Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.

Котировки на злато и сребро

Код Купува Продава Най-висок Най-нисък
GOLD1462.7051463.3051462.1251462.72
GOLD-cash
SILVER16.60216.64216.89216.93
SILVER-cash