Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.
Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.

CFD върху Борсово търгувани фондове (ETFs)

Как да си открия демо сметка

Безплатнo демо с €10 000


Изисквания
  • Минимум 8 символа
  • Максимум 25 символа
  • Да съдържа единствено латниски букви, номера и специални символи
  • Не трябва да съвпада с потребителското име
  • Паролата не може да се състои от еднакви символи.
Влезте чрез:
Facebook GoogleИзберете вид:   

ETFs ETFs – Cash CFD
Изискване за марджин1
Спред
Комисиони няма
Минимално количество на поръчката
Максимално количество на поръчката
Кратност на поръчката
Лихва2 Дълга позиция
Къса позиция
Дивидент3 Дълга позиция Плаща се нетният размер
Къса позиция Удържа се брутният размер
Часове за търговия4
1 Съгласно чл. 9.3.20 от Общите условия, Делтасток има право да променя изискуемия марджин както за определени активи, така и за отделни сделки и сметки. В случай на подобна промяна, Делтасток ще Ви уведоми на електронната ви поща.
3 Повече за лихвите и дивидентите.
4 Източноевропейско време (EET)

Борсово търгуваните фондове (ETF)

Борсово търгуваните фондове (ETF) са инвестиционни инструменти, които са идентично структурирани с взаимните фондове. Принципът на Борсово търгуваните фондове е, че те следват представянето на определен индекс от ценни книжа, което дава възможност на инвеститорите да търгуват с диверсифициран портфейл на по-ниска цена, отколкото, ако купуват ценните книжа поотделно. За разлика от индексите, Борсово търгуваните фондове (ETFs) се търгуват като акции на основните борси. Техни основни предимства са данъчни облекчения, прозрачност, ликвидност, редуциране на разходите и диверсификация.