или

Индекси

Списък на CFD върху Индекси

Символ Име Максимален размер на позицията Изискване за марджин (%) Тип
Професионални клиенти Непрофесионални клиенти