Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.

Котировки на злато и сребро

Код Купува Продава Най-висок Най-нисък
GOLD1489.7771490.3771489.7771490.352
GOLD-cash
SILVER17.38417.42417.38517.424
SILVER-cash