или

Правила за ползване на уебсайта

Достъпът до и използването на която и да е част от уебсайта www.deltastock.bg (уебсайта) се предоставя от инвестиционен посредник „Делтасток“ АД (Делтасток), чието седалище е: София 1407, ул. „Кораб планина“ 6, на Вас (Ползвателя) съгласно настоящите Правила за ползване на уебсайта (Правилата). Информацията, намираща се на уебсайта, е предоставена изключително с информационна цел.

Тези Правила регулират използването на уебсайта от Вас в качеството Ви на Ползвател. Използвайки уебсайта, Вие приемате тези Правила в тяхната цялост. Ако не сте съгласни с тези Правила или с някаква част от тях, не следва да използвате уебсайта.

Използвайки уебсайта, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от тези Правила. Вие също така се съгласявате да бъдете обвързани, както следва, и от другите документи, които регулират използването на уебсайта, включително Политиката за поверителност, и ще се счита, че изразът „Правила“ включва и тези други документи.

Допълнителна информация

Ако Ви е необходима допълнителна информация във връзка със съдържанието на уебсайта или имате въпроси във връзка със съдържанието, моля свържете се с нас на имейл office@deltastock.bg или на телефон 02 811 50 10.

Промени на уебсайта

Ползвателят на уебсайта се съгласява, че "Делтасток" може периодично да променя която и да е част на уебсайта или която и да е от услугите или продуктите, предлагани чрез него, както прецени и без уведомление на Ползвателя. Делтасток може по всяко време да променя Правилата за ползване на уебсайта без предварително уведомление. Ползвателят се съгласява, че няма да има претенции във връзка с подобни промени. Ползвателят се съгласява с посоченото в този раздел, без да е необходимо да попълва и подава нарочен документ, а чрез продължаващото ползване на уебсайта от негова страна. Ако Ползвателят не е съгласен с предвидения начин на промени на уебсайта, то той не следва да го използва.

Технически повреди

Делтасток не носи отговорност в случаи на неточност, грешка или закъснение, или пропуски в съдържанието на информацията, или за загуби и вреди, закъснения или пропуски, или за всяко друго форсмажорно обстоятелство (в това число срив в комуникациите, срив в енергозахранването, или неизправност в апаратурата или софтуера) или друга причина извън разумния контрол.

Политика за ползване на бисквитки

За да направи уебсайта възможно най-лесен за използване и за да подобри качеството на предлаганите услуги, "Делтасток" използва „бисквитки“ (кукита) и IP адреси.

IP адресът представлява уникален номер, който идентифицира компютъра на ползвателя или клиента, когато е свързан с интернет. IP адресите не са свързани с лична информация. Освен за идентификация на компютъра на ползвателя или клиента, “Делтасток” АД използва IP адреси и за да анализира общото поведение и предпочитания на ползвателите на уебсайта.

Бисквитките са пакети информация, изпращани от уеб сървъра към интернет браузъра на ползвателя или клиента, а след това биват връщани от браузъра всеки път когато браузърът получи достъп до този сървър. Тези пакети информация се записват и съхраняват на компютъра на ползвателя или клиента от интернет браузъра. Бисквитките дават оперативна информация, която може да се използва за подобряване на взаимодействието на ползвателя с уебсайта.

Събираните от “Делтасток” АД бисквитки са следните видове:

В зависимост от функциите си, бисквитките се делят на:

“Делтасток” АД използва Google Analytics, Facebook, Linkedin и Twitter, за да анализира използването на уебсайта и да персонализира рекламите.

Google Analytics, Facebook, Linkedin и Twitter генерират статистическа и друга информация за уебсайта и потребителя посредством бисквитки, които се записват върху устройствата на ползвателите. Информацията, събрана във връзка с уебсайта, се използва за създаване на доклади за използването му и реклама.

Тази информация се съхранява от Google, Facebook, LinkedIn и Twitter. В линковете по-долу може да разберете как да управлявате бисквитките си.

