или

Информация, свързана с качеството на изпълнение на сделките с финансови инструменти

В този раздел ще намерите информация, отнасяща се до Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 на Комисията от 8 юни 2016 година за допълнение на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти по отношение на регулаторните технически стандарти за данните, публикувани от местата за изпълнение, относно качеството на изпълнение на сделките.


Публикуваната информация е в качеството ни на „място за изпълнение“ с цел съответните данни за качеството на изпълнение да се предоставят както на обществеността, така и на клиентите ни.

Форекс и метали
Акции
Индекси
Фючърси
ETF
Криптовалути

Няма резултат от търсенето

1
/
9 страници