Уважаеми клиенти, от 16.03.2020 г. офисът на „Делтасток“ временно ще обслужва клиенти само дистанционно. Научете повече

или

Изберете фючърс:

Условия за търговия

Изисквания за марджин1

Професионални клиенти

Непрофесионални клиенти

Служебно закриване на позиция (close out) при недостиг на марджин от -50%

Ако салдото по сметка падне под 50% от използвания марджин, позицията/ите на клиента се затваря/т служебно, съгласно чл. 9.3.12 от Общите условия

Спред

променлив

Комисиони

няма

Минимално количество на поръчката

Максимално количество на поръчката

Кратност на поръчката

Часове за търговия2

Процедури за приключване на фючърса

Списък

Фючърси

CFD върху фючърси

Фючърсният контракт е споразумение за купуване или продаване на дадена категория активи на предварително определена цена, на фиксирана дата. Фючърсите могат да бъдат върху стока или финансов инструмент. Търгувайте CFD-та върху петрол - сортовете брент и и West Texas Intermediate, селскостопански продукти, метали като мед и платина и финансови инструменти с плаващи спредове и без комисиони.

Календар на фючърси

Няма открити инструменти

1 Съгласно чл. 9.3.16 от Общите условия, Делтасток има право по своя собствена преценка да променя минимално изискуемата Гаранционна сума (Марджин) както за определени ДЗР, така и за отделни Нареждания и/или Позиции или сметки на Клиента. В случай на подобна промяна Делтасток ще уведоми Клиента по имейл.
Съгласно чл. 5.26 от Общите условия, Делтасток си запазва правото да ограничава размера на Гаранционната сума (Марджина), като уведомява за това Клиента, като налаганите ограничения могат да включват и всякакви други мерки, които се изисква да бъдат предприети, съгласно приложимото право, решения на ESMA и/или националните компетентни органи на държавите членки на ЕС, а също и мерки, за които Делтасток прецени, че трябва да наложи за собствена защита или за защита интересите на Клиента. Делтасток има право да въвежда мерките и ограниченията, предвидени в решенията на ESMA по чл. 40 от MiFIR и на местните регулатори по чл. 42 от MiFIR, съобразно тези решения и без предварително да уведоми Клиента.
2Източноевропейско време (EET).
3 ммгг - показва месеца и годината на договора.