или

Цената на отваряне не може да е 0.

Цената на затваряне не може да е 0.

Стойността не може да е отрицателно число.

Минималният лот в Delta Trading e 1.

Минималният лот в MetaTrader 5 е 0.01.

Моля, въведете валидно число.

N/A

unit

units

тройунция

тройунции

Калкулатор на позиции

Всеки трейдър знае, че тайната към успеха се крие най-вече във внимателната подготовка. Високата пазарна волатилност може да доведе до не една и две изненади, поради което създадохме този калкулатор. С него ще можете да направите предварителна оценка на пазарните рискове и така да подобрите шансовете си за успех.

Как да използвате калкулатора

С форекс калкулатора ни се работи изключително лесно. Ето какво трябва да направите:

1

Изберете платформа за търговия
(Delta Trading или MetaTrader 5).

2

Изберете инструмента, който искате да търгувате (напр. EUR/USD).

3

Посочете валутата на сметката ви и типа ливъридж (за професионални или непрофесионални клиенти).

4

Посочете дали искате да купите или продадете инструмента.

5

Посочете количеството, което искате да купите или продадете, цената, на която искате да отворите или затворите позиция, както и нива на стоп и лимит нареждания.

6

Кликнете на “ИЗЧИСЛИ”, за да получите прогнозна информация за доходността на сделката ви.

Изчислете следващата си позиция

*1 lot = от базовата валута

Печалба/Загуба:
0
Стоп печалба/загуба:
0
Лимит печалба/загуба:
0
Марджин:
0
Експозиционен символ A:
0
Експозиционен символ B:
0

Често задавани въпроси

В. 1: Каква е ползата от такъв калкулатор?

Нашият форекс калкулатор ви предоставя всички необходими данни, като например съотношение печалба/загуба и изисквания за марджин, с един единствен клик, с което ви позволява да се съсредоточите върху други важни аспекти на стратегията си.

В. 2: Мога ли да използвам калкулатора, за да изчисля риска при конкретна сделка?

Разбира се! С безплатния ни инструмент можете да получите представа за това колко бихте спечелили или загубили от дадена сделка, както и да изчислите размера на позицията си.

В. 3: Как калкулаторът изчислява крайния резултат?

За да изчислим резултата по вашата позиция, умножаваме размера на позицията по разликата между цената на нейното отваряне и затваряне (разликата се измерва в пипсове). След това крайният резултат се преизчислява във валутата на вашата сметка.

В. 4: Има ли значение коя платформа ще избера при изчислението?

Да, тъй като Delta Trading и MetaTrader 5 предлагат различни портфолиа от CFD върху финансови инструменти.

В. 5: Какво имате предвид под валута на сметката?

В полето “валута на сметката” трябва да изберете валутата, в която сте открили сметката си в платформата Delta Trading или в платформата MetaTrader 5.

В. 6: Какво е ливъридж?

Ливъриджът e наличен при търговия на марджин и ви позволява да търгувате по-големи обеми при по-малки суми. Поради регулаторни изисквания, DeltaStock предлага различен ливъридж за непрофесионалните и професионалните си клиенти, поради което трябва да изберете опцията, която съответства на вашия клиентски статус. В раздела CFD инструменти на нашия уебсайт можете да проверите точните изисквания за марджин за непрофесионални и професионални клиенти.

В. 7: Какво означават цена на затваряне/цена на отваряне/стоп цена/лимит цена?

Цената на отваряне е стойността, на която искате да отворите позицията си, докато цената на затваряне - тази, на която искате да я затворите.

Стоп цената и лимит цената представляват праг, при преминаването на който платформата за търговия автоматично затваря вашата позиция, след като цената на актива ви падне под или се повиши над този праг. Това се прави с помощта на специални видове търговски нареждания, наречени стоп нареждания и лимит нареждания.

Научете повече за стоп и лимит нарежданията. Научете повече за стоп и лимит нарежданията.
В. 8: Какво означават експозиционните символи “А” и “B”?

Във всяка валутна двойка, експозиционният символ “A” е първата „половина“ на двойката, докато експозиционният символ “B” – втората. Ако вземем за пример USD/JPY, то тук американският долар се явява символ „A“, докато японската йена – символ „B“.

Тествайте стратегиите си в реална пазарна среда

Открийте реална сметка

или


Предоставените от калкулатора изчисления са само от информативен характер и не бива да се разглеждат като съвет за покупка или продажба на финансови инструменти. Въпреки полаганите от нас усилия да поддържаме информацията актуална, ние не можем да гарантираме нейната релевантност или точност.

"Делтасток" АД не носи отговорност за причинени загуби в резултат на прилагането или съобразяването с генерираните от калкулатора данни. “Делтасток” си запазва правото да променя информацията на тази страница във всеки един момент и без предварително предупреждение.