Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.

CFD върху Борсово търгувани фондове (ETFs)

Борсово търгуваният фонд (ETF) е търгуем финансов инструмент, който следи представянето на даден актив или група активи, които могат да включват индекси, стоки, облигации и т.н. и се търгуват на борси, подобно на индексите и акциите. Търгувайте CFD-та върху ETF-и на групи стоки, активи или индустрии, включително нишови пазари като канабисни акции с ниски комисиони. Предлагат се и като т.нар. „cash ETF-и“ на 100% марджин.

Изберете вид:

ETF-и Cash ETF-и
Изискване за марджин1 Професионални клиенти
Непрофесионални клиенти 100%
Служебно закриване на позиция (close out) при недостиг на марджин от -50% Ако салдото по сметка падне под 50% от използвания марджин, позицията/ите на клиента се затваря/т служебно, съгласно чл. 9.3.12 от Общите условия
Спред
Комисионни Няма
Мин. количество на поръчката
Макс. количество на поръчката
Кратност на поръчката
Лихва2 Дълга позиция
Къса позиция
Дивидент3 Дълга позиция Плаща се нетният размер
Къса позиция Удържа се брутният размер
Часове за търговия4
1 Съгласно чл. 9.3.16 от Общите условия, Делтасток има право по своя собствена преценка да променя минимално изискуемата Гаранционна сума (Марджин) както за определени ДЗР, така и за отделни Нареждания и/или Позиции или сметки на Клиента. В случай на подобна промяна Делтасток ще уведоми Клиента по имейл.
Съгласно чл. 5.26 от Общите условия, Делтасток си запазва правото да ограничава размера на Гаранционната сума (Марджина), като уведомява за това Клиента, като налаганите ограничения могат да включват и всякакви други мерки, които се изисква да бъдат предприети, съгласно приложимото право, решения на ESMA и/или националните компетентни органи на държавите членки на ЕС, а също и мерки, за които Делтасток прецени, че трябва да наложи за собствена защита или за защита интересите на Клиента. Делтасток има право да въвежда мерките и ограниченията, предвидени в решенията на ESMA по чл. 40 от MiFIR и на местните регулатори по чл. 42 от MiFIR, съобразно тези решения и без предварително да уведоми Клиента.
3 Приравняващо дивидентно плащане: плащане, сходно на дивидент, което се получава/удържа от клиент, който притежава ДЗР върху акции, индекси и/или борсово търгувани фондове.
4 Източноевропейско време (ЕЕТ)

Символ Име Мин./Макс. размер на позицията
Графика BITCOINETN/se5 Bitcoin Tracker-SEK 1 CFD/200 CFD-та
Графика BITCOINETN/se-cash5 Bitcoin Tracker-SEK (Cash)
Графика ETHERETN/se5 Ether Tracker-SEK 1 CFD/200 CFD-та
Графика ETHERETN/se-cash5 Ether Tracker-SEK (Cash)

5 Въпреки че настоящите инструменти се намират на тази страница, те не са ДЗР върху Борсово търгувани фондове (ДЗР върху ETF), а са ДЗР върху Сертификати, следващи цената на съответния базов актив (ДЗР върху Tracker Certificate) и като такива са особен вид ДЗР върху Борсово търгувани дългови книжа (ДЗР върху ETN). Тези инструменти са ДЗР върху Tracker Certificate-и, които следват цената на криптовалутите Bitcoin и Ethereum, и са издадени съгласно Шведското законодателство от XBT Provider AB (publ) на база официално одобрен проспект от компетентния орган за финансов надзор на Кралство Швеция (the Swedish Financial Supervisory Authority).