Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.

Подкрепа/Съпротива

Определяне на пазарното движение с помощта на нивата на Подкрепа и СъпротиваФорекс
Период: Код на инструмента:
Най-високо Най-ниско СА Отваряне СА Затваряне
0 0 0 0
Pivot Point Pivot Point (волатилна)
0 0

Подкрепа
Ниво 1 Ниво 2
0 0
Съпротива
Ниво 1 Ниво 2
0 0
Chart


Определяне на пазарното движение с помощта на нивата на Подкрепа и Съпротива

Един от най-популярните методи в техническия анализ, използван както от институционални, така и от индивидуални трейдъри, е определяне на нивата на съпротива и подкрепа чрез т.н. Pivot Point, която от своя страна е отправна точка за дефиниране на пазарния сентимент като "бичи" или "мечи".

Нивата на съпротива и подкрепа се отличават със способността си да ограничат поскъпването/обезценката на даден актив. Най-често използваните технически инструменти при определяне на нивата на подкрепа/съпротива включват: предишни върхове/дъна, тренд канали и тренд линии, Moving Averages и Fibonacci Retracements.

Pivot Point (Отправна точка) е технически индикатор, изчислен като средна стойност от най-високата, най-ниската и цената на затваряне на дадения финансов инструмент за предишен интервал от време. Този инструмент служи като нива на подкрепа или съпротива в зависимост от това, дали цената на актива в момента е под, или над пивота.Делтасток не се носи отговорност при неправилно изчисляване на нивата на съпротива/подкрепа вследствие на технически грешки. Информацията в таблиците се предоставя единствено с информационна цел и не представлява инвестиционен съвет или препоръка за сключване на сделки.