Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.

Котировки на злато и сребро

Код Купува Продава Най-висок Най-нисък
GOLD1557.6981558.2981568.3751546.75
GOLD-cash
SILVER17.77417.81418.13417.658
SILVER-cash