Дневен технически анализ

от Стоян Михайлов
Stoyan MihaylovФорекс анализите на Делтасток се изготвят от Стоян Михайлов - финансов анализатор с над 15-годишен опит в спот и форуърдни сделки с валута като главен дилър. От май 2006 г. се занимава с разработване на дневните, седмичните и средносрочните технически форекс анализи, предоставяни от компанията. Чете лекции по Фундаментален и технически форекс анализ в едни от водещите университети в България. Притежава магистърска степен по "Бизнес администрация" от Икономическия университет - Варна.


Available on the:

Как да си открия демо сметка

Безплатнo демо с €10 000

Влезте чрез:
Facebook Google
Дата: 28.04.2017

EUR/USD Текущо ниво - 1.0861

Търговията при ниските фреймове остава без трендова посока, което допуска нов ръст към горната граница на рейнджовата фаза, при 1.0950. Преодоляване на последната ще измести фокуса върху 1.1010 зоната. Интрадневна подкрепа е 1.0826.

Форекс Технически Анализ на EUR/USD

съпротиви
интрадневни интраседмични
1.0950 1.0950
1.0950 1.1010
подкрепи
интрадневни интраседмични
1.0826 1.0780
1.0780 1.0675

USD/JPY Текущо ниво - 111.15

Тук все още е налице негативна нагласа в интрадневен план, за тест на подкрепата в 110.50. Първа по-значима съпротива е 112.26.

Форекс Технически Анализ на USD/JPY

съпротиви
интрадневни интраседмични
111.75 112.26
112.26 113.50
подкрепи
интрадневни интраседмични
110.50 108.12
109.40 105.90

GBP/USD Текущо ниво - 1.2902

Акцентът е позитивен над минорната подкрепа в 1.2860, за покачване към сентимент зоната около 1.3000. По-значим пазарен резистънс при междинните фреймове е 1.3120.

Форекс Технически Анализ на GBP/USD

съпротиви
интрадневни интраседмични
1.2904 1.3120
1.3000 1.3500
подкрепи
интрадневни интраседмични
1.2860 1.2770
1.2770 1.2510

EUGERMANY30 Текущо ниво - 12435

Продължава консолидационната търговия над подкрепата в 12400, като евентуален пробив в тази зона би открил пътя за по-дълбок спад към 12300.

Форекс Технически Анализ на EUGERMANY30

съпротиви
интрадневни интраседмични
12513 12600
12600 12800
подкрепи
интрадневни интраседмични
12404 12300
12300 11940

US30 Текущо ниво - 20955

Нагласата ми тук остава негативна, за спад към зоната на пробива в 20820. Интрадневен резистънс е 21000.

Форекс Технически Анализ на US30

съпротиви
интрадневни интраседмични
21000 21170
21170 21170
подкрепи
интрадневни интраседмични
20880 20650
20820 20380

Този анализ има прогнозен характер и не представлява предложение за покупка и/или продажба на някой от упоменатите финансови инструменти. Информацията е взета от широко достъпни източници, за които „Делтасток” не гарантира изчерпателност и достоверност.

Горните прогнози са разработени основно на базата на технически анализ, като същевременно екипът на „Делтасток”, занимаващ се с тяхното изготвяне, взима под внимание и редица макроикономически и фундаментални фактори, които биха могли да повлияят върху цените на наблюдаваните финансови инструменти.

„Делтасток” не носи отговорност за загуби, реализирани в резултат на прилагането или съобразяването с предложените прогнози. Целта на анализа е единствено информативна, като „Делтасток” не подстрекава към действия, базирани на съдържанието на поместените прогнози.