или

Променени ОИД

В този раздел ще намерите списък с основните информационни документи (ОИД), отнасящи се до финансовите инструменти, предлагани от "Делтасток", които са били променяни в течение на времето, включително датата на съответната промяна. Актуалните ОИД могат да бъдат намерени в секция "ОИД" на нашия сайт. По-старите версии на документите са налични при поискване и безплатно.