Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.
Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.

Дневен технически анализ

от Стоян МихайловДата: 21.09.2018

EUR/USD Текущо ниво - 1.1778

Пробивът над 1.1730 е факт и тенденцията е е позитивна над тази зона, за ръст към 1.1835, а след това и към 1.2010. Критично за растежа ниво е 1.1650.

Форекс Технически Анализ на EUR/USD

съпротиви
интрадневни интраседмични
1.1835 1.1835
1.1920 1.2010
подкрепи
интрадневни интраседмични
1.1730 1.1300
1.1650 1.1100

USD/JPY Текущо ниво - 112.77

Налице е пробив над 112.60 и нагласата ми остава позитивна, за атака на 113.20, а впоследствие и на 114.40. Критично ниво в низходяща посока е 112.00.

Форекс Технически Анализ на USD/JPY

съпротиви
интрадневни интраседмични
113.20 113.20
114.40 114.40
подкрепи
интрадневни интраседмични
112.60 11.65
112.00 110.40

GBP/USD Текущо ниво - 1.3259

Акцентът остава позитивен над подкрепата в 1.3215, за покачване към 1.3440 зоната. Критично ниво е 13100.

Форекс Технически Анализ на GBP/USD

съпротиви
интрадневни интраседмични
1.3300 1.3440
1.3440 1.3440
подкрепи
интрадневни интраседмични
1.3213 1.2870
1.3100 1.2660

EUGERMANY30 Текущо ниво - 12391

Трендът остава устойчив и след пробива на 12300, за поскъпване към 12490. Интрадневна подкрепа е 12300.

Форекс Технически Анализ на EUGERMANY30

съпротиви
интрадневни интраседмични
12400 12890
12490 12950
подкрепи
интрадневни интраседмични
12300 12100
12100 11860

US30 Текущо ниво - 26738

След минорна корекция под 26480 възходящият тренд бе възобновен и индексът регистрира нов исторически пик при текущите нива. Поради наличната възходяща тенденция на абсолютно всички фреймове, тук технически нагласата може да е единствено позитивна, за атака на сентимент зоната около 27000. Минорна интрадневна подкрепа е 26700, следвана от критичното 26470.

Форекс Технически Анализ на US30

съпротиви
интрадневни интраседмични
26800 27000
26900 27000
подкрепи
интрадневни интраседмични
26700 26320
26480 26170
Stoyan MihaylovТехническите анализи на Делтасток се изготвят от Стоян Михайлов - финансов анализатор с над 15-годишен опит в спот и форуърдни сделки с валута като главен дилър. От 2006 г. се занимава с разработване на дневните, седмичните и средносрочните технически анализи на основни валутни двойки и индекси. Стоян води семинарите и онлайн курсовете на компанията и чете лекции по фундаментален и технически форекс анализ в някои от водещите университети в България.

Този анализ има прогнозен характер и не представлява предложение за покупка и/или продажба на някой от упоменатите финансови инструменти. Информацията е взета от широко достъпни източници, за които Делтасток не гарантира изчерпателност и достоверност.

Горните прогнози са разработени основно на базата на технически анализ, като същевременно екипът на Делтасток, занимаващ се с тяхното изготвяне, взима под внимание и редица макроикономически и фундаментални фактори, които биха могли да повлияят върху цените на наблюдаваните финансови инструменти.

Делтасток не носи отговорност за загуби, реализирани в резултат на прилагането или съобразяването с предложените прогнози. Целта на анализа е единствено информативна, като „Делтасток” не подстрекава към действия, базирани на съдържанието на поместените прогнози.