Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.
Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.

Дневен технически анализ

от Стоян МихайловДата: 16.01.2019

EUR/USD Текущо ниво - 1.1400

Тенденцията остава негативна под съпротивата в 1.1450, за пробив на критичното 1.1310. Ключов резистънс във възходяща посока е 1.1490.

Форекс Технически Анализ на EUR/USD

съпротиви
интрадневни интраседмични
1.1450 1.1630
1.1570 1.1820
подкрепи
интрадневни интраседмични
1.1310 1.1214
1.1260 1.1100

USD/JPY Текущо ниво - 108.62

Липсва трендова динамика и ситуацията тук остава консолидационна. Сигнално ниво в низходяща посока е 108.00.

Форекс Технически Анализ на USD/JPY

съпротиви
интрадневни интраседмични
109.10 111.45
109.10 112.20
подкрепи
интрадневни интраседмични
108.00 106.70
106.70 104.60

GBP/USD Текущо ниво - 1.2870

Високата волатилност след вчерашното отхвърляне на споразумението с ЕС за Брекзит регистрира локален минимум в 1.2670, но загубите бяха бързо възстановени и двойката отново е изправен пред тест на скорошния пик в 1.2930. Споменатия резистънс следва да провокира нова низходяща вълна, за 1.2800.

Форекс Технически Анализ на GBP/USD

съпротиви
интрадневни интраседмични
1.2930 1.3050
1.3050 1.3250
подкрепи
интрадневни интраседмични
1.2800 1.2420
1.2710 1.2340

EUGERMANY30 Текущо ниво - 10916

Ситуацията остава негативна под резистънса в 11040, за реверсия и спад към 10700, а впоследствие и към 10400.

Форекс Технически Анализ на EUGERMANY30

съпротиви
интрадневни интраседмични
10970 11040
11040 11850
подкрепи
интрадневни интраседмични
10700 10000
10400 9150

US30 Текущо ниво - 24099

Продължавам да фаворизирам реверсия на растежа за спад към 23300, като сигнално ниво в този смисъл е 23720.

Форекс Технически Анализ на US30

съпротиви
интрадневни интраседмични
24240 24030
24810 25860
подкрепи
интрадневни интраседмични
23720 22600
23300 21600
Stoyan MihaylovТехническите анализи на Делтасток се изготвят от Стоян Михайлов - финансов анализатор с над 15-годишен опит в спот и форуърдни сделки с валута като главен дилър. От 2006 г. се занимава с разработване на дневните, седмичните и средносрочните технически анализи на основни валутни двойки и индекси. Стоян води семинарите и онлайн курсовете на компанията и чете лекции по фундаментален и технически форекс анализ в някои от водещите университети в България.

Този анализ има прогнозен характер и не представлява предложение за покупка и/или продажба на някой от упоменатите финансови инструменти. Информацията е взета от широко достъпни източници, за които Делтасток не гарантира изчерпателност и достоверност.

Горните прогнози са разработени основно на базата на технически анализ, като същевременно екипът на Делтасток, занимаващ се с тяхното изготвяне, взима под внимание и редица макроикономически и фундаментални фактори, които биха могли да повлияят върху цените на наблюдаваните финансови инструменти.

Делтасток не носи отговорност за загуби, реализирани в резултат на прилагането или съобразяването с предложените прогнози. Целта на анализа е единствено информативна, като „Делтасток” не подстрекава към действия, базирани на съдържанието на поместените прогнози.