или

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРИ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ

На основание чл. 12.2.1, точка "iii", буква "а", във връзка с чл. 5.28, във връзка с чл. 5.27, точка "i" от Общите условия, приложими към договорите за търговия с ДЗР на Инвестиционен посредник "Делтасток" АД (за прекратяване след 16.05.2018 г.) или на основение чл. 12.2.1, точка (iii), буква (а), във връзка с чл. 5.23, във връзка с чл. 5.21, точка (i) от Общите условия, приложими към договорите за търговия с валута, благородни метали и ДЗР на Инвестиционен посредник "Делтасток" АД (за прекратяване преди 16.05.2018 г.) и поради непредоставяне от страна на клиентите на актуален, достъпен и/или действащ адрес на електронна поща, което прави комуникацията между страните, във връзка с изпълнение на договорните им задължения, невъзможна, ДЕЛТАСТОК прекратява предсрочно едностранно без предизвестие следните договори.