Уважаеми клиенти, от 16.03.2020 г. офисът на „Делтасток“ временно ще обслужва клиенти само дистанционно. Научете повече

или

Дневен технически анализ

Дневният технически анализ на „Делтасток“ АД се изготвя от екип от професионални дилъри с многогодишен опит в търговията с форекс, индекси и акции. Нашите анализатори са редовни коментатори по различни икономически теми за някои от водещите български финансови портали като Investor.bg и Bloomberg TV Bulgaria.

Този анализ има прогнозен характер и не представлява предложение за покупка и/или продажба на някой от упоменатите финансови инструменти. Информацията е взета от широкодостъпни източници.

Тези прогнози са разработени основно на базата на технически анализ, като същевременно екипът на "Делтасток" АД, занимаващ се с тяхното изготвяне, взима под внимание и редица макроикономически и фундаментални фактори, които биха могли да повлияят върху цените на наблюдаваните финансови инструменти.

"Делтасток" АД не носи отговорност за грешки, неточности или пропуски в тези материали, нито за загуби, реализирани в резултат на прилагането или съобразяването с публикуваните прогнози. "Делтасток" не носи отговорност за никакви специални, индиректни и случайни щети или такива, произтичащи от тези прогнози. Това включва, но не е ограничено до загуби или нереализирани печалби. Всяка информация може да бъде променена без предварително предупреждение.