Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.
Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.

Дневен технически анализ

от Стоян МихайловДата: 26.09.2017

EUR/USD Текущо ниво - 1.1851

Интрадневно тенденцията е негативна след пика в 1.2000, като двойката е изправен пред тест на ключовата подкрепа в 1.1830. Категоричен пробив на тази зона ще измести фокуса върху 1.1660. Критично ниво във възходяща посока е 1.2000.

Форекс Технически Анализ на EUR/USD

съпротиви
интрадневни интраседмични
1.2000 1.2160
1.2070 1.2250
подкрепи
интрадневни интраседмични
1.1830 1.1660
1.1750 1.1580

USD/JPY Текущо ниво - 111.62

Нагласата остава негативна, за тест и пробив на 111.10, към 109.30. Критично ниво е 112.50, а интрадневна съпротива е 111.90.

Форекс Технически Анализ на USD/JPY

съпротиви
интрадневни интраседмични
111.90 112.80
112.50 114.50
подкрепи
интрадневни интраседмични
111.10 108.12
109.30 107.30

GBP/USD Текущо ниво - 1.3488

Продължават тестовете на подкрепата в 1.3440, като евентуален спад под тази зона ще постави под прицел 1.3340. Очакванията ми са по-скоро позитивни над 1.3440, за пробив на критичното 1.3570, което следва да отключи ръст към 1.3830.

Форекс Технически Анализ на GBP/USD

съпротиви
интрадневни интраседмични
1.3570 1.3635
1.3635 1.3830
подкрепи
интрадневни интраседмични
1.3440 1.3340
1.3340 1.3150

EUGERMANY30 Текущо ниво - 12573

Липсва промяна в ситуацията, като интрадневният акцент е неутрален. Спад под минорната подкрепа в 12550 би провокирал тест на ключовата зона около 12480.

Форекс Технически Анализ на EUGERMANY30

съпротиви
интрадневни интраседмични
12620 12680
12680 13000
подкрепи
интрадневни интраседмични
12550 11850
12470 11420

US30 Текущо ниво - 22301

Вчерашният спад преодоля минорната подкрепа в 22300 и изпълни прецизен тест на зоната около 22230, като реакцията след този минимум на този етап е корективна и предшества ново поевтиняване за 22080 зоната. Критичен резистънс е 22380.

Форекс Технически Анализ на US30

съпротиви
интрадневни интраседмични
22380 22500
22425 22500
подкрепи
интрадневни интраседмични
22230 22150
22150 22080
Stoyan MihaylovФорекс анализите на Делтасток се изготвят от Стоян Михайлов - финансов анализатор с над 15-годишен опит в спот и форуърдни сделки с валута като главен дилър. От май 2006 г. се занимава с разработване на дневните, седмичните и средносрочните технически форекс анализи, предоставяни от компанията. Чете лекции по Фундаментален и технически форекс анализ в едни от водещите университети в България. Притежава магистърска степен по "Бизнес администрация" от Икономическия университет - Варна.
Абонирайте се за нашите ежедневни форекс анализи

Този анализ има прогнозен характер и не представлява предложение за покупка и/или продажба на някой от упоменатите финансови инструменти. Информацията е взета от широко достъпни източници, за които Делтасток не гарантира изчерпателност и достоверност.

Горните прогнози са разработени основно на базата на технически анализ, като същевременно екипът на Делтасток, занимаващ се с тяхното изготвяне, взима под внимание и редица макроикономически и фундаментални фактори, които биха могли да повлияят върху цените на наблюдаваните финансови инструменти.

Делтасток не носи отговорност за загуби, реализирани в резултат на прилагането или съобразяването с предложените прогнози. Целта на анализа е единствено информативна, като „Делтасток” не подстрекава към действия, базирани на съдържанието на поместените прогнози.