Уважаеми клиенти, от 16.03.2020 г. офисът на „Делтасток“ временно ще обслужва клиенти само дистанционно. Научете повече

или

Изискване за марджин1

Професионални клиенти

Непрофесионални клиенти

Служебно закриване на позиция (close out) при недостиг на марджин от -50%

Ако салдото по сметка падне под 50% от използвания марджин, позицията/ите на клиента се затваря/т служебно, съгласно чл. 9.3.12 от Общите условия

Спред

променлив

Комисиони

няма

Минимален размер на нареждането

1 CFD = 1 брой

Максимален размер на нареждането2

Кратност на нареждането

1 брой

Лихва3

Дълга позиция

Къса позиция

Дивидент4

Часове за търговия 5

1 съгласно чл. 9.3.16 от Общите условия, Делтасток има право по своя собствена преценка да променя минимално изискуемата Гаранционна сума (Марджин) както за определени ДЗР, така и за отделни Нареждания и/или Позиции или сметки на Клиента. В случай на подобна промяна Делтасток ще уведоми Клиента по имейл.
Съгласно чл. 5.26 от Общите условия, Делтасток си запазва правото да ограничава размера на Гаранционната сума (Марджина), като уведомява за това Клиента, като налаганите ограничения могат да включват и всякакви други мерки, които се изисква да бъдат предприети, съгласно приложимото право, решения на ESMA и/или националните компетентни органи на държавите членки на ЕС, а също и мерки, за които Делтасток прецени, че трябва да наложи за собствена защита или за защита интересите на Клиента. Делтасток има право да въвежда мерките и ограниченията, предвидени в решенията на ESMA по чл. 40 от MiFIR и на местните регулатори по чл. 42 от MiFIR, съобразно тези решения и без предварително да уведоми Клиента.

2Максимално количество отворени нетни позиции за акции на Bitcoin Group SE (ADE/g) е 100 CFD.

4Приравняващо дивидентно плащане: плащане, подобно на дивидент, което се получава/удържа от клиент, който притежава ДЗР върху акции, индекси и/или борсово търгувани фондове.

*Считано от 01.03.2017 г., "Делтасток" удържа 30% данък върху плащания, еквивалентни на дивиденти, към всички клиенти, които не са предоставили формуляр W8-BEN. Допълнителна информация може да бъде намерена в Секция "Моята сметка".

*Считано от 01.03.2017 г., "Делтасток" удържа 30% данък върху плащания, еквивалентни на дивиденти, към всички клиенти, които не са предоставили формуляр W8-BEN. Допълнителна информация може да бъде намерена в секция "Моята сметка".

5 Източноевропейско време (ЕЕТ)

CFD върху Акции

Условия за търговия

Акциите на публично търгуваните компании са едни от най-популярните финансови активи както за търговия, така и за инвестиция. Търгувайте акциите на стотици големи компании като Facebook, Tesla, Google като CFD с привлекателни минимални спредове. Предлагат се и т.нар. „cash CFD“ на 100% марджин и без комисиони и скрити такси.

Държава:
Вижте пълния списък
Открийте реална сметка Открийте демо сметка