Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.
Енергийни Метали Селскостопански Финансови

Календар на енергийните фючърси

Календар за петролни фючърси - Brent
Фючърс Дата на стартиране Дата на приключване
BRENT CRUDE OIL UK November 18 (UKOil1118) 28.08.2018 27.09.2018
BRENT CRUDE OIL UK December 18 (UKOil1218) 25.09.2018 30.10.2018
BRENT CRUDE OIL UK January 19 (UKOil0119) 26.10.2018 29.11.2018
BRENT CRUDE OIL UK February 19 (UKOil0219) 27.11.2018 27.12.2018
BRENT CRUDE OIL UK March 19 (UKOil0319) 21.12.2018 30.01.2019
BRENT CRUDE OIL UK April 19 (UKOil0419) 28.01.2019 27.02.2019
BRENT CRUDE OIL UK May 19 (UKOil0519) 25.02.2019 28.03.2019
BRENT CRUDE OIL UK June 19 (UKOil0619) 26.03.2019 29.04.2019
BRENT CRUDE OIL UK July 19 (UKOil0719) 25.04.2019 30.05.2019
BRENT CRUDE OIL UK August 19 (UKOil0819) 28.05.2019 27.06.2019
BRENT CRUDE OIL UK September 19 (UKOil0919) 25.06.2019 30.07.2019
BRENT CRUDE OIL UK October 19 (UKOil1019) 26.07.2019 29.08.2019
BRENT CRUDE OIL UK November 19 (UKOil1119) 27.08.2019 27.09.2019
BRENT CRUDE OIL UK December 19 (UKOil1219) 25.09.2019 30.10.2019
BRENT CRUDE OIL UK January 20 (UKOil0120) 28.10.2019 27.11.2019
1 CFD = 1 barrel (=158.9873 l)

Календар за петролни фючърси - West Texas Intermediate
Фючърс Дата на стартиране Дата на приключване
WEST TEXAS INTERMEDIATE US October 18 (USOil1018) 15.08.2018 18.09.2018
WEST TEXAS INTERMEDIATE US November 18 (USOil1118) 14.09.2018 18.10.2018
WEST TEXAS INTERMEDIATE US December 18 (USOil1218) 16.10.2018 15.11.2018
WEST TEXAS INTERMEDIATE US January 19 (USOil0119) 13.11.2018 17.12.2018
WEST TEXAS INTERMEDIATE US February 19 (USOil0219) 13.12.2018 17.01.2019
WEST TEXAS INTERMEDIATE US March 19 (USOil0319) 15.01.2019 15.02.2019
WEST TEXAS INTERMEDIATE US April 19(USOil0419) 13.02.2019 18.03.2019
WEST TEXAS INTERMEDIATE US May 19 (USOil0519) 14.03.2019 17.04.2019
WEST TEXAS INTERMEDIATE US June 19 (USOil0619) 15.04.2019 17.05.2019
WEST TEXAS INTERMEDIATE US July 19 (USOil0719) 15.05.2019 18.06.2019
WEST TEXAS INTERMEDIATE US August 19 (USOil0819) 14.06.2019 18.07.2019
WEST TEXAS INTERMEDIATE US September 19 (USOil0919) 16.07.2019 16.08.2019
WEST TEXAS INTERMEDIATE US October 19 (USOil1019) 14.08.2019 18.09.2019
WEST TEXAS INTERMEDIATE US November 19 (USOil1119) 16.09.2019 18.10.2019
WEST TEXAS INTERMEDIATE US December 19 (USOil1219) 16.10.2019 18.11.2019
WEST TEXAS INTERMEDIATE US January 20 (USOil0120) 14.11.2019 17.12.2019
1 CFD = 1 barrel (=158.9873 l)
Календар за фючърс на природен газ
Фючърс Дата на стартиране Дата на приключване
Natural Gas October 18 (NGas1018) 24.08.2018 25.09.2018
Natural Gas November 18 (NGas1118) 21.09.2018 26.10.2018
Natural Gas December 18 (NGas1218) 24.10.2018 27.11.2018
Natural Gas January 19 (NGas0119) 23.11.2018 26.12.2018
Natural Gas February 19 (NGas0219) 21.12.2018 25.01.2019
Natural Gas March 19 (NGas0319) 23.01.2019 22.02.2019
Natural Gas April 19 (NGas0419) 20.02.2019 25.03.2019
Natural Gas May 19 (NGas0519) 21.03.2019 24.04.2019
Natural Gas June 19 (NGas0619) 22.04.2019 24.05.2019
Natural Gas July 19 (NGas0719) 22.05.2019 24.06.2019
Natural Gas August 19 (NGas0819) 20.06.2019 25.07.2019
Natural Gas September 19 (NGas0919) 23.07.2019 26.08.2019
Natural Gas October 19 (NGas1019) 22.08.2019 24.09.2019
Natural Gas November 19 (NGas1119) 20.09.2019 25.10.2019
Natural Gas December 19 (NGas1219) 23.10.2019 22.11.2019
Natural Gas January 20 (NGas0120) 20.11.2019 23.12.2019
1 CFD = 1 mmBtu (~ 27 m3)

Календар за фючърс на бензин RBOB
Фючърс Дата на стартиране Дата на приключване
Gasoline RBOB October 18 (Gasoline1018) 28.08.2018 27.09.2018
Gasoline RBOB November 18 (Gasoline1118) 25.09.2018 30.10.2018
Gasoline RBOB December 18 (Gasoline1218) 26.10.2018 29.11.2018
Gasoline RBOB January 19 (Gasoline0119) 27.11.2018 28.12.2018
Gasoline RBOB February 19 (Gasoline0219) 26.12.2018 30.01.2019
Gasoline RBOB March 19 (Gasoline0319) 28.01.2019 27.02.2019
Gasoline RBOB April 19 (Gasoline0419) 25.02.2019 28.03.2019
Gasoline RBOB May 19 (Gasoline0519) 26.03.2019 29.04.2019
Gasoline RBOB June 19 (Gasoline0619) 25.04.2019 30.05.2019
Gasoline RBOB July 19 (Gasoline0719) 28.05.2019 27.06.2019
Gasoline RBOB August 19 (Gasoline0819) 25.06.2019 30.07.2019
Gasoline RBOB September 19 (Gasoline0919) 26.07.2019 29.08.2019
Gasoline RBOB October 19 (Gasoline1019) 27.08.2019 27.09.2019
Gasoline RBOB November 19 (Gasoline1119) 25.09.2019 30.10.2019
Gasoline RBOB December 19 (Gasoline1219) 28.10.2019 27.11.2019
Gasoline RBOB January 20 (Gasoline0120) 25.11.2019 30.12.2019
1 CFD = 1 gallon