Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.
Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.

CFD върху индекси

Как да си открия демо сметка

Безплатнo демо с €10 000


Изисквания
  • Минимум 8 символа
  • Максимум 25 символа
  • Да съдържа единствено латниски букви, номера и специални символи
  • Не трябва да съвпада с потребителското име
  • Паролата не може да се състои от еднакви символи.
Влезте чрез:
Facebook GoogleИзберете тип:   Вижте пълния списък

CFD (ДЗР) Cash CFD
Изискване за марджин1 100%
Комисиони2
Минимално количество на поръчката
Максимално количество на поръчката
Кратност на поръчка
Лихва3 Дълга позиция няма
Къса позиция няма
Дивидент4 Дълга позиция Плаща се пропорционалното тегло на приложимия дивидент в състава на базовия индекс.
Къса позиция Удържа се пропорционалното тегло на приложимия дивидент в състава на базовия индекс.
1 Съгласно чл. 9.3.20 от Общите условия, Делтасток има право да променя изискуемия марджин както за определени активи, така и за отделни сделки и сметки. В случай на подобна промяна Делтасток ще ви уведоми на електронната ви поща.
2 Начисляваме комисиона единствено за индекса EUITALY40 - 0.05% от стойността на сделката, мин. 10.00 EUR.
4 Повече за лихвите и дивидентите.
Списък Часове за търговия5 Целеви
спред
Удължено работно време6 Фискиран спред7
Графика EUHOLLAND25 0.09 EUR
EUHOLLAND25-cash 0.19 EUR
Графика EUFRANCE40 0.50 EUR
EUFRANCE40-cash 1.00 EUR
Графика miniEUFRANCE40 0.45 EUR
miniEUFRANCE40-cash 0.45 EUR
Графика EUGERMANY30
Понеделник-Петък 09:00 23:00
0.50 EUR
Понеделник 02:00-09:00 | 23:00-23:10
Вторник-Четвъртък 01:00-09:00 | 23:00-23:10
Петък 01:00-09:00
8 EUR
EUGERMANY30-cash 1.00 EUR 8.5 EUR
Графика miniEUGERMANY30
Понеделник-Петък 09:00 23:00
0.45 EUR
Понеделник 02:00-09:00 | 23:00-23:10
Вторник-Четвъртък 01:00-09:00 | 23:00-23:10
Петък 01:00-09:00
1.20 EUR
miniEUGERMANY30-cash 0.45 EUR 1.20 EUR
Графика EUGERMANYMID50 3.00 EUR
EUGERMANYMID50-cash 6.00 EUR
Графика miniEUGERMANYMID50 2.30 EUR
miniEUGERMANYMID50-cash 2.30 EUR
Графика EUGERMANYTEC30 0.50 EUR
EUGERMANYTEC30-cash 1.00 EUR
Графика EU50 1.00 EUR
EU50-cash 2.00 EUR
miniEU50
Понеделник-Петък09:0023:00
0.50 EUR
miniEU50-cash 0.50 EUR
Графика EUSPAIN35 6.00 EUR
EUSPAIN35-cash 12.00 EUR
Графика miniEUSPAIN35 3.00 EUR
miniEUSPAIN35-cash 3.00 EUR
Графика EUITALY40 20.00 EUR

5 Източноевропейско време (EET)

6 Удължено работно време означава, че търговията се осъществява извън нормалните часове за търговия на съответния индекс, позволявайки на инвеститорите да реагират бързо на новини и събития, които се случват, когато пазарът е затворен.
В часовете извън работното време на основните пазари, на които се търгува базовият актив, нашите котировки ще бъдат образувани основно от индекса US500 и/или от други, сходни на US500 финансови инструменти, търгувани през това време от маркет-мейкъри, доставчици на ликвидност и други пазарни участници.

7 Спредовете на CFD върху индекси при удължено работно време са фиксирани.

Забележка: Моля, имайте предвид, че съществуват някои допълнителни рискове, свързани с търговията при удължено работно време:
Риск от ниска ликвидност. При удължено работно време ликвидността може да бъде по-ниска в сравнение с нормалното работно време.
Риск от висока волатилност. При удължено работно време волатилността на пазара може да бъде по-висока в сравнение с нормалното работно време.
Риск от промяна на цените. Цените на индексите, търгувани при удължено работно време, може да не отразяват цените в края на нормалното работно време или при отварянето на пазара следващата сутрин.
Риск от по-широки спредове. Ниската ликвидност и високата волатилност при удълженото работно време може да доведат до по-широки от нормалните спредове за търгуваните по това време индекси. За да бъде избегнат този риск, Делтасток фиксира спредовете на индексите през този период от време. Въпреки това имайте предвид, че по-широките спредове може се отразят негативно на салдото по сметката ви, което може да доведе до недостиг на средства и затваряне на позициите ви в съответните инструменти.
Риск от различни котировки. Котировките може да се различават от тези при нормално работно време.

5 Източноевропейско време (EET)

Индекс е статистическа мярка за промяна в портфейл от акции, представляващ представителна извадка от всички акции, търгувани на даден пазар. Индексите сами по себе си не са финансови инструменти и не могат да бъдат търгувани. Сделките със CFD са един от начините за търговия с индекси, като основното им предимство е, че не купувате портфейла от акции, от който е съставен индекса, а заплащате само малка част (едва 1%) от стойността му, тъй като CFD се търгуват на марджин. При търговията със CFD няма комисиони - единственото, което заплащате, е спредът - разликата между цена "купува" и цена "продава". Търговията със CFD върху индекси води до диверсификация на риска, тъй като повечето от индивидуалните фактори, оказващи влияние върху стойността на компаниите, са сведени до минимум.