или

Списък на основните информационни документи (ОИД)

В този раздел ще намерите Основнитe информационни документи (ОИД), отнасящи се до предлаганите от Делтасток АД финансови инструменти (Договори за разлики - ДЗР), които попадат в обхвата на понятието „пакети с инвестиционни продукти на дребно“ (ПИПД) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 относно основните информационни документи за пакети инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти.


Приканваме Ви да прочетете внимателно наличните ОИД и да се запознаете подробно с ОИД на конкретния финансов инструмент преди да пристъпите към търговия с него.

Форекс и метали
Акции
Индекси
Фючърси
Стоки
ETP
ETF
Криптовалути

Няма открити инструменти по зададените критерии.

1
/
75 страници