или

Подкрепа и Съпротива

Определяне на пазарните тенденции с помощта на нивата на Съпротива и Подкрепа

Един от най-популярните методи в техническия анализ, използван както от институционални, така и от индивидуални трейдъри, е определяне на нивата на съпротива и подкрепа чрез т.н. Pivot Point, която от своя страна е отправна точка за дефиниране на пазарния сентимент като "бичи" или "мечи".

Нивата на съпротива и подкрепа се отличават със способността си да ограничат поскъпването/обезценката на даден актив. Най-често използваните технически инструменти при определяне на нивата на подкрепа/съпротива включват: предишни върхове/дъна, тренд канали и тренд линии, Moving Averages и Fibonacci Retracements.

Pivot Point (Отправна точка) е технически индикатор, изчислен като средна стойност от най-високата, най-ниската и цената на затваряне на дадения финансов инструмент за предишен интервал от време. Този инструмент служи като нива на подкрепа или съпротива в зависимост от това дали цената на актива в момента е под или над пивота.

"Делтасток" не носи отговорност при неправилно изчисляване на нивата на съпротива/подкрепа вследствие на технически грешки. Информацията в таблиците се предоставя единствено с информационна цел и не представлява инвестиционен съвет или препоръка за сключване на сделки.

Най-високо
Най-ниско
СА Отваряне
СА Затваряне
Pivot point
Pivot point (волатилна)
Подкрепа
Съпротива
Ниво 1
Ниво 2
Въведете поне 2 букви