Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.

Дневен технически анализ

от Стоян Михайловдата: 16.07.2019

EUR/USD Текущо ниво - 1.1253

Повторният тест в 1.1285 бе неуспешен и интрадневно тук предстои тест на 1.1240. Споменатата подкрепа притежава потенциал за генериране на възходяща вълна, към 1.1350.

Форекс Технически Анализ на EUR/USD
съпротиви
дневни седмични
1.1285 1.1570
1.1350 1.1820
подкрепи
дневни седмични
1.1240 1.1110
1.1180 1.1010
 

USD/JPY Текущо ниво - 108.03

Все още е налице позитивен потенциал, за ръст към 108.40, преди нов спад към 107.50.

Форекс Технически Анализ на USD/JPY
съпротиви
дневни седмични
108.20 109.80
109.00 109.80
подкрепи
дневни седмични
107.80 106.70
107.50 104.60
 

GBP/USD Текущо ниво - 1.2482

Спадът под 1.2500 неутрализира позитивната нагласа и акцентът е негативен, за тест на 1.2440.

Форекс Технически Анализ на GBP/USD
съпротиви
дневни седмични
1.2600 1.2890
1.2660 1.3170
подкрепи
дневни седмични
1.2440 1.2440
1.2440 1.2360
 

EUGERMANY30 Текущо ниво - 12396

Нагласата и остава позитивна, за пробив на 12470 и атака на пика в 12650.

Форекс Технически Анализ на EUGERMANY30
съпротиви
дневни седмични
12470 12880
12650 12880
подкрепи
дневни седмични
12300 11930
12210 11805
 

US30 Текущо ниво - 27339

Развива се минорна корективна фаза под 27400, която следва да остане ограничена над  статичната подкрепа в 27200 с потенциал за възобновяване на растежа към 27680.

Форекс Технически Анализ на US30
съпротиви
дневни седмични
27400 27680
27680 28000
подкрепи
дневни седмични
27200 26250
27000 25900
 
Stoyan MihaylovТехническите анализи на Делтасток се изготвят от Стоян Михайлов - финансов анализатор с над 15-годишен опит в спот и форуърдни сделки с валута като главен дилър. От 2006 г. се занимава с разработване на дневните, седмичните и средносрочните технически анализи на основни валутни двойки и индекси. Стоян води семинарите и онлайн курсовете на компанията и чете лекции по фундаментален и технически форекс анализ в някои от водещите университети в България.

Този анализ има прогнозен характер и не представлява предложение за покупка и/или продажба на някой от упоменатите финансови инструменти. Информацията е взета от широко достъпни източници, за които Делтасток не гарантира изчерпателност и достоверност.

Горните прогнози са разработени основно на базата на технически анализ, като същевременно екипът на Делтасток, занимаващ се с тяхното изготвяне, взима под внимание и редица макроикономически и фундаментални фактори, които биха могли да повлияят върху цените на наблюдаваните финансови инструменти.

Делтасток не носи отговорност за загуби, реализирани в резултат на прилагането или съобразяването с предложените прогнози. Целта на анализа е единствено информативна, като „Делтасток” не подстрекава към действия, базирани на съдържанието на поместените прогнози.