Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.
Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.

Дневен технически анализ

от Стоян МихайловДата: 23.11.2017

EUR/USD Текущо ниво - 1.1834

Днешното преодоляване на 1.1806 дефинира завършеност на спада от 1.1860 и акцентът е позитивен над интрадневната подкрепа в 1.1770, за атака на 1.1940.

Форекс Технически Анализ на EUR/USD

съпротиви
интрадневни интраседмични
1.1760 1.1870
1.1870 1.2090
подкрепи
интрадневни интраседмични
1.1720 1.1690
1.1690 1.1550

USD/JPY Текущо ниво - 111.28

Поевтиняването през вчерашните сесии достигна зоната около 111.00, като следваща по-значима подкрепа е едва 109.50. Въпреки все още активния низходящ тренд, нагласата ми тук е контра-трендова, за реверсия и покачване към 111.90 в интрадневен план, като пробив на това ниво ще прицели критичното 112.70.

Форекс Технически Анализ на USD/JPY

съпротиви
интрадневни интраседмични
111.90 112.70
112.70 114.70
подкрепи
интрадневни интраседмични
111.00 109.50
109.50 107.30

GBP/USD Текущо ниво - 1.3325

Двойката достигна зоната на съпротива в 1.3340, като на този етап липсва сигнал за реверсия и първа подкрепа е 1.3280. Критично за целия растеж от 1.3060 е 1.3220 и спад под тази зона ще индикира нов натиск върху минимумите при 1.3020. Следващ по-значим резистънс над 1.3340 е едва 1.3460.

Форекс Технически Анализ на GBP/USD

съпротиви
интрадневни интраседмични
1.3340 1.3460
1.3460 1.3660
подкрепи
интрадневни интраседмични
1.3280 1.3220
1.3220 1.3020

EUGERMANY30 Текущо ниво - 12978

За разлика от американския си аналог, германският фондов бенчмарк не успя да регистрира нов интрадневен пик, а бе подложен на директни разпродажби от сесийния си пик в 13190, които доведоха до пробив на основната подкрепа в 13100. Това дефинира нова низходяща тенденция, която с респект към по-високия фрейм считам за начало на спад към 12650. Интрадневно нагласата ми е негативна под резистънса в 13000, за спад към 12850.

Форекс Технически Анализ на EUGERMANY30

съпротиви
интрадневни интраседмични
13000 13250
13100 13500
подкрепи
интрадневни интраседмични
12960 12850
12850 12760

US30 Текущо ниво - 23527

Моментният интрадневен пик в 23620 завърши цялото поскъпване след 23270 и последвалата реверсия дефинира низходяща тенденция, за пробив на подкрепата в 23480, респективно за нов спад към 23240. Непосредствена съпротива е 23560. Във връзка с днешния официален празник в САЩ  ще се търгува единствено фючърсния контракт на индекса, с ранно приключване на търговията в 20:00 ч.

Форекс Технически Анализ на US30

съпротиви
интрадневни интраседмични
23560 23624
23624 23800
подкрепи
интрадневни интраседмични
23480 23180
23400 23000
Stoyan MihaylovФорекс анализите на Делтасток се изготвят от Стоян Михайлов - финансов анализатор с над 15-годишен опит в спот и форуърдни сделки с валута като главен дилър. От май 2006 г. се занимава с разработване на дневните, седмичните и средносрочните технически форекс анализи, предоставяни от компанията. Чете лекции по Фундаментален и технически форекс анализ в едни от водещите университети в България. Притежава магистърска степен по "Бизнес администрация" от Икономическия университет - Варна.
Абонирайте се за нашите ежедневни форекс анализи

Този анализ има прогнозен характер и не представлява предложение за покупка и/или продажба на някой от упоменатите финансови инструменти. Информацията е взета от широко достъпни източници, за които Делтасток не гарантира изчерпателност и достоверност.

Горните прогнози са разработени основно на базата на технически анализ, като същевременно екипът на Делтасток, занимаващ се с тяхното изготвяне, взима под внимание и редица макроикономически и фундаментални фактори, които биха могли да повлияят върху цените на наблюдаваните финансови инструменти.

Делтасток не носи отговорност за загуби, реализирани в резултат на прилагането или съобразяването с предложените прогнози. Целта на анализа е единствено информативна, като „Делтасток” не подстрекава към действия, базирани на съдържанието на поместените прогнози.