или

Открийте нови възможности за търговия: CFD върху борсово търгувани продукти с ливъридж

Включете се в революцията в търговията!

Представяме ви CFD върху METAx3, GOOGx3, AAPLx3 и още много!

Развийте търговията си до следващото ниво като умножите експозицията си с борсово търгувани продукти с ливърдиж - Leveraged ETPs

Борсово търгувани продукти с ливъридж
ETP
NVDAx3
APPLx3
MSFTx3
GOOGx3
METAx3

Мощта на ливъридж

Ливъридж е мощен инструмент, който ви позволява да увеличите експозицията си в даден финансов пазар, без да отделяте по-голям капитал. С борсово търгуваните продукти с ливъридж като METAx3, GOOGx3 и AAPLx3, получавате експозиция към дневното представяне на базовите активи, умножена по три.

Със CFD върху тези продукти увеличавате експозицията си още повече.

Защо CFD върху борсово търгувани продукти с ливъридж?

icon-trade

По-голяма експозиция

Със CFD върху продукти с ливъридж, ще накарате капитала си да работи за вас още по-усърдно. Можете да получите голяма пазарна експозиция със сравнително малък първоначален депозит.

icon-functionalities

Гъвкавост

Имате свободата да търгувате и на растящи, и на спадащи пазари.

icon-platform

Резултати, съответстващи на риска

Търгувайки борсово търгувани продукти като CFD излагате сметката си на повече риск, което увеличава печалбата или загубата спрямо инвестираната сума.

Мощта на ливъридж - Първоначална инвестиция $100

Акции на NVDA 1:1 ливърдиж
$100
3% ръст на NVDA
3% промяна в баланса - $3 печалба
$103
3% спад на NVDA
3% промяна в баланса - $3.09 загуба
$99.91
NVDA CFD 1:5 ливъридж
$100
3% ръст на NVDA
15% промяна в баланса - $15 печалба
$115
3% спад на NVDA
3% промяна в баланса - $15.81 загуба
$99.91
NVDA ETPx3 CFD - 1:5 ливъридж
$100
3% ръст на NVDA
45% промяна в баланса - $45 печалба
$145
3% спад на NVDA
3% промяна в баланса - $65.15 загуба
$79.85

Управление на риска

Ние знаем, че управлението на риска е основно за търговията, а тези продукти са изключително рискови. Нашите платформи осигуряват богат набор от инструменти за управление на риска, като например stop-loss нареждания и сигнали за промени в цените, за да ви помогнат да управлявате риска ефективно когато търгувате тези продукти с голям ливъридж.

Търгувайте CFD върху борсово търгувани продукти с ливъридж с брокер, лицензиран в ЕС

Nvidia ETP x3
Apple ETP x3
Amazon ETP x3
MIcrosoft ETP x3
Alphabet ETP x3
Meta Platforms ETP x3

Често задавани въпроси

1: Какво е CFD?

Договорите за разлика (ДЗР) или Contracts for Difference (CFDs) са деривативни продукти, които ви позволяват да търгувате с ценовото движение на финансови активи като акции или ETP, без да притежавате базовия актив.

2: Какво са борсово търгувани продукти с ливъридж (leveraged ETPs)?

Борсово търгуваните продукти с ливъридж (leveraged ETPs) са инвестиционни продукти, които увеличават както печалбата, така и риска от загуба от даден базов актив.

3: Какво означава "METAx3", "GOOGx3" и "AAPLx3"?

Тези борсово търгувани продукти с ливъридж имат за цел да умножават по три дневното представяне на базовите активи: Meta Platforms (META), Alphabet (GOOG) и Apple (AAPL), съответно.

4: Какви са потенциалните предимства на търговията със CFD върху борсово търгувани продукти с ливъридж?

Потенциалните предимства включват по-голяма пазарна експозиция със сравнително малък начален депозит (заради ливъридж) и възможността да се търгуват и растящи, и спадащи пазари.

5: Какви са рисковете при търговията със CFD върху борсово търгувани продукти с ливъридж?

Търговията със CFD върху борсово търгувани продукти с ливъридж е изключително рискова. Съществува риск от бърза загуба на пари заради ливъридж, особено защото тези CFD са върху инструменти с ливъридж. Заради високата си волатилност, тези инструменти не са подходящи за всеки. Моля помислете дали разбирате как функционират тези инструменти и риска, преди да търгувате с тях.

6: Кои инвеститори биха могли да търгуват със CFD върху борсово търгувани продукти с ливъридж?

