или

Валутна корелация

USD към Избрана валута

Графика на валутната корелация -

Графика -
05.04.2017 08:48:58 1.5117
05.04.2017 08:48:58 1.5675
Валутна корелация: 3.69%

“Делтасток” създаде удобен инструмент за форекс трейдърите, който показва процента, с който цената на дадена валутна двойка се е изменила за определен период от време.

От падащото меню можете да изберете базова валута, да видите промяната на цените на валутните двойки с нейно участие и да разгледате графиката, която се генерира автоматично.

Генерираната графика ви дава възможност да придобиете представа за промяната в стойността на съответните двойки в течение на времето и да изградите търговската си стратегия.

Когато кликнете върху синия бар от графиката, ще видите информация за изменението на цената на съответната двойка за различни периоди от време: ден, седмица, месец, 3 месеца, 6 месеца и 1 година. Когато кликнете на някой от оранжевите барове, ще видите още по-подробна информация за двойката за зададения период.