Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.

Валутна корелация


1 ден

1 седмица

1 месец

3 месеца

6 месеца

1 година

5 години


към
От: До:
USD към Избрана валута 

С цел да ви помогне да анализирате движенията на ФОРЕКС пазара, Делтасток създаде инструмент, който показва взаимовръзката между различни валути.

Графиката показва растежа или спада (в проценти) на дадена целева валута спрямо избрани валути за различен период от време.

Кликнете върху бар от графиката и ще видите детайлна графика на избраната валутна двойка за различни минали периоди: ден, седмица, месец, 3 месеца, 6 месеца и 1 година.