или

Фючърси

Календар на енергийните фючърси

На тази страница ще намерите информация за датите на стартиране и приключване на настоящите и предстоящите фючърси върху петрол, природен газ и метали.

Календар за петролни фючърси - Brent  
Фючърс Дата на стартиране Дата на приключване
BRENT CRUDE OIL UK November 20 (UKOil1120) 26.08.2020 29.09.2020
BRENT CRUDE OIL UK December 20 (UKOil1220) 25.09.2020 29.10.2020
BRENT CRUDE OIL UK January 21 (UKOil0121) 27.10.2020 27.11.2020
BRENT CRUDE OIL UK February 21 (UKOil0221) 24.11.2020 29.12.2020
BRENT CRUDE OIL UK March 21 (UKOil0321) 23.12.2020 28.01.2021
BRENT CRUDE OIL UK April 21 (UKOil0421) 26.01.2021 25.02.2021
BRENT CRUDE OIL UK May 21 (UKOil0521) 23.02.2021 30.03.2021
BRENT CRUDE OIL UK June 21 (UKOil0621) 26.03.2021 29.04.2021
BRENT CRUDE OIL UK July 21 (UKOil0721) 27.04.2021 27.05.2021
BRENT CRUDE OIL UK August 21 (UKOil0821) 25.05.2021 29.06.2021
BRENT CRUDE OIL UK September 21 (UKOil0921) 25.06.2021 29.07.2021
BRENT CRUDE OIL UK October 21 (UKOil1021) 27.07.2021 30.08.2021
BRENT CRUDE OIL UK November 21 (UKOil1121) 26.08.2021 29.09.2021
BRENT CRUDE OIL UK December 21 (UKOil1221) 27.09.2021 28.10.2021
BRENT CRUDE OIL UK January 22 (UKOil0122) 26.10.2021 29.11.2021
1 CFD = 1 barrel (=158.9873 l)

Календар за петролни фючърси - West Texas Intermediate  
Фючърс Дата на стартиране Дата на приключване
WEST TEXAS INTERMEDIATE US October 20 (USOil1020) 14.08.2020 18.09.2020
WEST TEXAS INTERMEDIATE US November 20 (USOil1120) 16.09.2020 16.10.2020
WEST TEXAS INTERMEDIATE US December 20 (USOil1220) 14.10.2020 18.11.2020
WEST TEXAS INTERMEDIATE US January 21 (USOil0121) 16.11.2020 17.12.2020
WEST TEXAS INTERMEDIATE US February 21 (USOil0221) 15.12.2020 15.01.2021
WEST TEXAS INTERMEDIATE US March 21 (USOil0321) 13.01.2021 18.02.2021
WEST TEXAS INTERMEDIATE US April 21(USOil0421) 16.02.2021 18.03.2021
WEST TEXAS INTERMEDIATE US May 21 (USOil0521) 16.03.2021 16.04.2021
WEST TEXAS INTERMEDIATE US June 21 (USOil0621) 14.04.2021 18.05.2021
WEST TEXAS INTERMEDIATE US July 21 (USOil0721) 14.05.2021 18.06.2021
WEST TEXAS INTERMEDIATE US August 21 (USOil0821) 16.06.2021 16.07.2021
WEST TEXAS INTERMEDIATE US September 21 (USOil0921) 14.07.2021 18.08.2021
WEST TEXAS INTERMEDIATE US October 21 (USOil1021) 16.08.2021 20.09.2021
WEST TEXAS INTERMEDIATE US November 21 (USOil1121) 16.09.2021 18.10.2021
WEST TEXAS INTERMEDIATE US December 21 (USOil1221) 14.10.2021 17.11.2021
WEST TEXAS INTERMEDIATE US January 22 (USOil0122) 15.11.2021 16.12.2021
1 CFD = 1 barrel (=158.9873 l)
Календар за фючърс на природен газ  
Фючърс Дата на стартиране Дата на приключване
Natural Gas October 20 (NGas1020) 21.08.2020 24.09.2020
Natural Gas November 20 (NGas1120) 22.09.2020 26.10.2020
Natural Gas December 20 (NGas1220) 22.10.2020 23.11.2020
Natural Gas January 21 (NGas0121) 20.11.2020 23.12.2020
Natural Gas February 21 (NGas0221) 21.12.2020 25.01.2021
Natural Gas March 21 (NGas0321) 21.01.2021 22.02.2021
Natural Gas April 21 (NGas0421) 18.02.2021 25.03.2021
Natural Gas May 21 (NGas0521) 23.03.2021 26.04.2021
Natural Gas June 21 (NGas0621) 22.04.2021 24.05.2021
Natural Gas July 21 (NGas0721) 20.05.2021 24.06.2021
Natural Gas August 21 (NGas0821) 22.06.2021 26.07.2021
Natural Gas September 21 (NGas0921) 22.07.2021 25.08.2021
Natural Gas October 21 (NGas1021) 23.08.2021 24.09.2021
Natural Gas November 21 (NGas1121) 22.09.2021 25.10.2021
Natural Gas December 21 (NGas1221) 21.10.2021 24.11.2021
Natural Gas January 22 (NGas0122) 22.11.2021 27.12.2021
1 CFD = 1 mmBtu (~27 m3)

Други календари: