Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.
Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.

CFD върху Борсово търгувани фондове (ETFs)

Как да си открия демо сметка

Безплатнo демо с €10 000


Изисквания
  • Минимум 8 символа
  • Максимум 25 символа
  • Да съдържа единствено латниски букви, номера и специални символи
  • Не трябва да съвпада с потребителското име
  • Паролата не може да се състои от еднакви символи.
Влезте чрез:
Facebook Google
* Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Изберете вид:   

ETFs ETFs – Cash CFD
Изискване за марджин1
Спред
Комисиони няма
Мин. количество на поръчката
Макс. количество на поръчката
Кратност на поръчката
Лихва2 Дълга позиция
Къса позиция
Дивидент3 Дълга позиция Плаща се нетният размер
Къса позиция Удържа се брутният размер
Часове за търговия4
1 Съгласно чл. 9.3.20 от Общите условия, Делтасток има право да променя изискуемия марджин както за определени активи, така и за отделни сделки и сметки. В случай на подобна промяна, Делтасток ще Ви уведоми на електронната ви поща.
3 Повече за лихвите и дивидентите.
4 Източноевропейско време (EET)

Символ Име Мин./макс. количество на позицията
Графика BITCOINETN/se Bitcoin Tracker-SEK 1 CFD/200 CFD
Графика BITCOINETN/se-cash Bitcoin Tracker-SEK (Cash)
Графика ETHERETN/se Ether Tracker-SEK 1 CFD/2000 CFD
Графика ETHERETN/se-cash Ether Tracker-SEK (Cash)

Борсово търгувани фондове (ETFs)

Борсово търгуваните фондове (ETFs) са инвестиционни инструменти, които са идентично структурирани с взаимните фондове. Принципът на Борсово търгуваните фондове е, че те следват представянето на определен индекс от ценни книжа, което дава възможност на инвеститорите да търгуват с диверсифициран портфейл на по-ниска цена, отколкото, ако купуват ценните книжа поотделно. За разлика от индексите, Борсово търгуваните фондове (ETFs) се търгуват като акции на основните борси. Техни основни предимства са данъчни облекчения, прозрачност, ликвидност, редуциране на разходите и диверсификация.