или

Futures

Календар на енергийните фючърси

На тази страница ще намерите информация за датите на стартиране и приключване на настоящите и предстоящите фючърси върху петрол, природен газ и метали.

Календар за петролни фючърси - Brent  
Фючърс Дата на стартиране Дата на приключване
BRENT CRUDE OIL UK November 22 (UKOil1122) 26.08.2022 29.09.2022
BRENT CRUDE OIL UK December 22 (UKOil1222) 27.09.2022 28.10.2022
BRENT CRUDE OIL UK January 23 (UKOil0123) 26.10.2022 29.11.2022
BRENT CRUDE OIL UK February 23 (UKOil0223) 25.11.2022 29.12.2022
BRENT CRUDE OIL UK March 23 (UKOil0323) 27.12.2022 30.01.2023
BRENT CRUDE OIL UK April 23 (UKOil0423) 26.01.2023 27.02.2023
BRENT CRUDE OIL UK May 23 (UKOil0523) 22.02.2023 29.03.2023
BRENT CRUDE OIL UK June 23 (UKOil0623) 27.03.2023 26.04.2023
BRENT CRUDE OIL UK July 23 (UKOil0723) 24.04.2023 29.05.2023
BRENT CRUDE OIL UK August 23 (UKOil0823) 24.05.2023 28.06.2023
BRENT CRUDE OIL UK September 23 (UKOil0923) 26.06.2023 27.07.2023
BRENT CRUDE OIL UK October 23 (UKOil1023) 25.07.2023 29.08.2023
BRENT CRUDE OIL UK November 23 (UKOil1123) 25.08.2023 27.09.2023
BRENT CRUDE OIL UK December 23 (UKOil1223) 25.09.2023 27.10.2023
BRENT CRUDE OIL UK January 24 (UKOil0124) 25.10.2023 28.11.2023
1 CFD = 1 barrel (=158.9873 l)

Календар за петролни фючърси - West Texas Intermediate  
Фючърс Дата на стартиране Дата на приключване
WEST TEXAS INTERMEDIATE US November 22 (USOil1122) 14.09.2022 18.10.2022
WEST TEXAS INTERMEDIATE US December 22 (USOil1222) 14.10.2022 18.11.2022
WEST TEXAS INTERMEDIATE US January 23 (USOil0123) 16.11.2022 16.12.2022
WEST TEXAS INTERMEDIATE US February 23 (USOil0223) 14.12.2022 18.01.2023
WEST TEXAS INTERMEDIATE US March 23 (USOil0323) 13.01.2023 17.02.2023
WEST TEXAS INTERMEDIATE US April 23(USOil0423) 15.02.2023 17.03.2023
WEST TEXAS INTERMEDIATE US May 23 (USOil0523) 15.03.2023 18.04.2023
WEST TEXAS INTERMEDIATE US June 23 (USOil0623) 14.04.2023 18.05.2023
WEST TEXAS INTERMEDIATE US July 23 (USOil0723) 16.05.2023 15.06.2023
WEST TEXAS INTERMEDIATE US August 23 (USOil0823) 13.06.2023 18.07.2023
WEST TEXAS INTERMEDIATE US September 23 (USOil0923) 14.07.2023 18.08.2023
WEST TEXAS INTERMEDIATE US October 23 (USOil1023) 16.08.2023 18.09.2023
WEST TEXAS INTERMEDIATE US November 23 (USOil1123) 14.09.2023 18.10.2023
WEST TEXAS INTERMEDIATE US December 23 (USOil1223) 16.10.2023 16.11.2023
WEST TEXAS INTERMEDIATE US January 24 (USOil0124) 14.11.2023 15.12.2023
1 CFD = 1 barrel (=158.9873 l)
Календар за фючърс на природен газ  
Фючърс Дата на стартиране Дата на приключване
Natural Gas October 22 (NGas1022) 23.08.2022 26.09.2022
Natural Gas November 22 (NGas1122) 22.09.2022 25.10.2022
Natural Gas December 22 (NGas1222) 21.10.2022 23.11.2022
Natural Gas January 23 (NGas0123) 21.11.2022 23.12.2022
Natural Gas February 22 (NGas0223) 21.12.2022 25.01.2023
Natural Gas March 23 (NGas0323) 23.01.2023 22.02.2023
Natural Gas April 23 (NGas0423) 17.02.2023 27.03.2023
Natural Gas May 23 (NGas0523) 23.03.2023 24.04.2023
Natural Gas June 23 (NGas0623) 20.04.2023 24.05.2023
Natural Gas July 23 (NGas0723) 22.05.2023 26.06.2023
Natural Gas August 23 (NGas0823) 22.06.2023 25.07.2023
Natural Gas September 23 (NGas0923) 21.07.2023 25.08.2023
Natural Gas October 23 (NGas1023) 23.08.2023 25.09.2023
Natural Gas November 23 (NGas1123) 21.09.2023 25.10.2023
Natural Gas December 23 (NGas1223) 23.10.2023 24.11.2023
Natural Gas January 24 (NGas0124) 21.11.2023 22.12.2023
1 CFD = 1 mmBtu (~27 m3)

Други календари: