Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.

Теглене на средства от сметката за търговия

За теглене на средства от сметката си за търговия, можете да използвате един от следните начини: банков превод, кредитна/дебитна карта VISA/MasterCard/Maestro, Skrill или на каса в офиса на компанията.

Необходимо е да подадете заявка за теглене. За да я достъпите, моля влезте в сметката, от която ще теглите средства:

Заявка за теглене можете да подадете и по един от следните начини:

Можете да теглите само средства, които не са блокирани като марджин за отворени позиции.

При теглене на средства с приоритет се възстановяват сумите, получени чрез кредитни/дебитни карти, на второ място - получените чрез Skrill, и след това се изпълняват тегления на сумите, получени по банков път и/или в брой.

Банков превод Банков превод

Заявките Ви за теглене се обработват най-малко за 2 (два) работни дни от получаването им.

Минималната сума за международен банков превод е 50 EUR, в случаите когато банката на клиента е различна от банките, в които Делтасток има открити сметки. (Виж „Захранване на сметка чрез банков превод“)

Начислените банкови такси и комисиони по банковия превод, включително начислените на Делтасток във връзка с Директивата за платежните услуги, ще бъдат удържани от сметката за търговия на клиента.

Тегления чрез кредитна и дебитни карта VISA MasterCard

При заявка за теглене на средства чрез кредитни и дебитни карти (VISA, MasterCard и Maestro), те ще бъдат преведени обратно по същата кредитна/дебитна карта, от която сте захранили сметката си за търговия.

Поради спецификата на механизма на разплащания с кредитни/дебитни карти, бихте могли да заявите теглене на сума по карта обикновено в рамките на 2 работни дни, след като средствата от картата ви са постъпили по сметката ви за търговия при нас.

Също така бихме искали да Ви информираме, че при възстановяване на суми по кредитни и дебитни карти, обработката на плащането обикновено отнема 5 работни дни.

Важно:

  1. процедурите по обработка на разплащания с карти Maestro, издадени от български банки, не позволяват на Делтасток да възстановява суми по такива карти;
  2. процедурите по обработка на разплащания с карти Maestro, издадени от чуждестранни банки, не позволяват на Делтасток да възстановява по такива карти суми, различни от първоначално получените.

Теглене чрез Skrill Skrill

Всички заявки за теглене чрез Skrill ще бъдат обработвани само ако вноските и тегленията са направени от същата Skrill сметка. Моля, обърнете внимание, че нетната сума на всички изходящи преводи е ограничена до нетната сума на всички входящи преводи, направени чрез Skrill. Ако заявената сума за теглене е по-висока от общата сума на всички депозити, разликата ще бъде преведена по банкова сметка, посочена от Вас.

Максималният размер на една трансакция е ограничен до 5000 EUR.

Заявките за теглене се обработват за най-малко 1 (един) работен ден от получаването.

Прехвърляне на средства от една сметка в друга

Прехвърлянето на средства от една сметка за търговия в друга сметка за търговия, по които титуляр е едно и също лице, може да се извърши в някой от офисите на дружеството, директно от платформите за търговия или през секцията „Моята сметка” на интернет страницата след въвеждане на потребителско име и парола.

На каса в офисa на дружеството

Тегления по касов път за суми над 10 000 BGN или равностойността им в друга валута не се осъществяват, съгласно изискванията на Закона за ограничаване на плащанията в брой.

За тегления на суми над 1000 BGN x или равностойността им в друга валута на каса е необходимо да ни предоставите заявка за теглене до 12:00 ч. на предходния ден.

Такси и комисиони

Банкови разплащания
Вноски без такси и комисиони
Тегления разноските по превода, минимум 1 лв.
Разплащания по интернет
Чрез системата ePay
Вноски без такси и комисиони
С дебитни или кредитни карти VISA, MasterCard, Maestro
Вноски без такси и комисиони
Тегления 2% от сумата на плащането
Чрез системата Skrill
Вноски без такси и комисиони
Тегления 3.4% от сумата на плащането, минимум 0.50 EUR
Касови операции в национална валута
Внасяне на суми в брой без комисиона
Теглене на суми в брой до 500 лв. дневно без комисиона
Теглене на суми в брой над 500 лв. дневно 0. 40%
Касови операции в чуждестранна валута
Внасяне на суми в брой във валута без комисиона
Теглене на суми в брой във валута 0.40%
Забележки:
  1. Размерът на вноските и тегленията се изчислява общо за деня за всеки клиент.
  2. При теглене на суми над 1000 лв., или равностойността им в чуждестранна валута, в офиси на територията на Република България, клиентът следва да ги заяви до 12:00 ч. на предходния работен ден.
  3. При неизпълнение на заявка за теглене в лева се удържа “такса ангажимент” върху заявената сума в размер на 0.30%.
  4. При неизпълнение на заявка за теглене в чуждестранна валута се удържа “такса ангажимент” върху заявената сума в размер на 0.60%.
  5. При теглене на средства чрез банков превод във валута, разноските по превода са за сметка на клиента.
  6. При превод на валута, различна от валутата на сметката на клиента, Делтасток я обменя по текущите пазарни цени на съответната валута. За пазарни цени се приемат валутните курсове на обслужващите банки, в които Делтасток има открити сметки.

Пълна информация можете да намерите в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите на ИП "Делтасток" АД.

ВАЖНО: Всички входящи и изходящи плащания от и към сметката Ви, открита на Ваше име в Делтасток, трябва да бъдат извършвани от източници, чиито титуляр сте Вие. Делтасток няма да изпълнява разплащания с трети страни, а именно:

  • вноски по сметката Ви - ако титулярът, изпращащ средствата, не съвпада с титуляра на договора с Делтасток;
  • тегления от сметката Ви - ако титулярът, получаващ средствата, не съвпада с титуляра на договора с Делтасток.