Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.

Дневен технически анализ

от Стоян МихайловДата: 25.03.2019

EUR/USD Текущо ниво - 1.1299

Петъчният пробив под 1.1350 дефинира завършеност на растежа от 1.1175 и акцентът е негативен под 1.1320, за ново поевтиняване към споменатия минимум.

Форекс Технически Анализ на EUR/USD

съпротиви
интрадневни интраседмични
1.1320 1.1570
1.1410 1.1830
подкрепи
интрадневни интраседмични
1.1270 1.1175
1.1175 1.0860

USD/JPY Текущо ниво - 109.90

След корекцията до 111.00 двойката преодоля подкрепата в 110.20 и акцентът остава негативен, за спад към 108.90.

Форекс Технически Анализ на USD/JPY

съпротиви
интрадневни интраседмични
110.20 113.00
111.00 114.50
подкрепи
интрадневни интраседмични
109.70 108.90
108.90 107.50

GBP/USD Текущо ниво - 1.3165

Ситуацията тук остава позитивна, за атака на 1.3300, като преодоляване на този резистънс ще позволи ръст за 1.3450.

Форекс Технически Анализ на GBP/USD

съпротиви
интрадневни интраседмични
1.3300 1.3450
1.3300 1.3450
подкрепи
интрадневни интраседмични
1.3150 1.2960
1.2960 1.2770

EUGERMANY30 Текущо ниво - 11271

Спадът след корекцията до 11620 преодоля подкрепата в 11370 и тенденцията остава негативна, за тест и пробив и на 11200, което от своя страна ще позволи поевтиняване към 11000 зоната.

Форекс Технически Анализ на EUGERMANY30

съпротиви
интрадневни интраседмични
11630 11850
11850 11850
подкрепи
интрадневни интраседмични
11370 10970
11370 10800

US30 Текущо ниво - 25375

Реверсията в 26000 стартира нов спад, който е фокусиран върху тест на подкрепата в 25200. Интрадневен резистънс е 25500.

Форекс Технически Анализ на US30

съпротиви
интрадневни интраседмични
25500 26280
26000 26280
подкрепи
интрадневни интраседмични
25200 24810
24810 24810
Stoyan MihaylovТехническите анализи на Делтасток се изготвят от Стоян Михайлов - финансов анализатор с над 15-годишен опит в спот и форуърдни сделки с валута като главен дилър. От 2006 г. се занимава с разработване на дневните, седмичните и средносрочните технически анализи на основни валутни двойки и индекси. Стоян води семинарите и онлайн курсовете на компанията и чете лекции по фундаментален и технически форекс анализ в някои от водещите университети в България.

Този анализ има прогнозен характер и не представлява предложение за покупка и/или продажба на някой от упоменатите финансови инструменти. Информацията е взета от широко достъпни източници, за които Делтасток не гарантира изчерпателност и достоверност.

Горните прогнози са разработени основно на базата на технически анализ, като същевременно екипът на Делтасток, занимаващ се с тяхното изготвяне, взима под внимание и редица макроикономически и фундаментални фактори, които биха могли да повлияят върху цените на наблюдаваните финансови инструменти.

Делтасток не носи отговорност за загуби, реализирани в резултат на прилагането или съобразяването с предложените прогнози. Целта на анализа е единствено информативна, като „Делтасток” не подстрекава към действия, базирани на съдържанието на поместените прогнози.