Дневен технически анализ

от Стоян Михайлов
Stoyan MihaylovФорекс анализите на Делтасток се изготвят от Стоян Михайлов - финансов анализатор с над 15-годишен опит в спот и форуърдни сделки с валута като главен дилър. От май 2006 г. се занимава с разработване на дневните, седмичните и средносрочните технически форекс анализи, предоставяни от компанията. Чете лекции по Фундаментален и технически форекс анализ в едни от водещите университети в България. Притежава магистърска степен по "Бизнес администрация" от Икономическия университет - Варна.


Available on the:

Как да си открия демо сметка

Безплатнo демо с €10 000

Влезте чрез:
Facebook Google
Дата: 22.02.2017

EUR/USD Текущо ниво - 1.0524

Низходящият тренд остава актуален, като следваща подкрепа е проектирана в 1.0450. Последната притежава потенциал за реверсия на целия спад от 1.0680 с цел възстановяване към 1.0630.

Форекс Технически Анализ на EUR/USD

съпротиви
интрадневни интраседмични
1.0560 1.0710
1.0630 1.0870
подкрепи
интрадневни интраседмични
1.0520 1.0450
1.0450 1.0350

USD/JPY Текущо ниво - 113.40

Налице е реверсивна формация при 113.80 и нагласата ми вече е негативна, за спад към 112.50 и 111.60.

Форекс Технически Анализ на USD/JPY

съпротиви
интрадневни интраседмични
114.00 118.65
114.95 120.00
подкрепи
интрадневни интраседмични
113.20 111.40
112.50 109.80

GBP/USD Текущо ниво - 1.2491

Акцентът е позитивен след пробива на 1.2480, за поскъпване през 1.2520 към 1.2610.

Форекс Технически Анализ на GBP/USD

съпротиви
интрадневни интраседмични
1.2520 1.2780
1.2582 1.2780
подкрепи
интрадневни интраседмични
1.2480 1.2230
1.2380 1.1984

EUGERMANY30 Текущо ниво - 12015

Растежът бе ускорен след корекцията над 11800, като индексът е фокусиран върху зоната на съпротива около 12100. Ключова подкрепа е 11920.

Форекс Технически Анализ на EUGERMANY30

съпротиви
интрадневни интраседмични
12100 12100
12100 12400
подкрепи
интрадневни интраседмични
11920 11720
11800 11335

US30 Текущо ниво - 20733

Възходящият тренд остава актуален, с непосредствена цел при 20800 зоната. Интрадневна подкрепа е 20680, а критично ниво на ниските фреймове е 20620.

Форекс Технически Анализ на US30

съпротиви
интрадневни интраседмични
20800 21000
21000 21000
подкрепи
интрадневни интраседмични
20680 20150
20520 20000

Този анализ има прогнозен характер и не представлява предложение за покупка и/или продажба на някой от упоменатите финансови инструменти. Информацията е взета от широко достъпни източници, за които „Делтасток” не гарантира изчерпателност и достоверност.

Горните прогнози са разработени основно на базата на технически анализ, като същевременно екипът на „Делтасток”, занимаващ се с тяхното изготвяне, взима под внимание и редица макроикономически и фундаментални фактори, които биха могли да повлияят върху цените на наблюдаваните финансови инструменти.

„Делтасток” не носи отговорност за загуби, реализирани в резултат на прилагането или съобразяването с предложените прогнози. Целта на анализа е единствено информативна, като „Делтасток” не подстрекава към действия, базирани на съдържанието на поместените прогнози.