Дневен технически анализ

от Стоян МихайловДата: 21.07.2017

EUR/USD Текущо ниво - 1.1631

Вчерашният прецизен тест в 1.1480 финализира корективната конструкция под 1.1582 и възходящият тренд бе възобновен, преодолявайки съпротивата в 1.1610. Нагласата ми остава позитивна, за атака на 1.1720. Ключова подкрепа е 1.1580, а критично ниво за целия растеж е 1.1480.

Форекс Технически Анализ на EUR/USD

съпротиви
интрадневни интраседмични
1.1650 1.1720
1.1720 1.1720
подкрепи
интрадневни интраседмични
1.1580 1.1370
1.1480 1.1290

USD/JPY Текущо ниво - 111.93

Акцентът е негативен, за пробив на минимума в 111.47 и спад към 110.30.

Форекс Технически Анализ на USD/JPY

съпротиви
интрадневни интраседмични
112.80 115.50
113.50 115.50
подкрепи
интрадневни интраседмични
111.50 110.30
110.30 108.12

GBP/USD Текущо ниво - 1.2974

Низходящият тренд от 1.3125 е все още актуален под резистънса в 1.3004, но нагласата ми е по-скоро контра-трендова над 1.2910, за реверсия и нова растеж към 1.3130.

Форекс Технически Анализ на GBP/USD

съпротиви
интрадневни интраседмични
1.3004 1.3260
1.3050 1.3500
подкрепи
интрадневни интраседмични
1.2910 1.2810
1.2810 1.2480

EUGERMANY30 Текущо ниво - 12440

Реверсията в 12574 резултатира в пробив под 12415 и нагласата отново е негативна, за спад към 12270.

Форекс Технически Анализ на EUGERMANY30

съпротиви
интрадневни интраседмични
12490 12840
12540 13000
подкрепи
интрадневни интраседмични
12415 12270
12380 12110

US30 Текущо ниво - 21625

Реакцията след пика в 21673 регистрира втори неуспешен тест в подножието на 2170 и акцентът е по-скоро негативен, за нова атака на подкрепата в 21580, като пробив на споменатата ще доведе до спад към 21470.

Форекс Технически Анализ на US30

съпротиви
интрадневни интраседмични
21700 21700
21700 22000
подкрепи
интрадневни интраседмични
21580 21440
21440 21300
Stoyan MihaylovФорекс анализите на Делтасток се изготвят от Стоян Михайлов - финансов анализатор с над 15-годишен опит в спот и форуърдни сделки с валута като главен дилър. От май 2006 г. се занимава с разработване на дневните, седмичните и средносрочните технически форекс анализи, предоставяни от компанията. Чете лекции по Фундаментален и технически форекс анализ в едни от водещите университети в България. Притежава магистърска степен по "Бизнес администрация" от Икономическия университет - Варна.
Абонирайте се за нашите ежедневни форекс анализи

Този анализ има прогнозен характер и не представлява предложение за покупка и/или продажба на някой от упоменатите финансови инструменти. Информацията е взета от широко достъпни източници, за които Делтасток не гарантира изчерпателност и достоверност.

Горните прогнози са разработени основно на базата на технически анализ, като същевременно екипът на Делтасток, занимаващ се с тяхното изготвяне, взима под внимание и редица макроикономически и фундаментални фактори, които биха могли да повлияят върху цените на наблюдаваните финансови инструменти.

Делтасток не носи отговорност за загуби, реализирани в резултат на прилагането или съобразяването с предложените прогнози. Целта на анализа е единствено информативна, като „Делтасток” не подстрекава към действия, базирани на съдържанието на поместените прогнози.