Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.

Захранване на сметка

За вноски по сметката си за търговия, можете да използвате един от следните начини: чрез банков превод, кредитна/дебитна карта MasterCard/Visa/Maestro, Skrill, ePay или на каса.
Имайте предвид, че средства, депозирани чрез кредитна/дебитна карта или Skrill, при заявка за теглене ще бъдат преведени обратно съответно по същата карта или сметка в Skrill.

За онлайн захранване, моля влезте в сметката си:

Моля, имайте предвид, че не приемаме преводи от трети лица!

Поради регулаторни изисквания Делтасток може да откаже всякакви плащания от високорискови региони.

Банков превод Банкови преводи

В данните за банковия превод е необходимо да попълните:

  1. името на клиента/наредителя, което задължително трябва да съвпада с името на титуляра по сметката за търговия в Делтасток;
  2. x
  3. номера на сметката за търговия като основание на превода (например: ● за Delta Trading – номера на договора: „DT, Дог. D123456”; ● за MetaTrader 4 – номера на логина Ви: „МТ4 1234”)

Делтасток не удържа комисиони за получени банкови преводи.

x

x

Банковите сметки, чрез които може да захраните сметките си за търговия, са следните:

x

x x.

x

x

x

Първа инвестиционна банка
BIC: FINVBGSF

IBAN: BG03FINV915010DELTA100 (в BGN)
IBAN: BG89FINV915010DELTA104 (в EUR)
IBAN: BG73FINV915010DELTA101 (в USD)
IBAN: BG51FINV915010DELTA109 (в GBP)
IBAN: BG19FINV915010DELTA103 (в CHF)
УниКредит Булбанк
BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG18 UNCR 76301078116601 (в BGN)
IBAN: BG84 UNCR 70001517937978 (в EUR)
IBAN: BG23 UNCR 70001519438599 (в USD)
UniCredit Bank – Румъния
BIC: BACXROBU

IBAN: RO12BACX0000004578759001 (в RON)
IBAN: RO82BACX0000004578759002 (в EUR)
IBAN: RO39BACX0000004578759000 (в USD)
IBAN: RO98BACX0000004578759005 (в GBP)
IBAN: RO71BACX0000004578759006 (в CHF)
Banco Santander – Испания
BIC: BSCHESMM

IBAN: ES0700490382912111236207 (в EUR)

Времето за банков трансфер в национална валута в България е минимум един работен ден, а за международни преводи – минимум два работни дни.

Захранване чрез кредитна и дебитна карта VISA

Можете да внасяте средства по сметката си за търговия онлайн чрез кредитни и дебитни карти MasterCard, VISAи Maestro .

Името на картодържателя задължително трябва да съвпада с името на титуляра по сметката за търговия в Делтасток.

Поради спецификата на процеса на плащане с кредитни и дебитни карти, всички средства ще бъдат превалутирани в EUR или BGN при получаване. Затова дори ако сметката на кредитната/дебитната карта и сметката за търговия в Делтасток са в една и съща валута (например USD), може да има разлика между изтеглените от картата средства и внесената сума по сметката за търговия.

Делтасток не удържа комисиони за преводи, получени от клиенти чрез дебитни/кредитни карти.

Средства, депозирани чрез кредитна или дебитна карта, при заявка за теглене ще бъдат преведени обратно по същата карта!

Допълнителни условия се прилагат за карти Maestro (виж „Теглене чрез кредитна и дебитна карта“).

Захранване чрез Skrill Skrill

Можете да захраните сметките си за търговия в Делтасток чрез алтернативната онлайн система за разплащания Skrill.

Името на клиента по сметката в Skrill задължително трябва да съвпада с името на титуляра по сметката за търговия в Делтасток.

Делтасток получава средствата Ви, внесени чрез Skrill, само в евро (EUR). Ако сметката Ви в Skrill е в друга валута, то средствата ще бъдат превалутирани в EUR по обменния курс на Skrill, преди да бъдат захранени по сметката Ви за търговия.

Делтасток не удържа комисиони за преводи, получени от клиенти чрез Skrill.

Плащания, получени чрез Skrill, ще бъдат преведени обратно в сметката в Skrill при заявка за теглене.

Захранване чрез системата ePay ePay

За да захраните сметката си чрез системата ePay, трябва да имате направена регистрация на www.epay.bg

Разплащанията се извършват през платформата за търговия Delta Trading, както и през секцията „Моята сметка” на интернет страницата след въвеждане на потребителско име и парола.

Чрез вноска на каса в офисa на дружеството

Имате възможност да внесете средства по сметките си за търговия на каса през работното време на офиса в София, бул. "Цариградско шосе" 115Г, офис сграда "Мегапарк", тяло Е, ет. 6.

Вноски по касов път за суми над 10 000 лв. или равностойността им в друга валута не се осъществяват, съгласно изискванията на Закона за ограничаване на плащанията в брой

При внасяне на суми на каса, Делтасток може да предостави на клиента за попълване Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП за произход на паричните средства.

Такси и комисиони

Банкови разплащания
Вноски без такси и комисиони
Тегления разноските по превода, минимум 1 лв.
Разплащания по интернет
Чрез системата ePay
Вноски без такси и комисиони
С дебитни или кредитни карти VISA, MasterCard, Maestro
Вноски без такси и комисиони
Тегления 2% от сумата на плащането
Чрез системата Skrill
Вноски без такси и комисиони
Тегления 3.4% от сумата на плащането, минимум 0.50 EUR
Касови операции в национална валута
Внасяне на суми в брой без комисиона
Теглене на суми в брой до 500 лв. дневно без комисиона
Теглене на суми в брой над 500 лв. дневно 0. 40%
Касови операции в чуждестранна валута
Внасяне на суми в брой във валута без комисиона
Теглене на суми в брой във валута 0.40%
Забележки:
  1. Размерът на вноските и тегленията се изчислява общо за деня за всеки клиент.
  2. При теглене на суми над 1000 лв., или равностойността им в чуждестранна валута, в офиси на територията на Република България, клиентът следва да ги заяви до 12:00 ч. на предходния работен ден.
  3. При превод на валута, различна от валутата на сметката на клиента, Делтасток я обменя по текущите пазарни цени на съответната валута. За пазарни цени се приемат валутните курсове на обслужващите банки, в които Делтасток има открити сметки.

Пълна информация можете да намерите в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите на ИП "Делтасток" АД.

ВАЖНО: Всички входящи и изходящи плащания от и към сметката Ви, открита на Ваше име в Делтасток, трябва да бъдат извършвани от източници, чиито титуляр сте Вие. Делтасток няма да изпълнява разплащания с трети страни, а именно:

  • вноски по сметката Ви - ако титулярът, изпращащ средствата, не съвпада с титуляра на договора с Делтасток;
  • тегления от сметката Ви - ако титулярът, получаващ средствата, не съвпада с титуляра на договора с Делтасток.

Моля, имайте предвид, че в зависимост от начина, по който захранвате сметката си, както и от индивидуалните ви договорености със съответната платежна институция, е възможно Вашата банка, картов оператор или Skrill да Ви начислят и удържат допълнителни такси.