Часът на затваряне на търговията на следните инструменти е 18:25 EET: ETF Eastern Europe, ETF EUITALY40, ETF Greece, ETF EUFRANCE40, ETF UK100 и ETF Turkey.

Размер на контракта

Минимален обем

Максимален обем

Стъпка на контракта

50 000 броя

CFDs върху ETPs

Условия за търговия

Борсово търгуваните продукти с ливърдиж - Leveraged ETPs, както подсказва и името, се търгуват на борси. Те проследяват представянето на акциите на дадена компания като Amazon, Apple и Nvidia или други активи като облигации. Чрез силата на ливъридж те увеличават експозицията на инвеститора към дневното представяне на базовия актив, но и риска. Подходящи са само за по-опитни трейдъри, които разбират същността на тези инструменти и как функционират те.

Символ Име Мин./Макс. размер на позицията Изискване за марджин Целеви спред4
Символ Име Мин./Макс. размер на позицията Изискване за марджин Целеви спред4
4 Целевият (таргет) спред е минималният спред, който "Делтасток" се стреми да котира. Въпреки това, по време на ниска ликвидност и/или висока волатилност компанията е вероятно да не може да поддържа същите нива на спредовете, които котира обичайно. Подобни състояния на пазара не могат да бъдат предвидени и могат да се случат по всяко време на денонощието, което ще доведе до разширяване на спредовете за определен период от време. Имайте предвид, че по-широките спредове могат да имат отрицателен ефект върху салдото по сметката ви, което може да доведе до недостиг на средства и затварянето на позициите ви.
Търговията със CFD върху борсово търгуван продукт с ливъридж като METAx3, GOOGx3 и AAPLx3 е изключително рискована и може да доведе до загуби. Тези инструменти не са подходящи за всички инвеститори и изискват задълбочени познания на пазарната динамика. Помислете дали разбирате как функционират тези инструменти и дали можете да си позволите да поемете високия риск.
Открийте реална сметка Открийте демо сметка