или

Изискване за марджин1

Професионални клиенти

Непрофесионални клиенти

Служебно закриване на позиция (close out) при недостиг на марджин от -50%

Ако салдото по сметка падне под 50% от използвания марджин, позицията/ите на клиента се затваря/т служебно, съгласно чл. 9.3.12 от Общите условия

Спред

Променлив

Комисиони

няма

Минимален размер на нареждането

1 CFD = 1 брой

Максимален размер на нареждането2

Кратност на нареждането

1 брой

Лихва3

Дълга позиция

Къса позиция

Дивидент4

Часове за търговия5

1 съгласно чл. 9.3.16 от Общите условия, Делтасток има право по своя собствена преценка да променя минимално изискуемата Гаранционна сума (Марджин) както за определени ДЗР, така и за отделни Нареждания и/или Позиции или сметки на Клиента. В случай на подобна промяна Делтасток ще уведоми Клиента по имейл.
Съгласно чл. 5.26 от Общите условия, Делтасток си запазва правото да ограничава размера на Гаранционната сума (Марджина), като уведомява за това Клиента, като налаганите ограничения могат да включват и всякакви други мерки, които се изисква да бъдат предприети, съгласно приложимото право, решения на ESMA и/или националните компетентни органи на държавите членки на ЕС, а също и мерки, за които Делтасток прецени, че трябва да наложи за собствена защита или за защита интересите на Клиента. Делтасток има право да въвежда мерките и ограниченията, предвидени в решенията на ESMA по чл. 40 от MiFIR и на местните регулатори по чл. 42 от MiFIR, съобразно тези решения и без предварително да уведоми Клиента.

2Максимално количество отворени нетни позиции за акции на Bitcoin Group SE (ADE/g) е 100 CFD.

4Приравняващо дивидентно плащане: плащане, подобно на дивидент, което се получава/удържа от клиент, който притежава ДЗР върху акции, индекси и/или борсово търгувани фондове (ETF).

*Считано от 01.03.2017 г., "Делтасток" удържа 30% данък върху плащания, еквивалентни на дивиденти, към всички клиенти, които не са предоставили формуляр W8-BEN. Допълнителна информация може да бъде намерена в секция "Моята сметка". Секция "Моята сметка".

*Считано от 01.03.2017 г., "Делтасток" удържа 30% данък върху плащания, еквивалентни на дивиденти, към всички клиенти, които не са предоставили формуляр W8-BEN. Допълнителна информация може да бъде намерена в секция "Моята сметка".

5 Източноевропейско време (ЕЕТ)

Валута

3Приравняващо дивидентно плащане: плащане, подобно на дивидент, което се получава/удържа от клиент, който притежава ДЗР върху акции, индекси и/или борсово търгувани фондове (ETF).

4 Източноевропейско време (ЕЕТ)

Максимален размер на нареждането

Лихва2

Дивидент3

Часове за търговия4

CFD върху Акции

Условия за търговия

Акциите на публично търгуваните компании са едни от най-популярните финансови активи както сред трейдърите, така и сред инвеститорите. В собствената платформа за търговия на “Делтасток” Delta Trading можете да търгувате CFD върху акциите на стотици големи компании от всички сектори на глобалната икономика при атрактивни условия за търговия, както и „cash CFD“ върху акции без комисиони, лихви и скрити такси. В популярната платформа MetaTrader 4 можете да търгувате акции на десетки големи компании като Societe Generale, Banco Santander, Daimler, Adidas и Volkswagen като CFD с привлекателни условия за търговия и минимални спредове.

Държава:
Вижте пълния списък
Държава:
Вижте пълния списък
Символ Име Изискване за марджин (%) Минимален размер на нареждането Кратност на нареждането
Професионални клиенти Непрофесионални клиенти
Открийте реална сметка Открийте демо сметка