Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.
Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.

Дневен технически анализ

от Стоян МихайловДата: 19.12.2018

EUR/USD Текущо ниво - 1.1385

Очаква се нов тест на 1.1400 и 1.1440.   Първа подкрепа е 1.1340 следвана от 1.1270

Забележка.: През периода 29.11-31.12.2018 г. дневните анализи ще бъдат изготвяни от дилинг отдела на Делтасток АД.

Форекс Технически Анализ на EUR/USD

съпротиви
интрадневни интраседмични
1.1350 1.1450
1.1400 1.1500
подкрепи
интрадневни интраседмични
1.1300 1.1210
1.1260 1.0850

USD/JPY Текущо ниво - 112.31

Тенденцията остава негативна, очакванията ми са да последва тест на зоната на подкрепа около 112.22. Възможна е и корекция, след която низходящото движение да бъде възстановено. При успешен пробив на 112.22 целта ще е зоната около 111.75.

Форекс Технически Анализ на USD/JPY

съпротиви
интрадневни интраседмични
113.65 114.50
114.00 116.20
подкрепи
интрадневни интраседмични
112.50 112.20
112.20 111.60

GBP/USD Текущо ниво - 1.2674

Наблюдава се лек оптимизъм при британският паунд. Очакванията са за нов тест на ключовата съпротива около 1.2700. За да вземат биковете превес, ще е необходим успешен пробив на нивото. В противен случай, това може да върне двойката на нивата около 1.2550-1.2500.

Форекс Технически Анализ на GBP/USD

съпротиви
интрадневни интраседмични
1.2650 1.2880
1.2690 1.3030
подкрепи
интрадневни интраседмични
1.2500 1.2360
1.2460 1.2140

EUGERMANY30 Текущо ниво - 10747

Корекцията изглежда завършена, като тенденцията е за възобновяване на низходящото движение. Очаквам атака на минимума 10584.  

Форекс Технически Анализ на EUGERMANY30

съпротиви
интрадневни интраседмични
10890 11040
10950 11250
подкрепи
интрадневни интраседмични
10700 10500
10585 10300

US30 Текущо ниво - 23725

Тенденцията остава негативна след пробива на 23880. Възможна е лека корекция и възобновяване на низходящия тренд с цел 23350. Първа съпротива е 23850.

Форекс Технически Анализ на US30

съпротиви
интрадневни интраседмични
23880 24800
24200 25200
подкрепи
интрадневни интраседмични
23500 23200
23200 23100
Stoyan MihaylovТехническите анализи на Делтасток се изготвят от Стоян Михайлов - финансов анализатор с над 15-годишен опит в спот и форуърдни сделки с валута като главен дилър. От 2006 г. се занимава с разработване на дневните, седмичните и средносрочните технически анализи на основни валутни двойки и индекси. Стоян води семинарите и онлайн курсовете на компанията и чете лекции по фундаментален и технически форекс анализ в някои от водещите университети в България.

Този анализ има прогнозен характер и не представлява предложение за покупка и/или продажба на някой от упоменатите финансови инструменти. Информацията е взета от широко достъпни източници, за които Делтасток не гарантира изчерпателност и достоверност.

Горните прогнози са разработени основно на базата на технически анализ, като същевременно екипът на Делтасток, занимаващ се с тяхното изготвяне, взима под внимание и редица макроикономически и фундаментални фактори, които биха могли да повлияят върху цените на наблюдаваните финансови инструменти.

Делтасток не носи отговорност за загуби, реализирани в резултат на прилагането или съобразяването с предложените прогнози. Целта на анализа е единствено информативна, като „Делтасток” не подстрекава към действия, базирани на съдържанието на поместените прогнози.