Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.

Дневен технически анализ

от Стоян Михайловдата: 23.05.2019

EUR/USD Текущо ниво - 1.1148

Ситуацията остава без промяна, като акцентът е негативен под 1.1180, за атака на 1.1110, като пробив на този минимум следва да отключи движение към 1.1015.

Форекс Технически Анализ на EUR/USD
съпротиви
дневни седмични
1.1180 1.1330
1.1330 1.1450
подкрепи
дневни седмични
1.1110 1.1010
1.1110 1.0860
 

USD/JPY Текущо ниво - 110.25

Нагласата ми остава позитивна, за растеж към 111.00 зоната. Критично ниво в низходяща посока е 109.80.

Форекс Технически Анализ на USD/JPY
съпротиви
дневни седмични
111.00 113.20
111.65 114.50
подкрепи
дневни седмични
110.30 108.50
109.50 107.50
 

GBP/USD Текущо ниво - 1.2641

Трендът остава низходящ, с непосредствена съпротива в 1.2690 и актуална цел при 1.2580. Критично за целия спад на по-високия фрейм е едва 1.2810.

Форекс Технически Анализ на GBP/USD
съпротиви
дневни седмични
1.2690 1.2960
1.2810 1.3170
подкрепи
дневни седмични
1.2580 1.2580
1.2470 1.2470
 

EUGERMANY30 Текущо ниво - 12072

Развива се низходящо движение след интрадневния пик в 12215, като този спад ще търси тест в 11950 и следва да финализира корекцията след 12320, което да провокира ръст към 12450.

Форекс Технически Анализ на EUGERMANY30
съпротиви
дневни седмични
12200 12470
12320 12600
подкрепи
дневни седмични
11950 11805
11805 11420
 

US30 Текущо ниво - 25645

Реверсията в 25900 стартира поевтиняване, което следва да прицели 25540 и евентуално 25400 зоната, преди ново поскъпване, за атака на 26080. Настоящото движение считам за финална част на втората част от по-мащабната консолидация над 25214.

Форекс Технически Анализ на US30
съпротиви
дневни седмични
25950 26710
26080 26950
подкрепи
дневни седмични
25400 25200
25200 24800
 
Stoyan MihaylovТехническите анализи на Делтасток се изготвят от Стоян Михайлов - финансов анализатор с над 15-годишен опит в спот и форуърдни сделки с валута като главен дилър. От 2006 г. се занимава с разработване на дневните, седмичните и средносрочните технически анализи на основни валутни двойки и индекси. Стоян води семинарите и онлайн курсовете на компанията и чете лекции по фундаментален и технически форекс анализ в някои от водещите университети в България.

Този анализ има прогнозен характер и не представлява предложение за покупка и/или продажба на някой от упоменатите финансови инструменти. Информацията е взета от широко достъпни източници, за които Делтасток не гарантира изчерпателност и достоверност.

Горните прогнози са разработени основно на базата на технически анализ, като същевременно екипът на Делтасток, занимаващ се с тяхното изготвяне, взима под внимание и редица макроикономически и фундаментални фактори, които биха могли да повлияят върху цените на наблюдаваните финансови инструменти.

Делтасток не носи отговорност за загуби, реализирани в резултат на прилагането или съобразяването с предложените прогнози. Целта на анализа е единствено информативна, като „Делтасток” не подстрекава към действия, базирани на съдържанието на поместените прогнози.