Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.
Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.

Дневен технически анализ

от Стоян МихайловДата: 16.07.2018

EUR/USD Текущо ниво - 1.1690

Реверсията в 1.1610 дефинира финал на спада след 1.1790 и нагласата ми е позитивна, за ново покачване към 1.1830.

Форекс Технически Анализ на EUR/USD

съпротиви
интрадневни интраседмични
1.1700 1.1830
1.1790 1.2050
подкрепи
интрадневни интраседмични
1.1600 1.1510
1.1510 1.1300

USD/JPY Текущо ниво - 112.45

Растежът бе реверсиран под съпротивата в 112.90 и тук е резонно да очакваме известна корективна фаза, преди пробив и покачване за 114.50. Интрадневно е желателно корективната фаза да регистрира спад за 111.90.

Форекс Технически Анализ на USD/JPY

съпротиви
интрадневни интраседмични
112.90 111.40
113.70 114.40
подкрепи
интрадневни интраседмични
111.90 110.80
111.40 110.20

GBP/USD Текущо ниво - 1.3237

Тестът в 1.3100 бе неуспешен и рязката реакция над това ниво дефинира позитивна нагласа, за поскъпване към 1.3360, а след това и към 1.3460. Ключова подкрепа е 1.3190.

Форекс Технически Анализ на GBP/USD

съпротиви
интрадневни интраседмични
1.3300 1.3460
1.3460 1.3460
подкрепи
интрадневни интраседмични
1.3190 1.3040
1.3100 1.2770

EUGERMANY30 Текущо ниво - 12569

Нагласата ми е позитивна, за пробив на 12640 и поскъпване към 12770.  Минорна интрадневна подкрепа е 12500, следвана от ключовото 12400.

Форекс Технически Анализ на EUGERMANY30

съпротиви
интрадневни интраседмични
12640 12640
12640 12930
подкрепи
интрадневни интраседмични
12500 16070
12400 11700

US30 Текущо ниво - 25085

Тенденцията при индекса остава позитивна, за пробив на 25130 и поскъпване към 25400 зоната. Интрадневна минорна подкрепа е 25000, а критична зона е 24800.

Форекс Технически Анализ на US30

съпротиви
интрадневни интраседмични
25130 25130
25402 25510
подкрепи
интрадневни интраседмични
25000 24000
24800 23800
Stoyan MihaylovТехническите анализи на Делтасток се изготвят от Стоян Михайлов - финансов анализатор с над 15-годишен опит в спот и форуърдни сделки с валута като главен дилър. От 2006 г. се занимава с разработване на дневните, седмичните и средносрочните технически анализи на основни валутни двойки и индекси. Стоян води семинарите и онлайн курсовете на компанията и чете лекции по фундаментален и технически форекс анализ в някои от водещите университети в България.

Този анализ има прогнозен характер и не представлява предложение за покупка и/или продажба на някой от упоменатите финансови инструменти. Информацията е взета от широко достъпни източници, за които Делтасток не гарантира изчерпателност и достоверност.

Горните прогнози са разработени основно на базата на технически анализ, като същевременно екипът на Делтасток, занимаващ се с тяхното изготвяне, взима под внимание и редица макроикономически и фундаментални фактори, които биха могли да повлияят върху цените на наблюдаваните финансови инструменти.

Делтасток не носи отговорност за загуби, реализирани в резултат на прилагането или съобразяването с предложените прогнози. Целта на анализа е единствено информативна, като „Делтасток” не подстрекава към действия, базирани на съдържанието на поместените прогнози.