„Делтасток“ обслужва клиенти само дистанционно. Научете повече

или

Изберете фючърс:

Условия за търговия

Изисквания за марджин1

Професионални клиенти

Непрофесионални клиенти

Служебно закриване на позиция (close out) при недостиг на марджин от -50%

Ако салдото по сметка падне под 50% от използвания марджин, позицията/ите на клиента се затваря/т служебно, съгласно чл. 9.3.12 от Общите условия

Спред

променлив

Комисиони

няма

Минимално количество на нареждането

Максимално количество на нареждането

Кратност на нареждането

Часове за търговия2

Процедури за приключване на фючърса

Списък

CFD върху Фючърси

Условия за търговия

Фючърсният контракт е споразумение за купуване или продаване на дадена категория активи на предварително определена цена, на фиксирана дата. Фючърсите могат да бъдат върху стока или финансов инструмент. Търгувайте CFD върху петрол, природен газ, и мед с плаващи спредове и без комисиони.

Календар на фючърси

Няма открити инструменти

1 Съгласно чл. 9.3.16 от Общите условия, Делтасток има право по своя собствена преценка да променя минимално изискуемата Гаранционна сума (Марджин) както за определени ДЗР, така и за отделни Нареждания и/или Позиции или сметки на Клиента. В случай на подобна промяна Делтасток ще уведоми Клиента по имейл.
Съгласно чл. 5.26 от Общите условия, Делтасток си запазва правото да ограничава размера на Гаранционната сума (Марджина), като уведомява за това Клиента, като налаганите ограничения могат да включват и всякакви други мерки, които се изисква да бъдат предприети, съгласно приложимото право, решения на ESMA и/или националните компетентни органи на държавите членки на ЕС, а също и мерки, за които Делтасток прецени, че трябва да наложи за собствена защита или за защита интересите на Клиента. Делтасток има право да въвежда мерките и ограниченията, предвидени в решенията на ESMA по чл. 40 от MiFIR и на местните регулатори по чл. 42 от MiFIR, съобразно тези решения и без предварително да уведоми Клиента.
2Източноевропейско време (EET).
3 ммгг - показва месеца и годината на договора.