или

Дневен технически анализ

Абонирайте се за дневен технически анализ.

Дневният технически анализ на „Делтасток“ АД се изготвя от екип от професионални дилъри с многогодишен опит в търговията с форекс, индекси и акции. Нашите анализатори са редовни коментатори по различни икономически теми за някои от водещите български финансови портали като Investor.bg и Bloomberg TV Bulgaria.

Този анализ има прогнозен характер и не представлява предложение за покупка и/или продажба на някой от упоменатите финансови инструменти. Информацията е взета от широкодостъпни източници.

Тези прогнози са разработени основно на базата на технически анализ, като същевременно екипът на "Делтасток" АД, занимаващ се с тяхното изготвяне, взима под внимание и редица макроикономически и фундаментални фактори, които биха могли да повлияят върху цените на наблюдаваните финансови инструменти.

"Делтасток" АД не носи отговорност за грешки, неточности или пропуски в тези материали, нито за загуби, реализирани в резултат на прилагането или съобразяването с публикуваните прогнози. "Делтасток" не носи отговорност за никакви специални, индиректни и случайни щети или такива, произтичащи от тези прогнози. Това включва, но не е ограничено до загуби или нереализирани печалби. Всяка информация може да бъде променена без предварително предупреждение.