Политиката за поверителност на Google: https://policies.google.com/privacy

Политиката за бисквитки на Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies

Политиката за поверителност на LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Политиката на Twitter: https://twitter.com/en/privacy

Таблицата по-долу обяснява бисквитките, които "Делтасток" АД използва, както и защо ги използва:

Име Функция Повече информация Срок на валидност
testcookie
AcceptCookies
Тази бисквитка показва дали клиентът е разрешил кукита в своя браузър или не. www.allaboutcookies.org Сесия
1 месец
ASP.NET_sessionId Тези бисквитки гарантират, че съдържанието на уебсайта е персонализирано за предпочитанията на ползвателя или клиента. Те позволяват на сървърите на "Делтасток" да реагират на действията на ползвателя или клиента на сайта. Microsoft Сесия
_utma
_utmb
_utmc
_utmd
_utmz
Тези бисквитки събират информация за това как клиентите и ползвателите използват уебсайта, което помага на "Делтасток" да го подобрява. Тези бисквитки събират анонимизирана информация, включително броя на посетителите на сайта, от къде са дошли на него и страниците, които са разгледали. Wikipedia 2 години
mktg
_ga
_gcl
_gid
_fbp
Тези бисквитки могат да бъдат използвани от нашите партньори да разработват целеви аудитории на базата на различни интереси. Всичката събирана информация е напълно анонимна и автоматично разделена. Google
Facebook
1 месец
2 години
2 години
2 години
3 месеца
IBref Тези бисквитки позволяват на "Делтасток" да следи трафика от партньорски сайтове. 3 месеца
timeDiff Тази бисквитка се използва за съхранение на часовия пояс, в който се намира потребителят. Сесия
userCountry Тази бисквитка се използва за съхранение на езиковите настройки на потребителя.

2. В зависимост от това колко време се съхраняват на Вашето устройство, бисквитките биват:

Всеки един от видовете бисквитки по т.1 могат да бъдат както кратковременни, така и продължителни.

Защитени онлайн услуги

Всички защитени онлайн услуги, за които Ползвателят е абониран в "Делтасток", може да използват кукита, за да може информация за Ползвателя и неговите предпочитания да бъде записвана, както и да бъде предотвратен непозволен достъп до тези услуги и информация. При такива обстоятелства кукитата обикновено трябва да бъдат приемани и разрешавани в браузъра, защото без тях Делтасток не може да гарантира, че информацията на Ползвателя е в безопасност. Поради това Ползвателите, отказващи кукита, не могат да използват защитените онлайн услуги.

IP адреси

IP адресът представлява уникален номер, който идентифицира компютъра на Ползвателя, когато е свързан с интернет. IP адресите не са свързани с лична информация. Освен за идентификация на компютъра на Ползвателя, "Делтасток" използва IP адреси и за да анализира общото поведение и предпочитания на Ползвателите на уебсайта.

Поведение на Ползвателя

Ползвателят гарантира, че при използване на уебсайта:

(а) ще използва уебсайта само за законни цели и по начин, който не нарушава правата на трети страни, или не ограничава или възпрепятства използването на уебсайта от тях;

(б) няма да се занимава с незаконни дейности или дейности, които може да предизвикат тормоз, стрес или неудобство на когото и да било;

(в) без противоречие с подточка (б), не качва, публикува, предава или разпространява материали или информация, за които не притежава авторски или сродни права; както и всякакви материали, които са незаконни или потенциално вредни, заплашителни, злоупотребяващи, клеветнически, порнографски или неприлични по друг начин, както и такива, които са расово, етнически или по друг критерий неприемливи; и

(г) няма да качва, публикува, предава или разпространява материали или информация, които съдържат компютърен вирус или друг код, файлове или програми, чиято цел или ефект е да разстроят или по друг начин да повлияят негативно върху работата на уебсайта или компютърните системи на "Делтасток" и/или на другите Ползватели.

Отказ от отговорност

Съдържанието на уебсайта (Съдържанието) - с изключение на Административната информация - се предоставя на Ползвателя само като обща информация.

Ползвателят не бива да разчита на която и да било част от това Съдържание, нито Съдържанието трябва да бъде приемано като съвет или препоръка за търговия на форекс и ДЗР. "Делтасток" не носи отговорност за използване на Съдържанието от Ползвателя или трети лица.

"Делтасток" използва софтуер за защита от компютърни вируси, за да проверява документите и файловете, преди да бъдат качени на уебсайта, но не може да гарантира, че документите и файловете, които се свалят от уебсайта, не съдържат вируси. Задължение на Ползвателя е да направи собствена проверка за компютърни вируси на всички документи или файлове, свалени от уебсайта. "Делтасток" не носи отговорност за повреди на компютърната система на Ползвателя, предизвикани от прехвърлянето на компютърен вирус.

Ползвателят приема, че "Делтасток", неговото ръководство, служители, агенти, представители от всякакъв характер и съветници не носят отговорност за каквито и да е вреди, загуби, разходи, произхождащи директно или индиректно от разчитането, разглеждането и свалянето на Съдържание от уебсайта от страна на Ползвателя или трето лице, или разчитането на, или използването на която и да е част от Съдържанието за каквито и да било цели.

