Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.
Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.

Дневен технически анализ

от Стоян МихайловДата: 25.04.2018

EUR/USD Текущо ниво - 1.2207

Докато текущото възстановяване остава ограничено под 1.2250 основната тенденция ще продължава да е негативна, за спад към 1.2090.

Форекс Технически Анализ на EUR/USD

съпротиви
интрадневни интраседмични
1.2250 1.2560
1.2340 1.2870
подкрепи
интрадневни интраседмични
1.2160 1.2160
1.2090 1.2090

USD/JPY Текущо ниво - 109.12

Реакцията под 109.20 е корективна, предшестваща ръст за 110.15. Ключова подкрепа е 108.30.

Форекс Технически Анализ на USD/JPY

съпротиви
интрадневни интраседмични
109.20 110.20
110.20 111.90
подкрепи
интрадневни интраседмични
108.30 106.60
107.90 104.60

GBP/USD Текущо ниво - 1.3962

Текущото възстановяване след 1.3915 считам за корективно, преди нов спад за 1.3780. Интрадневна съпротива е 1.3980-90.

Форекс Технически Анализ на GBP/USD

съпротиви
интрадневни интраседмични
1.3980 1.4280
1.4150 1.4280
подкрепи
интрадневни интраседмични
1.3880 1.3780
1.3780 1.3710

EUGERMANY30 Текущо ниво - 12446

Пробивът под 12460 фиксира връх в 12650, което крие риск от нов спад за 12260. 

Форекс Технически Анализ на EUGERMANY30

съпротиви
интрадневни интраседмични
12480 12740
12650 12840
подкрепи
интрадневни интраседмични
12380 12070
12260 11690

US30 Текущо ниво - 24002

Рязката реверсия след мимолетния пик до 24630 доведе до пробив на предходния минимум в 24320, което дефинира негативен акцент при индекса, за ново поевтиняване, към 23400 зоната. Интрадневно е желателно да видим корективно възстановяване към 24200, като основен резистънс е 24320.

Форекс Технически Анализ на US30

съпротиви
интрадневни интраседмични
24200 24600
24320 25510
подкрепи
интрадневни интраседмични
23800 23350
23350 23090
Stoyan MihaylovТехническите анализи на Делтасток се изготвят от Стоян Михайлов - финансов анализатор с над 15-годишен опит в спот и форуърдни сделки с валута като главен дилър. От 2006 г. се занимава с разработване на дневните, седмичните и средносрочните технически анализи на основни валутни двойки и индекси. Стоян води семинарите и онлайн курсовете на компанията и чете лекции по фундаментален и технически форекс анализ в някои от водещите университети в България.

Този анализ има прогнозен характер и не представлява предложение за покупка и/или продажба на някой от упоменатите финансови инструменти. Информацията е взета от широко достъпни източници, за които Делтасток не гарантира изчерпателност и достоверност.

Горните прогнози са разработени основно на базата на технически анализ, като същевременно екипът на Делтасток, занимаващ се с тяхното изготвяне, взима под внимание и редица макроикономически и фундаментални фактори, които биха могли да повлияят върху цените на наблюдаваните финансови инструменти.

Делтасток не носи отговорност за загуби, реализирани в резултат на прилагането или съобразяването с предложените прогнози. Целта на анализа е единствено информативна, като „Делтасток” не подстрекава към действия, базирани на съдържанието на поместените прогнози.