или

Изисквания за марджин1

Професионални клиенти

Непрофесионални клиенти

Служебно закриване на позиция (close out) при недостиг на марджин от -50%

Ако салдото по сметка падне под 50% от използвания марджин, позицията/ите на клиента се затваря/т служебно, съгласно чл. 9.3.12 от Общите условия

Спред

променлив

Комисиони

няма

Минимално количество на нареждането

1 CFD = 1 брой

Максимално количество на позицията

Кратност на нареждането

1 брой

Лихва2

Дълга позиция

Къса позиция

Дивидент3

Часове за търговия 4

1 Съгласно чл. 9.3.16 от Общите условия"Делтасток" има право по своя собствена преценка да променя минимално изискуемата Гаранционна сума (Марджин) както за определени ДЗР, така и за отделни Нареждания и/или Позиции или сметки на Клиента. В случай на подобна промяна "Делтасток" ще уведоми Клиента по имейл.
Съгласно чл. 5.26 от Общите условия, "Делтасток" си запазва правото да ограничава размера на Гаранционната сума (Марджина), като уведомява за това Клиента, като налаганите ограничения могат да включват и всякакви други мерки, които се изисква да бъдат предприети, съгласно приложимото право, решения на ESMA и/или националните компетентни органи на държавите членки на ЕС, а също и мерки, за които "Делтасток" прецени, че трябва да наложи за собствена защита или за защита интересите на Клиента. "Делтасток" има право да въвежда мерките и ограниченията, предвидени в решенията на ESMA по чл. 40 от MiFIR и на местните регулатори по чл. 42 от MiFIR, съобразно тези решения и без предварително да уведоми Клиента.

2

3 Приравняващо дивидентно плащане: плащане, сходно на дивидент, което се получава/удържа от клиент, който притежава ДЗР върху акции, индекси и/или борсово търгувани фондове.

*Считано от 01.03.2017 г., "Делтасток" удържа 30% данък върху плащания, еквивалентни на дивиденти, към всички клиенти, които не са предоставили формуляр W8-BEN. Допълнителна информация може да бъде намерена в секция "Моята сметка".

4 Източноевропейско време (ЕЕТ)

Часът на затваряне на следните инструменти е 18:25 ч. (ЕЕТ): ETF Eastern Europe, EUITALY40, ETF Greece, ETF EUFRANCE40, ETF UK100 и ETF Turkey.

Символ

Име

Мин./Макс. размер на позицията

5 Въпреки че настоящите инструменти се намират на тази страница, те не са ДЗР върху Борсово търгувани фондове (ДЗР върху ETF), а са ДЗР върху Сертификати, следващи цената на съответния базов актив (ДЗР върху Tracker Certificate) и като такива са особен вид ДЗР върху Борсово търгувани дългови книжа (ДЗР върху ETN). Тези инструменти са ДЗР върху Tracker Certificate-и, които следват цената на криптовалутите Bitcoin и Ether, и са издадени съгласно Шведското законодателство от XBT Provider AB (publ) на база официално одобрен проспект от компетентния орган за финансов надзор на Кралство Швеция (the Swedish Financial Supervisory Authority).

Размер на контракта

Минимален обем

Максимален обем

Стъпка на контракта

CFD върху ETFs

Условия за търговия

Борсово търгуваният фонд (ETF) е търгуем финансов инструмент, проследяващ представянето на даден актив или група активи. Тези групи могат да включват индекси, стоки, облигации и други финансови инструменти. Също като акциите, и този финансов инструмент се търгува на борсите. С Delta Trading и Deltastock MetaTrader 5 може да се търгуват CFD върху ETFs от групи стоки, активи или индустрии, включително и нишови пазари, като канабисната индустрия, технологичния сектор и медицината, срещу атрактивни комисиони. С платформата ни Delta Trading може да се търгуват и ETFs като „cash CFD“ без лихви, такси и комисиони.

Държава:
Вижте пълния списък
Открийте реална сметка Открийте демо сметка