или

ETFs

Списък на CFD върху ETF

Символ Име Изискване за марджин (%) Държава
Професионални клиенти Непрофесионални клиенти