или

Свържете се с нас

Работно време:

Понеделник до петък, 08:45–17:45 ч. EET

Телефони:

Офис: +359 2 811 50 50

Отдел "Обслужване на клиенти":

+359 2 811 50 55

+359 2 811 50 60

+359 700 18 180

Факс: +359 2 811 50 49

(на цената на един градски разговор)

Мобилни:

+359 889 919 669

+359 879 601 122

Дилъри/брокери на CFD:

+359 2 811 50 51

+359 2 811 50 52

+359 2 811 50 61

Брокери на ДЦК:

+359 2 811 50 66

+359 2 811 50 67

Р-л отдел "Нормативно съответствие":

compliance@deltastock.com

Длъжностно лице по защита на данните:

dataprotection@deltastock.com

+359 2 401 14 75

Адрес:

София 1407, ул. „Кораб планина“ 6