или

Изберете инструмент:

Условия за търговия

Изискване за марджин1

Професионални клиенти

Непрофесионални клиенти

Служебно закриване на позиция (close out) при недостиг на марджин от -50%

Ако салдото по сметка падне под 50% от използвания марджин, позицията/ите на клиента се затваря/т служебно, съгласно чл. 9.3.12 от Общите условия

Валута

Размер на 1 тик

Спред

Плаващ

Комисиони

няма

Минимален обем

0.1

Размер на контракта

барела

Суап числа2

Дълга позиция

Къса позиция

Часове за търговия3

лот = 1 oz

1 лот=

oz

Стъпка от контракта

CFD върху Стоки

Условия за търговия

В Deltastock MetaTrader може да се търгуват CFD върху спот петрол (USOil и UKOil) без комисиони и с минимални спредове.

Няма намерени инструменти

1 Съгласно чл. 9.3.16 от Общите условия, Делтасток има право по своя собствена преценка да променя минимално изискуемата Гаранционна сума (Марджин) както за определени ДЗР, така и за отделни Нареждания и/или Позиции или сметки на Клиента. В случай на подобна промяна Делтасток ще уведоми Клиента по имейл.
Съгласно чл. 5.26 от Общите условия, Делтасток си запазва правото да ограничава размера на Гаранционната сума (Марджина), като уведомява за това Клиента, като налаганите ограничения могат да включват и всякакви други мерки, които се изисква да бъдат предприети, съгласно приложимото право, решения на ESMA и/или националните компетентни органи на държавите членки на ЕС, а също и мерки, за които Делтасток прецени, че трябва да наложи за собствена защита или за защита интересите на Клиента. Делтасток има право да въвежда мерките и ограниченията, предвидени в решенията на ESMA по чл. 40 от MiFIR и на местните регулатори по чл. 42 от MiFIR, съобразно тези решения и без предварително да уведоми Клиента.
2 Суап-числото показва колко цента се начисляват към открита позиция в края на работния ден. Това става, по следния начин: стойността на незакритата през деня позиция (лот*размер на лота) се умножи по суап-числото и по броя на дните, за които се пренася позицията. След това резултатът се преизчислява в първоначалната валута на сметката по обменния курс за деня при затваряне на пазара.
3Източноевропейско време (EET).