Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРИ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ


На основание чл. 12.2.1, точка "iii", буква "а", във връзка с чл. 5.28, във връзка с чл. 5.27, точка "i" от Общите условия, приложими към договорите за търговия с ДЗР на инвестиционен посредник "Делтасток" АД и поради непредоставяне от страна на Клиента на актуален, достъпен и/или действащ адрес на електронна поща, което прави комуникацията между страните, във връзка с изпълнение на договорните им задължения, невъзможна, "Делтасток" АД прекратява предсрочно едностранно без предизвестие следните договори.