Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.

Котировки на злато и сребро

Код Купува Продава Най-висок Най-нисък
GOLD1494.9851495.5851499.2381493.37
GOLD-cash
SILVER16.88616.92616.92216.882
SILVER-cash