С оглед осигуряване сигурността на трансфера на информация "Делтасток" използва SSL сертификат за криптиране на информация, предадена от или към Ползвателя през уебсайта. Въпреки това "Делтасток" напомня, че използването на интернет като форма на комуникация все още не е достатъчно сигурна и информацията, предадена чрез интернет, може да бъде прихваната и/или прочетена от трети страни. Съответно Ползвателят не трябва да разчита на комуникацията в интернет като сигурна форма на комуникация.

Уместност на инвестицията

"Делтасток" не предоставя съвет относно уместността или стойността на конкретна инвестиция във форекс, ДЗР или други финансови инструменти, или инвестиционна стратегия, нито препоръчва продуктите, чиито реклами може да се появят на уебсайта.

Хипервръзки

Уебсайтът и неговото Съдържание може в даден момент да съдържат връзки към уебсайтове и услуги на трети страни. Тези връзки са поставени единствено за удобство на Ползвателя и не представляват разрешение от страна на Делтасток за достъп до тези уебсайтове, нито е одобрение на съдържанието на уебсайтове на трети страни от страна на "Делтасток".

Авторско право

Освен ако не е изрично споменато друго, авторството върху цялото Съдържание на уебсайта принадлежи на "Делтасток".

"Делтасток" позволява на Ползвателя:

а) да разглежда и показва Съдържанието; и

б) да сваля части от Съдържанието и да го съхранява в своя компютър (например в кеш паметта на браузъра), както и да разпечатва единични копия на части от Съдържанието, при условие че няма промяна в Съдържанието от страна на Ползвателя, както и че тези дейности не се извършват с цел търговска печалба.

Освен в частта, изрично предвидена в Политиката за поверителност, Съдържанието (включително съдържанието, което може да бъде теглено) не може да бъде променяно, нагаждано, възпроизвеждано, препращано, предавано, използвано с цел обучение или по някакъв друг начин да бъде правено достъпно от страна на Ползвателя (в частност или изцяло) за трети лица без изричното съгласие на "Делтасток". Ползвателят се съгласява, че няма да има претенции за авторство върху Съдържанието.

Търговски марки

Имената и логата на уебсайта, които идентифицират "Делтасток" и/или трети страни и техните продукти и услуги, са или (а) собствени марки на "Делтасток", или (б) марки, за които Делтасток притежава лиценз или разрешение да използва. Никаква част от тези Правила не предоставят на Ползвателя разрешение или друг вид упълномощаване да използва търговските марки или друго право на интелектуална собственост на "Делтасток" или трета страна, които са обект на разпоредбите по-горе, свързани с авторското право.

Прекратяване на достъп до уебсайта

Делтасток си запазва правото незабавно да прекрати, или да откаже достъп до уебсайта, или определени части от него, на всеки Ползвател, по всяко време и по свое усмотрение.

Общи положения

Настоящите Правила съставляват цялостно споразумение между "Делтасток" и Ползвателя във връзка с използването на уебсайта. Настоящите Правила имат предимство пред всякакви други споразумения между страните по този въпрос.

Чрез използване на уебсайта www.deltastock.bg или www.deltastock.com/bulgaria, Ползвателят приема настоящите Правила за ползване. Ако Ползвателят не е съгласен с тях и не ги приема, следва незабавно да преустанови използването на уебсайта.

Ако някаква част от настоящите Правила се окаже невалидна или неприложима според законодателството, невалидната или неприложима част ще се счита за премахната или променена по начин, който да запази останалата част от Правилата валидни и приложими.

Лични данни

"Делтасток" е задължено да удостовери самоличността и да получи определена информация от Ползвателите на уебсайта, които са потенциални клиенти на предоставяните от дружеството финансови услуги, с цел предотвратяване прането на пари. Например, потенциалният клиент може да бъде помолен да предостави копие от паспорт или лична карта, заверени от орган на властта, като например нотариус, заедно с доказателство за адрес. "Делтасток" няма да предостави услугите си, докато не получи цялата необходима информация и документация, необходима за удостоверяване на самоличността на потенциалния клиент. Допълнителна информация може да бъде намерена в Политиката за поверителност..

Телефонните обаждания към и от "Делтасток" може да бъдат записвани и следени, като това ще се осъществява само в случаите, предвидени в българското законодателството и европейското общностно законодателство в областта на предоставянето на финансови услуги.

Приложимо право

Настоящите Правила се регулират от и се тълкуват в съответствие със законодателството на Република България и споровете, свързани с тези Правила, се решават между страните, а при невъзможност - подлежат на решаване от съдилищата на Република България.