Само инвеститори, които са напълно наясно с това как функционират CFD и борсово търгуваните продукти с ливъридж и рисковете, и които могат да си позволят да поемат високия риск от загубата на парите си, биха могли да търгуват с тези инструменти.

7: Ставам ли собственик на базовия актив, когато търгувам CFD върху борсово търгувани продукти с ливъридж?

Не, когато търгувате CFD, вие не притежавате базовия актив. Вие спекулирате с движението на цената на актива.

8: Как мога да управлявам риска, когато търгувам със CFD върху борсово търгувани продукти с ливъридж?

Нашата платформа осигурява различни инструменти за управление на риска като stop-loss нареждания и сигнали за промени в цените. Но тези инструменти не елиминират напълно риска и е много важно да имате ясна представа за толерантността си към риск и да използвате ливъридж внимателно.

9: Мога ли да се упражнявам в търговия със CFD върху борсово търгувани продукти с ливъридж, без да инвестирам истински пари?

Да, ние предлагаме безплатна демо сметка, с която можете да се упражнявате да търгувате CFD върху борсово търгувани продукти с ливъридж с виртуални пари. Ако не сте сигурни как функционират тези инструменти, това е най-добрия начин да научите повече за тях.

10: Какво трябва да знам за печалбите?

Поради факта, че този продукт е с ливъридж, загубите може да нараснат. Дневното натрупване може да доведе и до неочаквани печалби, особено ако инвеститорът не е запознат с това как функционират борсово търгуваните продукти с ливъридж. Освен това, печалбите за периоди, по-дълги от един ден, може да са различни от тези на базовия актив (акция), дори като се вземе предвид ливъриджа.

11: Какво ще стане, ако базовият актив на борсово търгувания продукт с ливъридж изплаща дивидент?

Когато борсово търгуваният продукт с ливъридж е с базов актив акция или ETF, емитентът получава дивидент от тези инструменти. Тези дивиденти се използват от емитента на борсово търгувания продукт с ливъридж за покупката на още от базовия актив, така че дивидент не се плаща, а е включен в цената на инструмента. Това означава, че цената на борсово търгувания продукт с ливъридж и CFD няма да падне на датата на изплащане на дивидента със сумата на дивидента, както би се случило с обикновена акция или ETF.

12: Има ли спиране на търговията и непланирани ребалансирания?

Поради същността на тези продукти, ливъридж факторът на базовия продукт на съответното CFD трябва да бъде ребалансиран, ако има голям спад в цената на проследявания основния актив и съответният борсово търгуван продукт с ливъридж ще бъде пренастроен в средата на деня. Това специално пренастройване следва същите правила като тези за обичайното пренастройване в края на деня. Ако това се случи, представянето на борсово търгувания продукт с ливъридж в този ден може да бъде с по-голяма разлика с основния актив, отколкото в обичаен ден и търговията вероятно ще бъде спряна за 15 минути, докато се извършва пренастройването.

Това означава, че търговията със съответния CFD инструмент също ще бъде временно спряна до започването на търговията с борсово търгувания продукт с ливъридж и няма да можете да отваряте и затваряте позиции в борсово търгувания продукт с ливъридж, който е в процес на пренастройване.

Моля имайте предвид, че търговията може да бъде спряна и за целия ден, в случай че стойността на актива, проследяван от борсово търгувания продукт с ливъридж, е спаднала значително в рамките на едномесечен период.

13: Обратен сплит / консолидация

Тъй като базовият продукт на съответното CFD се стреми да увеличи представянето на актива, който проследява, борсово търгуваният продукт с ливъридж, върху който е базирано съответното CFD, може да достигне много ниски стойности. Когато това се случи, емитентът извършва обратен сплит / консолидация на акциите, за да нормализира стойността на инструмента. Тази промяна ще бъде отразена във вашите позиции в съответното CFD. Например, ако имате 1000 CFD върху борсово търгувания продукт с ливъридж на цена $0,1 всяко (общо $100) и се задейства обратен сплит 1 към 100, вече ще имате 10 CFD, всяко на стойност $10 (пак общо $100).

ДЗР (CFD) са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 59% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си. Търговията със CFD върху борсово търгуван продукт с ливъридж като METAx3, GOOGx3 и AAPLx3 е изключително рискована и може да доведе до загуби. Тези инструменти не са подходящи за всички инвеститори и изискват задълбочени познания на пазарната динамика. Помислете дали разбирате как функционират тези инструменти и дали можете да си позволите да поемете високия риск.