Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.
Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.

Дневен технически анализ

от Стоян МихайловДата: 23.02.2018

EUR/USD Текущо ниво - 1.2303

Поскъпването над 1.2300 създава предпоставки за реверсия на целия спад от 1.2560, като ключово ниво в този смисъл е съпротивата в 1.2370, чийто пробив ще постави под прицел 1.2460.

Форекс Технически Анализ на EUR/USD

съпротиви
интрадневни интраседмични
1.2370 1.2560
1.2460 1.2870
подкрепи
интрадневни интраседмични
1.2260 1.2210
1.2210 1.2090

USD/JPY Текущо ниво - 106.89

Интрадневно нагласата остава негативна под 107.15, за спад към минимума в 105.50.

Форекс Технически Анализ на USD/JPY

съпротиви
интрадневни интраседмични
107.15 111.90
108.30 113.40
подкрепи
интрадневни интраседмични
106.40 105.40
105.40 102.40

GBP/USD Текущо ниво - 1.3957

Нова реверсия в 1.3850 възстанови търговията над 1.3920 и тук акцентът е позитивен, за атака на критичното 1.4010, чийто пробив ще отключи ръст към 1.4150.

Форекс Технически Анализ на GBP/USD

съпротиви
интрадневни интраседмични
1.4010 1.4280
1.4150 1.4340
подкрепи
интрадневни интраседмични
1.3920 1.3760
1.3850 1.3620

EUGERMANY30 Текущо ниво - 12473

Пробивът над критичното 12510 неутрализира спада от 12550 и индексът е фокусиран върху тест на споменатия пик. Пробив там ще отключи движение към 12740.

Форекс Технически Анализ на EUGERMANY30

съпротиви
интрадневни интраседмични
12550 12740
12740 13140
подкрепи
интрадневни интраседмични
12400 11906
12200 11690

US30 Текущо ниво - 25147

Завръщането над съпротивата в 24800 възстановява позитивната тенденция, за ръст към пика в 25430. Интрадневна подкрепа е 24800.

Форекс Технически Анализ на US30

съпротиви
интрадневни интраседмични
25270 25430
25430 25700
подкрепи
интрадневни интраседмични
24800 24200
24560 23090
Stoyan MihaylovФорекс анализите на Делтасток се изготвят от Стоян Михайлов - финансов анализатор с над 15-годишен опит в спот и форуърдни сделки с валута като главен дилър. От май 2006 г. се занимава с разработване на дневните, седмичните и средносрочните технически форекс анализи, предоставяни от компанията. Чете лекции по Фундаментален и технически форекс анализ в едни от водещите университети в България. Притежава магистърска степен по "Бизнес администрация" от Икономическия университет - Варна.
Абонирайте се за нашите ежедневни форекс анализи

Този анализ има прогнозен характер и не представлява предложение за покупка и/или продажба на някой от упоменатите финансови инструменти. Информацията е взета от широко достъпни източници, за които Делтасток не гарантира изчерпателност и достоверност.

Горните прогнози са разработени основно на базата на технически анализ, като същевременно екипът на Делтасток, занимаващ се с тяхното изготвяне, взима под внимание и редица макроикономически и фундаментални фактори, които биха могли да повлияят върху цените на наблюдаваните финансови инструменти.

Делтасток не носи отговорност за загуби, реализирани в резултат на прилагането или съобразяването с предложените прогнози. Целта на анализа е единствено информативна, като „Делтасток” не подстрекава към действия, базирани на съдържанието на поместените прогнози.